Egzamin TELC


 

EGZAMIN TELC

pte

JESTEŚMY AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM
EGZAMINACYJNYM TELC

 

new_telc_logo

Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminu TELC oraz egzaminy TELC. Egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów przeprowadzamy w naszej szkole mieszczącej się w centrum Warszawy, bądź też w wyznaczonym przez Państwa miejscu, na terenie całej Polski.

NASI EGZAMINATORZY

 

2

Zatrudniamy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych egzaminatorów, którzy dbają o zawartość merytoryczną, jakość kursów przygotowujących do egzaminu, jak również o sprawny ich przebieg.

SESJE EGZAMINACYJNE

Egzaminy przeprowadzamy raz w miesiącu – na żądanie.
Zgłoszenia należy dokonać na 40 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE

Kursy organizujemy na Państwa życzenie w dowolnym miejscu i czasie.
Do Państwa dyspozycji są również sale szkoleniowe w siedzibie Lingua Nova, w centrum Warszawy.

nowy_telc_cennik

EGZAMIN TELC

 

O EGZAMINIE

• opracowany w oparciu o Europejski Opis Kształcenia Językowego Rady Europy - CEFR
• przeprowadzany na wszystkich poziomach zaawansowania
• sprawdza cztery sprawności językowe - czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie
oraz ich wykorzystanie w praktycznych sytuacjach życiowych
• obejmuje zakres języka ogólnego lub specjalistycznego (biznesowy, medyczny, turystyczny)

UZNAWALNOŚĆ TELC

• certyfikaty TELC honorowane na terenie Unii Europejskiej. Coraz częściej są uznawane także w Polsce np. w administracji publicznej, gdzie uzyskały akredytację
• są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja)
• zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
• stanowią podstawę przyjęcia do pracy w służbie cywilnej oraz dokumentują
znajomość języka obcego wykorzystywaną przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
• powszechnie wymagane podczas rekrutacji na Uczelnie europejskie
• dają szansę na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w środowisku międzynarodowym
• potwierdzają poziom kompetencji językowych

FORMAT EGZAMINU

TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i
słuchania ze zrozumieniem. Część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne
części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu.

SESJE EGZAMINACYJNE/strong>

Sesje egzaminacyjne odbywają się na żądanie - raz w miesiącu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie do wzięcia udziału w egzaminie powinno zostać złożone na 40
dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 40 dni stosowana jest dodatkowa opłata za każdy zamówiony arkusz egzaminacyjny w wysokości 70 zł/os. – jest to tzw. tryb przyspieszony.

PŁATNOŚĆ

Płatności za egzamin należy dokonać z góry, na 40 dni przed przystąpieniem do
egzaminu na rachunek bankowy: 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

WYNIK EGZAMINU

Wynik egzaminu znany jest po około 8 tygodniach. Certyfikat jest bezterminowy
- nie ma terminu ważności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W sytuacji rezygnacji z egzaminu, wymagane jest urzędowe udokumentowanie przyczyny nieobecności np. zwolnienie lekarskie. Pobierana jest wówczas opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 60 zł/os. W razie braku takiego dokumentu pieniądze nie są zwracane.