Lektoraty na uczelniach wyższych

Lektoraty na uczelniach wyższych

LEKTORATY NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Aktualnie prowadzimy lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Dotychczas przeszkoliliśmy kilka tysięcy studentów.

Program nauczania, regulamin prowadzenia zajęć, zaliczeń oraz egzaminów dostosowujemy do profilu Uczelni i jej potrzeb. Odciążamy administrację z organizacji i prowadzenia lektoratów, ewidencji zajęć, zwolnień z przedmiotu itp. Prowadzimy również zajęcia w systemie blended-learning (lektor/e-learning).

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców językowych cieszącą się dobrymi wynikami pracy oraz uznaniem studentów.

CO NAS WYRÓŻNIA

1-a

2

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora), jak również uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Skontaktuj się z nami