Lektoraty na uczelniach wyższych prowadzimy przede wszystkim z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Dotychczas przeszkoliliśmy kilka tysięcy studentów.

Program nauczania, regulamin prowadzenia zajęć, zaliczeń oraz również egzaminów dostosowujemy do profilu Uczelni i jej potrzeb. Odciążamy administrację z organizacji i prowadzenia lektoratów, ewidencji zajęć, zwolnień z przedmiotu itp. Prowadzimy także zajęcia w systemie blended-learning (lektor/e-learning).

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę wykładowców językowych, cieszącą się dobrymi wynikami pracy, ale też, a może przede wszystkim, uznaniem studentów.

W ramach usługi “lektoraty na uczelniach wyższych":

  • dostosowujemy program nauczania do profilu Uczelni,
  • układamy regulamin prowadzenia zajęć, zaliczeń, jak również egzaminów, dostosowanych do wymagań Uczelni,
  • ewidencjonujemy zajęcia i zwolnienia z przedmiotu,
  • podsumowujemy pracę semestralną, a także przygotowujemy szczegółowy raport roczny,
  • dedykujemy wyznaczonego koordynatora do obsługi lektoratów,
  • udzielamy bieżącego wsparcia administracyjnego.

Co nas wyróżnia

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych lektorów i egzaminatorów, którzy dbają o wysoką jakość i efektywność szkoleń językowych.

Lektorzy Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne są do prowadzenia zajęć językowych na najwyższym poziomie.

W związku z nieustannym podnoszeniem jakości naszych kursów językowych, lektorzy otrzymują również materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne. W ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora) uczestniczą także w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Od 2019 jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

Godny uwagi jest fakt, iż posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty. Przyznana została nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikat „Firma Przyjazna Nauce” otrzymaliśmy w efekcie współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Obejmował on 22 kraje Unii Europejskiej. W roku 2013 otrzymaliśmy również  Certyfikat Solidnej Firmy, za przejście wieloetapowego procesu weryfikacji usług szkoleniowych.