Blended Learning to mieszana metoda nauki języka obcego obejmująca naprzemiennie tradycyjne lub wirtualne zajęcia z żywym lektorem oraz samodzielną naukę słuchacza za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Blended Learning pozwala na bieżące monitorowanie wkładu własnego słuchacza poprzez ćwiczenia sprawdzające w trakcie zajęć z lektorem. Ogromną zaletą tej metody jest możliwość stosowania zdalnych i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy  lektor-uczeń.

Niewątpliwie połączenie nieodzownego czynnika ludzkiego z innowacyjnym rozwiązaniem, jakim jest e-learning, wzbogaca proces uczenia się języka obcego. Z pewnością daje wiele możliwości, które sprawiają, że proces poznawania języka obcego jest przyjemny, szybki i przede wszystkim efektywny.

Dlatego każdy kurs Blended Learning dostosowujemy do Państwa potrzeb i wybieramy optymalną platformę e-learningową z uwzględnieniem specyfiki Państwa branży. 

Państwa opiekunowie dostępni są pod numerami telefonów: 668-041-729; 668 041-680, 660-722-225, 668041-698

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Co nas wyróżnia

  Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

  Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Są to absolwenci filologii obcych oraz native speakers z udokumentowanym wykształceniem nauczycielskim. Wymagane jest wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe. Bezsprzecznie  cechy te są niezbędne do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

  Dlatego też za pomocą internetowych narzędzi lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora). Uczestniczą również  w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

  Od 2019 jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.