BRANŻA CHEMICZNO-WYDOBYWCZA

W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia z języka angielskiego – branża chemiczno-wydobywcza wchodzą kursy z zakresu zasobów naturalnych ziemi, pomiarów geologicznych, zagrożeń wynikających z wykorzystania zasobów naturalnych, prac wydobywczych i górniczych – w szczególności działań wykonywanych pod ziemią, kompletu działań wykonywanych na rzecz wydobycia i przetworzenia gazu oraz ropy naftowej. Wszystkie pięć kursów składa się sumarycznie na 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z pięciu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowaliśmy dla: 

  • geologów
  • geofizyków
  • górników
  • oceanografów
  • pracowników laboratoriów
  • osób zatrudnionych w branży paliwowej
  • pracowników administracyjnych branży wydobywczej
  • osób zarządzających i personelu spółek węglowych
  • personelu administracyjnego branży przetwórczej gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla

JAKIE KURSY MOŻNA WYBRAĆ W ZAKRESIE BRANŻY CHEMICZNO-WYDOBYWCZEJ

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia z języka branżowego poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z pięciu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut. Kurs gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie to dwustopniowe kursy. Składają się z dwóch części, każda część zawiera 45 lekcji po 45 minut (w sumie 45 spotkań po 90 min.). 

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. górnictwo i wydobycie) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące. Wyjątkami są kursy gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie – składają się one z 45 spotkań po 90min., a zatem kurs trwa dwukrotnie dłużej. Realizujemy go w 6 miesięcy.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik do nauki języka angielskiego branżowego z wybranego zakresu tematycznego w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć. W przypadku dwustopniowych kursów – gaz ziemny: wydobycie  i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie –   otrzymuje się podręcznik do każdego etapu kursu (w sumie dwa podręczniki na kurs).

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Za dwustopniowy kurs gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie (45 spotkań po 90min.) pobieramy 1599,00 w sześciu transzach (kurs trwa 6 miesięcy). Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

ODWIEDŹ NASZEGO EDUBLOGA