SZKOLENIA  JĘZYKOWE DOFINANSOWANE – ZRÓBMY TO TANIEJ

Od 2004 czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Lingua Nova aktywnie  wraz ze swoimi klientami poszukuje pomysłów na Szkolenia językowe dofinansowane.  Zapraszamy wszystkie firmy , instytucje oraz osoby indywidualne, które chcą podnosić swoje kompetencje językowe, ale nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi do kontaktu.  Jeżeli macie Państwo jakiś plan, koncepcję, zarys szkolenia, lub otrzymaliście dofinansowanie   – prosimy wysłać nam maila z opisem sprawy.  Być może dzięki różnym programom i wspólnym pomysłom razem zdołamy zrobić to taniej. Od 2017 roku Lingua Nova posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. Posiadamy również wpis  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS ( nr 2.14/00345/2017).  A oto możliwości uzyskania dodatkowych środków na Szkolenia  językowe dofinansowane oferowanych przez Lingua Nova od 2017 r:

 szkolenia językowe dofinansowane

 

 

Dodatkowo:

Możliwość dofinansowania w danym województwie można sprawdzić pod tym linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie (przycisk „dofinansowanie” w lewym bocznym menu)

A oto nasza unijna historia:

szkolenia językowe dofinansowane

  1. W latach 2006 – 2008 r realizujemy projekt  unijny  dla około 400 pracowników Koncernu Energetycznego Energa S.A. w Płocku pt „ Podnoszenie kompetencji językowych pracowników Koncernu Energetycznego Energa S.A”. Projekt ma charakter projektu zamkniętego. Na podstawie analizy potrzeb językowych  określamy cel i potrzeby językowe pracowników  i przygotowujemy wniosek o dofinansowanie.  Projekt w 100% kończy się sukcesem.
  2. Następnie w latach 2008- 2010 realizujemy projekt otwarty „Doskonalenie umiejętności pracowników sfery usług”. Projekt ma charakter projektu otwartego. Uczestniczy w nim 50 przedsiębiorców. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w 100% kończy się sukcesem.
  3. W latach 2012 – 2013r realizujemy projekt  unijny  dla Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w ramach projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w 100% kończy się sukcesem.
  4. Skarb Państwa, reprezentowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (angielski, rosyjski, francuski i niemiecki dla pracowników Urzędu), 09.2009 – 23.12.2009, „Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”. Projekt w 100% kończy się sukcesem.Wielokrotnie pomagaliśmy również  bezpłatnie różnym fundacjom i organizacjom uczyć  pracowników wyjeżdżających na misje tak jak np Polskiej Akcji Humanitarnej w latach 1998- 2001
 

Jeśli nie znajdą Państwo kursu odpowiadającego potrzebom prosimy o kontakt z nami. Opublikujemy szkolenie zgodne z Państwa oczekiwaniami.