Próbny egzamin z j. polskiego dla obcokrajowców poziom B1 – wersja C (3 MODUŁY)

Egzamin składa się z 3 modułów:

  • Rozumienie ze słuchu – 3 zadania, czas 20 min
  • Rozumienie tekstów pisanych – 4 zadania, czas 40 min
  • Poprawność gramatyczna – 7 zadań, czas 45 min