Szkolenia przeprowadzane są przez profesjonalną kadrę lektorską, która w sposób bardzo ciekawy realizuje zajęcia, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów edukacyjnych. Kwalifikacje, przygotowanie oraz predyspozycje osobowościowe lektorów są dopasowane do nauczania w różnych grupach wiekowych.

Nad merytoryczną stroną szkoleń czuwa Dyrektor Metodyczny, który wspiera lektorów poprzez cykliczne warsztaty oraz wszelkie pomoce naukowe.

W zakresie organizacyjnym oraz administracyjnym dużym wsparciem służy opiekun, który został nam przydzielony.

Dużym atutem Lingua Nova jest kompleksowość usług. Korzystaliśmy również z zagranicznych wyjazdów językowych organizowanych przez Szkołę. Zorganizowane wyjazdy były na bardzo wysokim poziomie.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom prowadzonych usług rekomendujemy Lingua Nova jako rzetelną i profesjonalną Szkołę do kompleksowego przeprowadzania kursów językowych

Fabryka MEBLI „FORTE” S.A., Tornton Industries
http://demolink.org