JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ

Język angielski w branży ekonomiczno-administracyjnej to blok siedmiu tematycznych kursów, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Kursantów. Każdy kurs jest odrębną całością i jako taki może zostać zrealizowany (np. kurs bankowość). W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia pt. język angielski w branży ekonomiczno-administracyjnej wchodzą kursy z zakresu: finansów i operacji na finansach, bankowości, inwestowania, księgowości, doradztwa podatkowego, finansów publicznych, zasobów ludzkich, rekrutacji i bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ubezpieczeń i obsługi sekretariatu. Wszystkie siedem kursów to w sumie 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z siedmiu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowany został dla: 

 • kupców
 • inwestorów
 • księgowych
 • handlowców
 • sprzedawców
 • recepcjonistów
 • ekspertów BHP
 • ubezpieczycieli
 • maklerów giełdowych
 • doradców podatkowych
 • doradców kredytowych
 • pracowników działów HR
 • pracowników sekretariatów
 • asystentów/asystentek zarządu
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • personelu banków i instytucji parabankowych
 • pracowników pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • pracowników firm i instytucji w działach finansów i rachunkowości

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ - KURSY DO WYBORU:

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia na kursach w bloku: język angielski  w branży ekonomiczno-administracyjnej poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z siedmiu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut.

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. bankowość) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

CZEGO SIĘ NAUCZĘ?

FINANSE I INWESTOWANIE

 • słownictwo specjalistyczne związane z dokumentami finansowymi, obiegiem gotówki, liczbami i wykonywaniem działań
 • bilanse, rachunki zysków i strat, rachunki bankowe, usługi i koszty bankowe
 • pożyczki i kredyty, różne rodzaje kosztów, planowanie budżetu
 • rodzaje inwestycji, strategie inwestycyjne, inwestycje emerytalne
 • ubezpieczenia i roszczenia ubezpieczeniowe
 • giełda papierów wartościowych
 • struktura kadrowa przedsiębiorstwa
 • słownictwo związane z podażą, popytem, cenami, prognozami sprzedaży i wskaźnikami ekonomicznymi

KSIĘGOWOŚĆ

 • słownictwo specjalistyczne związane z dokumentami finansowymi, obiegiem gotówki, liczbami i operacjami na liczbach
 • bilanse i ich interpretacja, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • podatki i ich rodzaje, raje podatkowe, rachunkowość podatkowa
 • aktywa, pasywa i ich rodzaje
 • oszustwa, rodzaje przestępstw finansowych
 • wypłacalność, płynność finansowa, próg rentowności
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • kontrole finansowe, audyty, komunikacja z klientami

BANKOWOŚĆ

 • słownictwo specjalistyczne związane z dokumentami finansowymi, obiegiem  gotówki, liczbami i operacjami na liczbach
 • rachunki bieżące i oszczędnościowe, karty kredytowe
 • bankowość elektroniczna, przekazy pieniężne,
 • praca kasjera bankowego – zakres obowiązków, język wykonywanych zadań
 • kredyty, w tym kredyty mieszkaniowe, fundusze wzajemne, świadectwa depozytowe
 • rodzaje instytucji bankowych, bankowość detaliczna, banki spółdzielcze i komercyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowe, bankowość inwestycyjna, banki centralne
 • różne rodzaje oszustw bankowych
 • wyzwania i nowoczesne rozwiązania w sektorze bankowym

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • opisywanie różnych rodzajów umiejętności, rodzaje stanowisk pracy, różnorodność pracowników i poszukiwanie odpowiedniego kandydata
 • zgłoszenia do pracy, życiorysy i listy motywacyjne
 • rozmowy kwalifikacyjne i wybór kandydatów
 • oferty pracy i onboarding
 • umowy zawierane między pracodawcą a pracownikiem, wynagrodzenie, listy płac i korzyści pozapłacowe (benefity)
 • różne rodzaje urlopów, zwolnienia lekarskie
 • utrzymanie pracownika, ocena wyników pracy
 • ankiety pracownicze, zarządzanie talentami i regulacje dotyczące prawa pracy, tworzenie bezpiecznego miejsca pracy, zapobieganie dyskryminacji w miejscu pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • bezpieczeństwo przemysłowe, wyposażenie magazynu i urządzenia produkcyjne, ciężki sprzęt
 • środki ochrony indywidualnej, tworzenie bezpiecznego miejsca pracy
 • medycyna pracy, choroby zawodowe i wypadki przy pracy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przeciwporażeniowa, bezpieczeństwo chemiczne oraz bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych
 • bezpieczeństwo pracy na rampie załadunkowej, na drabinach i na rusztowaniach
 • ochrona słuchu i dróg oddechowych, ekspozycja na zimno i udar cieplny
 • inspekcja maszyn, procedury odłączania napięcia i wywieszania tablic ostrzegawczych
 • materiały niebezpieczne i ich utylizacja, neutralizacja substancji toksycznych

UBEZPIECZENIA

 • słownictwo specjalistyczne związane z rodzajami ubezpieczeń, liczby i operacje na liczbach
 • struktura rynku ubezpieczeniowego, struktura towarzystw ubezpieczeniowych
 • specyfika pracy w ubezpieczeniach, pożądane cechy zatrudnionych w tej branży, usługi oferowanie przez agencje ubezpieczeniowe
 • słownictwo specjalistyczne używane w polisach ubezpieczeniowych
 • szacowanie ryzyka, szkody, roszczenia ubezpieczeniowe
 • reasekuracja
 • ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności, ubezpieczenia od utraty zysku, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia zdrowotne
 • wiedza aktuarialna

ZAWÓD: ASYSTENT ZARZĄDU/PRACOWNIK SEKREATRIATU

 • materiały i meble biurowe, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy
 • zwroty grzecznościowe, rozmowy telefoniczne, harmonogramy, umawianie spotkań
 • słownictwo związane ze strukturą firmy lub instytucji
 • organizacja podróży służbowych
 • przygotowywanie dokumentów, m.in. pisanie zaproszeń, sprawozdań itp.
 • słownictwo związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, diagramy i wykresy
 • konferencje, sprzęt konferencyjny
 • kontrolowanie przychodów i wydatków, transakcje, finanse, podstawy bankowości i rachunkowości

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik, aby język angielski w branży ekonomiczno-administracyjnej z wybranego zakresu tematycznego mógł być przyswajany wygodnie i szybko. Podręcznik dostępny jest w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć.

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy. Więcej o platformie edukacyjnej znajdziesz tutaj.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ NA EDUBLOGU: