JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY MEDYCZNEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ

Język angielski w branży medycznej i opieki zdrowotnej to blok siedmiu tematycznych kursów, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Kursantów. Każdy kurs jest odrębną całością i jako taki może zostać zrealizowany (np. kurs pielęgniarstwo). W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia pt. język angielski w branży medycznej i opieki zdrowotnej wchodzą kursy z zakresu: dietetyki i żywienia, podstaw anatomii, komunikacji z pacjentem, najczęstszych dolegliwości i chorób, rutynowych badań, sprzętu medycznego i struktury organizacyjnej szpitala, wyposażenia ambulansu, najczęstszych urazów, podstaw farmakologii, pielęgniarstwa i opieki nad pacjentem, fizjoterapii, higieny i leczenia jamy ustnej, sprzętu oraz leczenia stomatologicznego. Wszystkie siedem kursów to w sumie 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z siedmiu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowany został dla: 

 • lekarzy
 • dietetyków
 • dentystów
 • pielęgniarzy
 • fizjoterapeutów
 • trenerów personalnych
 • asystentów medycznych
 • administratorów medycznych
 • ratowników medycznych
 • asystentów stomatologicznych
 • obsługi infolinii medycznych i telefonów zaufania
 • obsługi administracyjno-organizacyjnej szpitali i placówek medycznych

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY MEDYCZNEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ - KURSY DO WYBORU:

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia na kursach w bloku: język angielski  w branży medycznej i opieki zdrowotnej poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z siedmiu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut.

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. stomatologia) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

CZEGO SIĘ NAUCZĘ?

ŻYWIENIE I DIETETYKA

 • produkty spożywcze i żywność organiczna
 • anatomia człowieka – m.in. układ pokarmowy, układ nerwowy, układ hormonalny,
 • ciąża i laktacja, żywienie noworodka, żywienie dzieci na różnych poziomach rozwoju, żywienie osób dorosłych, w tym osób starszych, mierzenie składu ciała
 • dieta wegetariańska, żywienie sportowców
 • zaburzenia odżywiania, dieta cukrzycowa i dieta w chorobach nowotworowych
 • żywienie kliniczne (leczenie żywieniowe),
 • etykiety na produktach żywieniowych, niezdrowe jedzenie
 • dieta śródziemnomorska; dieta DASH; dieta alkaliczna; dieta 5:2; dieta Atkinsa.

OPIEKA MEDYCZNA

 • usługi świadczone pacjentom na różnych oddziałach szpitalnych, specjalizacje lekarskie, zakres usług świadczonych przez lekarza rodzinnego, nazwy oddziałów szpitalnych i sprzętu, jaki znajduje się w pokoju szpitalnym; anatomia, urazy
 • funkcje i problemy zdrowotne związane z układem krążenia, czynności układu oddechowego, dolegliwości związane z układem oddechowym, funkcje układu pokarmowego, choroby atakujące układ pokarmowy
 • powszechnie używane skróty branżowe (HR, BP, c/o SOB, XR, Dx itd.), leki i ich dawkowanie, podawanie leków, badanie wstępne pacjenta i jego etapy, wymienianie objawów fizycznych, historia choroby i diagnozowanie pacjenta, badania diagnostyczne i sprzęt do diagnostyki obrazowej
 • grupy krwi, transfuzje, rodzaje złamań kości i problemy z układem kostnym, warstwy i schorzenia skóry, choroby układu nerwowego, hormonalnego, rozrodczego, moczowego, objawy grypy, cukrzyca i nowotwory
 • słownictwo związane z bólem, jego nasileniem i częstotliwością, terminy znajdujące się w arkuszu oceny bólu, słownictwo związane z prawidłowym odżywianiem, z prawidłową higieną
 • podstawowe parametry życiowe, zwroty używane w rozmowie o stanie pacjenta, pierwsza pomoc, zwroty używane podczas udzielania pierwszej pomocy, zwroty używane przy omawianiu wyników badań, słownictwo opisujące stan pacjenta i zalecenia
 • słownictwo związane z ciążą i porodem, choroby noworodków, procedury obowiązujące na oddziale chirurgicznym, narzędzia chirurgiczne, zwroty używane w rozmowie na temat sali operacyjnej
 • słownictwo związane z opieką pediatryczną i geriatryczną, choroby przewlekłe, choroby zakaźne, choroby ostre, infekcje i zapobieganie infekcjom, słownictwo związane z wykształceniem lekarzy w różnych krajach

ZAWÓD: ASYSTENT MEDYCZNY

 • obowiązki asystenta medycznego, oddziały szpitalne, sprzęt i urządzenia w szpitalu, pracownicy szpitala
 • anatomia, nazwy części ciała i organów wewnętrznych
 • funkcje układu krążenia i problemy zdrowotne związane z układem krążenia, czynności układu oddechowego, dolegliwości związane z układem oddechowym, funkcje układu pokarmowego, choroby atakujące układ pokarmowy, problemy skórne
 • zwroty związane z odmierzaniem leków i pomiarami w medycynie
 • układ nerwowy, hormonalny, rozrodczy i moczowy, układ kostny oraz mięśniowy, tkanki
 • podstawowe parametry życiowe, zwroty używane w rozmowie o stanie pacjenta, rodzaje chorób i objawy, opatrywanie rany, infekcje i ich rodzaje
 • słownictwo związane z bólem, jego nasileniem i częstotliwością, terminy znajdujące się w arkuszu oceny bólu
 • diagnostyka, sprzęt diagnostyczny, skróty oznaczające wielkość dawki leku, dawkowanie leków, słownictwo związane z prawidłową higieną

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • obowiązki ratownika medycznego, anatomia
 • układ kostno-szkieletowy, skóra, układ oddechowy i układ krążenia, krew, układ trawienny
 • podstawowe parametry życiowe, zwroty używane w rozmowie o stanie pacjenta, sprzęt i narzędzia używane w ratownictwie medycznym
 • typowe zwroty używane w komunikowaniu nagłych wypadków i wzywaniu pogotowia ratunkowego, wypadki, opisywanie stanu pacjenta i raporty na temat opieki nad pacjentem
 • karetka i jej wyposażenie, czynności wykonywane przez ratownika, praca w karetce pogotowia, a także praca na miejscu zdarzenia kryminalnego, ocena zdarzenia i triaż
 • udrażnianie dróg oddechowych, opieka nad pacjentem w szoku psychicznym, ostre reakcje na stres, typy urazów u poszkodowanych
 • warunki szkodliwe i materiały niebezpieczne, rodzaje chorób i objawy, podtrzymywanie funkcji życiowych
 • farmakologia, podawanie leków, radzenie sobie ze stresem i etyka zawodu ratownika medycznego, perspektywy kariery w zawodach związanych z ratownictwem medycznym

PIELĘGNIARSTWO

 • usługi świadczone pacjentom na różnych oddziałach szpitalnych, nazwy oddziałów szpitalnych i sprzętu, jaki znajduje się w pokoju szpitalnym, anatomia, urazy
 • funkcje układu krążenia i problemy zdrowotne związane z układem krążenia, czynności układu oddechowego, dolegliwości związane z układem oddechowym, funkcje układu pokarmowego, choroby atakujące układ pokarmowy
 • badanie wstępne pacjenta, wymienianie objawów fizycznych trudnych do wykrycia podczas wstępnego badania pacjenta, objawy wspólne dla przeziębienia i grypy
 • słownictwo związane z bólem, jego nasileniem i częstotliwością, terminy znajdujące się w arkuszu oceny bólu, słownictwo związane z prawidłowym odżywianiem, z prawidłową higieną
 • nazwy grup leków, zwroty używane przy odczytywaniu listy pacjentów i leków, podawanie leków, dane wymagane w formularzu przyjęcia do szpitala, zwroty opisujące stan chorego
 • podstawowe parametry życiowe, zwroty używane w rozmowie o stanie pacjenta, pierwsza pomoc, opatrywanie rany, omawianie wyników badań, słownictwo opisujące stan pacjenta i zalecenia
 • słownictwo związane z ciążą i porodem, choroby noworodków, procedury obowiązujące na oddziale chirurgicznym, narzędzia chirurgiczne, zwroty używane w rozmowie na temat sali operacyjnej
 • słownictwo i wyrażenia związane z opieką nad pacjentem w domu, cukrzyca, nowotwory, choroby serca, zwroty używane w rozmowie o zakwalifikowaniu pacjenta na odpowiedni poziom ESI, słownictwo związane z dokumentacją medyczną, operacje i przygotowanie do nich, infekcje i zapobieganie infekcjom, funkcjonowanie domu opieki

FIZJOTERAPIA

 • proces diagnostyczny w wykonaniu fizjoterapeuty
 • ćwiczenia motoryczne, reakcje organizmu na bodźce
 • prowadzenie pacjenta, czynniki ryzyka, typowe urazy i dolegliwości
 • ćwiczenia rozciągające, mobilizacja stawów, poprawa równowagi ciała, ćwiczenia w wodzie
 • choroby tkanek miękkich, choroby kości, stawów i tkanki łącznej
 • schorzenia związane z układem nerwowym, naczyniowym i oddechowym
 • choroby kręgosłupa, bioder i kończyn dolnych; interwencje chirurgiczne, farmakologia
 • zapobieganie urazom, różne specjalności w ramach zawodu fizjoterapeuty

STOMATOLOGIA

 • słownictwo związane ze specjalizacjami stomatologicznymi, praktyka lekarza dentysty, personel medyczny w gabinecie stomatologicznym
 • narzędzia wykorzystywane w praktyce stomatologicznej, środki ochrony osobistej w gabinecie stomatologicznym
 • jama ustna, anatomia zębów i przyzębia
 • umawianie pacjentów ubezpieczenia w zawodach związanych ze stomatologią
 • obsługa fotela dentystycznego, badanie stomatologiczne, prześwietlenia, protetyka stomatologiczna, leczenie ortodontyczne
 • wypełnienia, leczenie kanałowe, ekstrakcje zębów, choroby dziąseł, infekcje jamy ustnej, nowotwory jamy ustnej, chirurgia stomatologiczna i szczękowa, znieczulenie i farmakologia
 • specyfika usług stomatologicznych dla dzieci i osób starszych, stomatologia estetyczna
 • historia choroby, pacjenci ze szczególnymi potrzebami, skierowania, komunikacja z pacjentem, prowadzenie własnej praktyki stomatologicznej

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik, aby język angielski w branży medycznej i opieki zdrowotnej z wybranego zakresu tematycznego mógł być przyswajany wygodnie i szybko. Podręcznik dostępny jest w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć.

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy. Więcej o platformie edukacyjnej znajdziesz tutaj.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY MEDYCZNEJ I OPIEKI ZDROWOTNEJ NA EDUBLOGU: