E-LEARNING

E-learning

PLATFORMA E-LEARNING

Szkolenia językowe na platformie e-learningowej pozwalają na naukę języka obcego bez konieczności fizycznej obecności na zajęciach. Dostosowane są do samodzielnej nauki języka obcego. Kursy multimedialne zawierają wszystko co potrzebne, aby skutecznie nauczyć się mówić, czytać i pisać w języku obcym. Wykorzystują technikę filmową, interaktywne zdjęcia i dźwięk.

Platforma e-learningowa obejmuje 3 rodzaje kursów: kurs języka angielskiego z filmem interaktywnym, multimedialny kurs języka angielskiego Business English oraz multimedialny kurs językowy z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców.

MULTIMEDIALNY KURS JĘZYKOWY

Kurs multimedialny do nauki jednego z 7 języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców.

Nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu słownictwa i wyrażeń przy wykorzystaniu nagrań wykonanych przez native speakerów.

Każda z 12 obszernych lekcji kursu wprowadza nowe struktury językowe i słownictwo w kontekście: w formie tekstu lub dialogu.

Obszerne działy z ćwiczeniami opartymi o objaśnienia gramatyczne, dodatkowe teksty, dialogi i słówka pozwolą skupić się na praktycznym wykorzystaniu teorii w praktyce.

System zawiera algorytm powtórek, które są wyliczane indywidualnie dla każdego ucznia.


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z FILMEM INTERAKTYWNYM

angielski2

Kurs języka angielskiego oparty na interaktywnym filmie akcji. To nauka angielskiego od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Powiązany z filmem kurs języka angielskiego umożliwia skuteczną i przyjemną naukę w oparciu o 6400 ćwiczeń językowych. Co więcej, w każdej scenie to uczestnik decyduje o przebiegu akcji filmu, uczestniczy w dialogach interaktywnych z bohaterami, a także rozwiązuje zadania zręcznościowe i językowe.

Dzięki udziale w filmowych dialogach w języku angielskim, uczestnik ćwiczy żywy język w autentycznych sytuacjach.


BUSINESS ENGLISH
MULTIMEDIALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z FILMAMI

angielski3

Business English to nowoczesny kurs języka angielskiego biznesowego oraz doskonała pomoc w przygotowaniu do egzaminów Cambridge English: Business Higher oraz TELC BE. Wprowadza 1500 nowych słów i wyrażeń biznesowych na poziomie zaawansowanym.

Lekcje opierają się na materiale filmowym prezentującym świat biznesu. Kurs składa się z 5 części: "Starting a company", "Management", "Marketing and advertising", "Business communication", "Negotiations and presentations".

zapytaj o cenę