POZIOM B1

Egzaminy składają się z 3 modułów:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Poprawność gramatyczna

 

Praca egzaminacyjna składa się z 5 modułów. W próbnym egzaminie zostały pominięte moduły: Pisanie i Mówienie.

 

Warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu.

Zagadnienie Content