Blended Learning to mieszana metoda nauki języka obcego obejmująca naprzemiennie tradycyjne lub wirtualne zajęcia z żywym lektorem oraz samodzielną naukę słuchacza za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Blended Learning pozwala na bieżące monitorowanie wkładu własnego słuchacza poprzez ćwiczenia sprawdzające w trakcie zajęć z lektorem. Ogromną zaletą tej metody jest możliwość stosowania zdalnych i bezpośrednich form aktywizacji uczniów oraz wspólnej pracy  lektor-uczeń.

Niewątpliwie połączenie nieodzownego czynnika ludzkiego z innowacyjnym rozwiązaniem, jakim jest e-learning, wzbogaca proces uczenia się języka obcego. Z pewnością daje wiele możliwości, które sprawiają, że proces poznawania języka obcego jest przyjemny, szybki i przede wszystkim efektywny.

Dlatego każdy kurs Blended Learning dostosowujemy do Państwa potrzeb i wybieramy optymalną platformę e-learningową z uwzględnieniem specyfiki Państwa branży. 

Co nas wyróżnia

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Są to absolwenci filologii obcych oraz native speakers z udokumentowanym wykształceniem nauczycielskim. Wymagane jest wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe. Bezsprzecznie  cechy te są niezbędne do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

Dlatego też za pomocą internetowych narzędzi lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora). Uczestniczą również  w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Od 2019 jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.