Egzamin TOEIC


 

EGZAMIN TOEIC

pte

JESTEŚMY AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM
EGZAMINACYJNYM TOEIC®

 

new_logo_toeic

Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów TOEIC oraz egzaminy TOEIC Listening & Reading. Egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów przeprowadzamy w naszej szkole mieszczącej się w centrum Warszawy, bądź też w wyznaczonym przez Państwa miejscu, na terenie całej Polski.

NASI EGZAMINATORZY

 

2

Zatrudniamy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych egzaminatorów, którzy dbają o zawartość merytoryczną, jakość kursów przygotowujących do egzaminu, jak również o sprawny ich przebieg.


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE

Kursy organizujemy na Państwa życzenie
w dowolnym miejscu i czasie.
Do Państwa dyspozycji są również sale
szkoleniowe w siedzibie Lingua Nova
w centrum Warszawy.


CENNIK EGZAMINÓW

3
4

EGZAMIN TOEIC

 

O EGZAMINIE

• egzamin diagnostyczny sprawdzający praktyczną znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym na poziomach od A1 do C1
• sprawdza biegłość posługiwania się językiem w środowisku pracy
• przeznaczony jest dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym
• zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki
• zdawany przez ponad 7 milionów osób
• znane na całym świecie narzędzie badania znajomości języka angielskiego

UZNAWALNOŚĆ

• stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
• uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym
• honorowany przez międzynarodowe firmy i korporacje przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych

FORMAT EGZAMINU

tradycyjny (test papierowy)

STRUKTURA

200 pytań testowych, w dwóch częściach:
I – listening (45 min.)
II – reading (75 min.)

CZAS TRWANIA

120 minut
Sesja testowa odbywa się pod nadzorem akredytowanego egzaminatora ETS, w pomieszczeniach, które spełniają wymogi ETS pod względem organizacyjnym. Sale posiadają także odpowiednie warunki audio.

PROFIL JĘZYKOWY

Język ogólnobiznesowy w środowisku pracy.

ZASADY WYZNACZANIA CELÓW

Wyznaczenie targetu punktowego, np. 465 pkt.
Skala punktowa: 10-990 punktów.
Poza punktacją, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test oraz interpretuje wynik punktowy.

WYNIKI

Maksymalnie do 2 tygodni od terminu egzaminu.