Bezpłatne Warsztaty Formularz

 

Bezpłatne Warsztaty Formularz

 

Formularz zapisów na bezpłatne warsztaty nt. "Jak efektywnie uczyć się języków obcych".

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. telefoniczny 22 584 10 27
2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej szkolenia@linguanova.com.pl