test formularza

21 lutego 2022
5/5 - (1 vote)

  Zajęcia Grupowe - egzamin 25 czerwiec i 5 listopad 2022

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut

  poniedziałki, środy
  godz.: 17.30 - 19:00

  START: 1 poniedziałek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu

  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN
  ZAREZERWUJ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  15 spotkań po 90 minut
  wtorki, czwartki
  godz.: 19:00 – 20:30

  START: 1 wtorek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu

  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN
  ZAREZERWUJ
  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  8 spotkań po 180 minut
  sobota
  godz.: 9:00 – 12:00

  START: 1 sobota miesiąca na 2 miesiące do egzaminu

  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN
  ZAREZERWUJ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1
  15 spotkań po 90 min
  wtorki,czwartki
  godz. 18:00 – 19:30
  lub 19:30 – 21:00

  START: 1 wtorek lub czwartek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu

  Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-7 osób
  699 PLN
  ZAREZERWUJ
  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
  9 spotkań po 90 min
  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00

  START: 1 poniedziałek lub wtorek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu

  Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
  499 PLN
  ZAREZERWUJ


  Zajęcia Indywidualne - zapisujesz się kiedy chcesz

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Indywidualny kurs
  (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1264 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  ZAREZERWUJ
  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2250 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  ZAREZERWUJ
  Indywidualny kurs
  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 4440 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  ZAREZERWUJ
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2250 PLN
  ZAREZERWUJ B1
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 4440 PLN
  ZAREZERWUJ B1
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej