Do egzaminu pozostało

Lingua Nova Sp. z o.o. organizuje egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie: A1, A2, B1, B2, C1.

Certyfikatowy egzamin z języka polskiego przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce. Do egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, mogą przystąpić Ci, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Dlaczego warto mieć certyfikat?

Uzyskanie certyfikatu z języka polskiego na poziomie B1 i wyższym, umożliwia:

– złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę,

– złożenie wniosku o zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jakie są dodatkowo korzyści posiadania certyfikatu?

KONKURENCYJNOŚĆ

Zdanie egzaminu z języka polskiego oraz uzyskanie certyfikatu państwowego niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest wzrost konkurencyjności w poszukiwaniu pracy, szczególnie w dużych korporacjach oraz oddziałach firm zagranicznych.

EDUKACJA

Dodatkowym atutem, jest możliwość studiowania na polskich uczelniach, bez konieczności kończenia dodatkowych kursów językowych. W zależności od kierunku studiów wymagane są certyfikaty na poziomie B1 lub B2.

SATYSFAKCJA

Oprócz praktycznych korzyści, uzyskanie certyfikatu z języka polskiego daje satysfakcję i nagrodę za włożony trud.

Zostaw swój e-mail a będziemy Cię informować o kolejnych egzaminach!


 

Do egzaminu pozostało

REJESTRACJA NA EGZAMIN B1

*Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Informujemy, że zostały już ostatnie miejsca na egzaminie!

REJESTRACJA NA EGZAMIN B2

Informujemy, że w celu przeprowadzenia egzaminu na poziomie B2 musi zebrać się odpowiednia liczba osób.

W przypadku niezebrania się grupy na egzamin, wpłacone środki będą zwracane w 100%.

*Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Wszyscy kandydaci na egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców otrzymują bezpłatnie – Zaświadczenie o uczestnictwie w egzaminie. Zaświadczenia wydawane są na koniec egzaminu. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór dokumentu do organizatorów.

Uwaga! Osoby, które zapiszą się i dokonają wymaganej wpłaty na egzamin z j. polskiego jako obcego przed oficjalną datą otwarcia rejestracji zostaną zapisane na listę osób zarejestrowanych.

Do egzaminu pozostało

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ NA ROK 2024

Specjalnie dla wszystkich kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogli uczestniczyć w egzaminie w soboty, został zorganizowany termin 4-5 lutego 2024.

Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że Lingua Nova jest jedną z nielicznych placówek, gdzie cały egzamin przeprowadzany jest jednego dnia.

Zorganizowanie  całego egzaminu w jeden dzień jest możliwe dzięki wprowadzeniu innowacyjnego szkolenia pre-egzaminacyjnego dla wszystkich kandydatów. Dzięki szkoleniu nie tylko skracamy czas egzaminu ale jednocześnie zwiększamy szanse zdania egzaminu. Dodatkowo, dzięki omówieniu całego procesu egzaminacyjnego nasi kandydaci prawie nie odczuwają stresu przed egzaminem.

 Statystyki zdawalności egzaminu z języka polskiego jako obcego w Lingua Nova na przestrzeni 2021-2023.

Na przestrzeni lat, kursanci naszej szkoły osiągają spektakularne wyniki z egzaminu.  Procent zdawalności na egzaminie z języka polskiego w naszym ośrodku nigdy nie spadł poniżej 90%. Więcej informacji o szkoleniu pre-egzaminacyjnym i kursach przygotowawczych znajdziesz w dedykowanych im zakładkach.

TABELA OPŁAT

CENA

RODZAJ OPŁATY

POZIOM

OPŁATA

150 EUR *  

Opłata egzaminacyjna

B1 i B2

WYMAGANA

180 EUR *  

Opłata egzaminacyjna

C1 i C2

WYMAGANA

20 EUR *

Wydanie certyfikatu

B1- C2

WYMAGANA

30 PLN **

Wysyłka certyfikatu

B1- C2

WYMAGANA

319 PLN / 369 PLN ***

Szkolenie pre-egzaminacyjne + próbny egzamin + kopia certyfikatu

B1

REKOMENDOWANA

od 499 PLN

Kursy przygotowawcze do egzaminu

A0-C1

REKOMENDOWANA

* Wskazane kwoty są zgodne z Ustawą o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 12 czerwca 2015r. art. 11g, ust.5,6 i 8. Opłaty egzaminacyjne pobierane są w złotówkach polskich po średnim kursie NBP z miesiąca poprzedzającego dzień dokonanej zapłaty.

** Wszystkie certyfikaty wysyłane są listownie Pocztą Polską.

*** Szkolenie pre-egzaminacyjne + próbny egzamin + kopia certyfikatu poświadczona przez Lingua Nova kosztuje 369 PLN. Dla Uczestników kursów Lingua Nova, szkolenie pre-egzaminacyjne odbywa się w cenie promocyjnej: 319 PLN.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu, opłata za egzamin nie będzie zwracana ze względu na koszty operacyjne.

 

W przypadku niezdania egzaminu z j. polskiego kwota opłaty za certyfikat oraz wysyłkę pocztową będzie zwracane w 100%.

 

Do egzaminu pozostało

Szkolenie pre-egzaminacyjne + próbny egzamin

Lingua Nova zaprasza na szkolenie pre-egzaminacyjne z języka polskiego, w dniu 13.01.2024 r., o godz. 8.00. Szkolenie dotyczy sesji egzaminacyjnej 04.02.2024 r. poziom B1.

Szkolenie przeprowadzane jest online i trwa 3 godziny zegarowe. Dwie godziny szkolenia są przewidziane jako część wykładowo – ćwiczeniowa, a jedna godzina to sesja odpowiedzi na pytania.

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, który:

 • podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem
 • przedstawi strukturę egzaminu
 • omówi najczęściej popełniane błędy
 • przeprowadzi krótkie powtórzenie kluczowego materiału
 • podpowie, które zagadnienia i jakiego typu ćwiczenia występują na egzaminie najczęściej
 • pokaże najlepsze sposoby przygotowania się do części pisemnej i ustnej
 • omówi te elementy gramatyki, które najczęściej pojawiają się na egzaminie
 • wskaże bezpłatne materiały do nauki w sieci
 • wskaże dostępne podręczniki, które najlepiej przygotowują do egzamin

Link do szkolenia będzie wysyłany mailowo wraz z instrukcją jak należy dołączyć do spotkania. Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams. Link będzie aktywny przed spotkaniem. Zachęcamy do wcześniejszego dołączenia do spotkania i sprawdzenia mikrofonu i głośników.

Przypominamy, że nie wolno nagrywać i rozpowszechniać szkolenia pre-egzaminacyjnego bez zgody Lingua Nova.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy przygotowują się do egzaminu na poziomie B1.

Cena szklenia online- 369 PLN

Cena szkolenia dla Kursantów Lingua Nova – 319 PLN – zapisy przez sekretariat 

– tel. 501-622-732.

Szkolenie składa się z trzech części:

Wymagania sprzętowe:

W celu zapewnienia największego komfortu szkolenia online zalecany jest:

 1. Komputer / tablet z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
 2. System operacyjny Windows 10 lub Android 7.
 3. Zainstalowana platforma MS Teams.
 4. Zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inna z aktualną wtyczką Java.
 5. Sprawny mikrofon, głośniki, klawiatura – podczas spotkania będzie można zadawania pytania.

PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

W cenę szkolenia wliczony jest również próbny egzamin z języka polskiego. Dzięki niemu będą mogli Państwo sprawdzić swoje możliwości językowe jeszcze przed egzaminem.

Próbny egzamin będzie dotyczył 3 części:

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna.

Próbny egzamin będzie odbywał się online poprzez platformę. Link do próbnego egzaminu wraz z instrukcją poruszania się po platformie będzie przesyłany mailowo po zakończeniu rejestracji na egzamin.

Podczas rozwiązywania zadań jest możliwość ciągłej weryfikacji poprawnych odpowiedzi. Dodatkowo można powtarzać egzamin wiele razy. Dostęp do linku wygaśnie w dniu egzaminu.

Dodatkowo, dla wszystkich osób, które zapiszą się na egzamin z języka polskiego w Lingua Nova oraz wykupią szkolenie pre-egzaminacyjne, kopia certyfikatu jest GRATIS.  Kopia certyfikatu z języka polskiego poświadczona jest pieczęcią firmową Lingua Nova. Nie wydajemy kopii certyfikatu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu.

Po co jest kopia certyfikatu?

Kopia certyfikatu poświadczona przez Lingua Nova, przydaje się w poniższych sytuacjach:

– okazanie pracodawcy,

– zatrzymanie dla siebie jako poświadczenie osiągniętego celu.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu pre-egzaminacyjnym?

WSKAZÓWKI

W czasie szkolenia otrzymasz cenne wskazówki oraz informacje jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.

UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie pozwoli Ci poprawić umiejętności z języka polskiego oraz zwiększysz szanse na zdanie egzaminu.

WERYFIKACJĘ WIEDZY

Podczas szkolenia będziesz mógł zweryfikować swoją wiedzę. Dodatkowo dzięki próbnemu egzaminowi dowiesz się czego jeszcze nie umiesz i będziesz mógł samodzielnie popracować nad pogłębieniem swojej wiedzy.

PEWNOŚĆ SIEBIE

Zyskasz pewność siebie, a podczas egzaminu nie będziesz się już stresować.

Do egzaminu pozostało

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, gwarantujący lepszą przyszłość. Nasze szkolenia umożliwiają przygotowanie się do egzaminu dla obcokrajowców, po którym otrzymuje się certyfikat państwowy potwierdzający umiejętności językowe.

Nasze szkolenia ciągle są udoskonalane a efekty widoczne są w zdawalności naszych kursantów. Ponad 95% naszych kandydatów zdaje certyfikatowy egzamin z języka polskiego jako obcego.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Doświadczenie. Nasza kadra lektorska to doświadczeni lektorzy, którzy są specjalistami w przygotowaniu kandydatów do egzaminu. Ich pasją jest nauczanie i pomoc kandydatom w osiągnięciu celu – zdania egzaminu.
 • Metody i program dydaktyczny. Stosowane przez nas metody oraz opracowany program nauczania jest ciągle ulepszany, tak aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Od wielu lat przeprowadzamy kursy przygotowawcze do egzaminu a od 2015 roku przeprowadzamy egzaminy certyfikatowe z języka polskiego.
 • Efekty. Dzięki naszym kursom przygotowawczym oraz specjalistycznym kursie pre-egzaminacyjnym nasza szkoła utrzymuje ciągle zdawalność z egzaminu na poziomie powyżej 95%.

OFERTA KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU

OFERTA KURSÓW GRUPOWYCH

KURSY

POZIOM

LICZBA SPOTKAŃ

MIEJSCE

CENA

Formy pisemne z elementami gramatyki

(18 godzin lekcyjnych)

B1

9 Spotkań

2-3x 90min w tygodniu

ONLINE

STACJONARNE

499 PLN

549 PLN

Kurs  intensywna powtórka

(20 godzin lekcyjnych)

B1

10 Spotkań

3x 90min w tygodniu

ONLINE

STACJONARNE

599 PLN

649 PLN

Kurs  powtórkowy

(30 godzin lekcyjnych)

B1

15 Spotkań

2x 90min w tygodniu

ONLINE

STACJONARNE

799 PLN

849 PLN

Kurs  przygotowujący Celuj w B1

(60 godzin lekcyjnych)

A2-B1

30 Spotkań

2x 90min w tygodniu

ONLINE

STACJONARNE

1780 PLN

1899 PLN

OFERTA KURSÓW INDYWIDUALNYCH

KURSY

POZIOM

LICZBA SPOTKAŃ

MIEJSCE

CENA

PAKIET 10

(10 godzin lekcyjnych)

A0-C1

5 Spotkań po 90 min

ONLINE

STACJONARNE

990 PLN

1090 PLN

PAKIET 16

(16 godzin lekcyjnych)

A0-C1

8 Spotkań po 90 min

ONLINE

STACJONARNE

1584 PLN

1664 PLN

PAKIET 30

(30 godzin lekcyjnych)

A0-C1

15 Spotkań po 90 min

ONLINE

STACJONARNE

2670 PLN

2820 PLN

PAKIET 60

(60 godzin lekcyjnych)

A0-C1

30 Spotkań po 90 min

ONLINE

STACJONARNE

5100 PLN

5400 PLN

Do egzaminu pozostało

SESJA EGZAMINACYJNA  – 18.11.2023

Czas oczekiwania na wyniki z egzaminu z j. polskiego poziom B1 wynosi około 3 miesięcy, licząc od daty zdawanego egzaminu. Wyniki będą wysyłane na wskazane adresy korespondencyjne. Prosimy o sprawdzenie zakładki SPAM.

 
Czas oczekiwania na certyfikaty z j. polskiego wynosi około 1 miesiąca licząc od daty otrzymanego wyniku z egzaminu.

Lingua Nova poszukuje obecnie:

 • Egzaminatorów z języka polskiego
 • Lektorów z języka polskiego
 • Lektorów z języka angielskiego – nauczanie stacjonarne
 • Native speakerów

Egzaminatorem z języka polskiego w państwowej komisji egzaminacyjnej może zostać osoba, która posiada:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego lub języka polskiego jako obcego.