Język polski dla obcokrajowców

Język polski

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Aktualnie prowadzimy szkolenia indywidualne z języka polskiego jako obcego. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców przebiega zgodnie z programem zajęć, który indywidualnie dopasowujemy do potrzeb uczestnika przed rozpoczęciem kursu. Uczymy języka polskiego ogólnego, biznesowego i specjalistycznego.

Zajęcia wdrażające język polski dla obcokrajowców odbywają się w salach szkoleniowych Lingua Nova, w centrum Warszawy, bądź też w dowolnym miejscu wskazanym przez słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w formie tradycyjnej, on - line lub w formie dualnej - lektor/e-learning.

CO NAS WYRÓŻNIA

1-a

bszyke

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora), jak również uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

 

Skontaktuj się z nami