Lektoraty na uczelniach wyższych prowadzimy przede wszystkim z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Dotychczas przeszkoliliśmy kilka tysięcy studentów.

Program nauczania, regulamin prowadzenia zajęć, zaliczeń oraz egzaminów dostosowujemy do profilu Uczelni i jej potrzeb. Odciążamy administrację z organizacji i prowadzenia lektoratów, ewidencji zajęć, zwolnień z przedmiotu itp. Prowadzimy również zajęcia w systemie blended-learning (lektor/e-learning).

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców językowych cieszącą się dobrymi wynikami pracy oraz uznaniem studentów.

W ramach lektoraty na uczelniach wyższych:

  • dostosowujemy program nauczania do profilu uczelni
  • układamy regulamin prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów dostosowanych do wymagań Uczelni
  • ewidencjonujemy zajęcia i zwolnienia z przedmiotu
  • podsumowujemy pracę semestralną oraz przygotowujemy szczegółowy raport roczny
  • dedykujemy wyznaczonego koordynatora do obsługi lektoratów
  • udzielamy bieżącego wsparcia administracyjnego

Co nas wyróżnia

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne  są do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

W związku z  nieustannym podnoszeniem jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne. W ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora) uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Od 2019 jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

Godny uwagi jest fakt iż posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty. Przyznana została nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikat „Firma Przyjazna Nauce” otrzymaliśmy w efekcie współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Obejmował on 22 kraje Unii Europejskiej.  W roku 2013 otrzymaliśmy Certyfikat Solidnej Firmy, za przejście wieloetapowego procesu weryfikacji usług szkoleniowych.