Egzamin PEIC

JESTEŚMY AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM PEIC (Pearson English International Certificate)

Egzamin PEIC – organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów oraz egzaminy PEIC pod patronatem PEARSON.

PEIC badge

Egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów przeprowadzamy w naszej szkole mieszczącej się w centrum Warszawy. Możliwe jest też przeprowadzenie egzaminu w wyznaczonym przez Państwa miejscu, na terenie całej Polski.

Kursy przygotowujące

Kursy przygotowujące do egzaminów organizujemy na Państwa życzenie w dowolnym miejscu i czasie. Do Państwa dyspozycji są również sale szkoleniowe w siedzibie Lingua Nova w centrum Warszawy.

O egzaminie PEIC

  • skierowany jest do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL)
  • kładzie nacisk na komunikację w sytuacjach codziennych
  • sprawdza 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • weryfikuje znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
  • potwierdza opanowanie języka na określonym poziomie,
  • bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych,

Rozpoznawalność certyfikatu PEIC

  • certyfikat honorowany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw,
  • zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej (klasy I-III , poziom B2),
  • stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego,

Format egzaminu

Certyfikat Międzynarodowy PEIC sprawdza znajomość języka angielskiego na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2)

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej sprawdzane są umiejętności słuchania, czytania i pisania. Test składa się z pytań zamkniętych (wybór odpowiedzi A, B, C) oraz otwartych, wymagających samodzielnych krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych.
W części ustnej sprawdza się umiejętność poprawnej komunikacji w języku angielskim. Trwa 3,5 – 6 minut, składa się z dyskusji, opisania ilustracji i przeprowadzenia rozmowy według przypisanej roli.

Obie części egzaminu są weryfikowane przez zewnętrznych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii i akredytowane przez brytyjską instytucję ds. egzaminów Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation in England)

Terminy egzaminu

Sesje egzaminacyjne PEIC odbywają się 7 razy w roku: luty, marzec, maj, czerwiec, październik, listopad i grudzień.

Terminy nadchodzących sesji egzaminacyjnych podajemy tutaj. 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie powinno nastąpić na 40 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu. W przypadku zamówienia egzaminu w terminie krótszym niż 40 dni stosowana jest dodatkowa opłata (50,00zł).

Cennik

CENA POZIOMU A1: 699,00zł 

CENA POZIOMU A2: 749,00zł

CENA POZIOMU B1: 799,00zł

CENA POZIOMU B2: 849,00zł

CENA POZIOMU C1: 899,00zł

CENA POZIOMU C2:  949,00zł 

Podane ceny są cenami netto. Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT. 

Płatność

Płatności za egzamin należy dokonać z góry, na 40 dni przed przystąpieniem do egzaminu, na rachunek bankowy: 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

Wynik egzaminu

Wynik egzaminu znany jest w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat jest bezterminowy.

Informacje organizacyjne:

Egzamin PEIC został opracowany zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zgłoszenie wraz z uiszczeniem opłaty za egzamin jest wiążące.

Więcej o PEIC

Chciałabyś uzyskać więcej informacji o egzaminie PEIC? Nic prostszego! Znajdziesz je tutaj.