Category Archives: Blog

Skuteczne metody nauczania języka obcego

Jaki metody są najskuteczniejsze? Od dziesiątków lat naukowcy pracują nad wynalezieniem ‘złotego środka’, który pozwoli na opanowanie języka natychmiast, bez dużego wkładu pracy własnej. Nie wynaleziono jak dotąd idealnej metody czy jednego idealneg...
Read more

język angielski B2

Samoocena – j.angielski B2   Często spotykamy się z pytaniem: Na jakim poziomie znasz język angielski? Najczęściej używaną skalą do oceniania stopnia znajomości języka obcego to skala zatwierdzona przez Radę Europy (...
Read more