Kursy językowe dla szkół podstawowych

ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizujemy zajęcia językowe dla dzieci w szkołach w całej Polsce. Prowadzimy zajęcia programowe i pozalekcyjne. Aktualnie uczymy dzieci języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego.
Wypracowaliśmy własną unikalną metodę nauki Lingua Junior Optima, która aktywizuje dzieci, nauczycieli i rodziców. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, ich umiejętności oraz różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Program obejmuje naukę języka używanego w codziennym życiu dziecka. Specjalnie dla rodziców przygotowaliśmy narzędzia wspierające naukę dzieci „Lingua Junior Academy for Parents” oraz Poradnik Rodzica nt.: „Jak pomóc dziecku w nauce języków obcych”.

Nad sprawną organizacją zajęć oraz skutecznością nauki dzieci czuwa metodyk
oraz dedykowany koordynator.

CO NAS WYRÓŻNIA

2

2

 

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych nauczycieli i metodyków, którzy dbają o wysoką jakość zajęć językowych dla dzieci i czuwają nad przebiegiem procesu nauczania.

Nauczyciele Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora), jak również uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

 


Skontaktuj się z nami

Rodzicu, w tym miejscu możesz zapisać dziecko na zajęcia w Twojej szkole

Zapisz swoje dziecko