PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ DO MATURY I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Przygotowanie do Matury 2022
Intensywne weekendowe kursy przygotowujące do Matury 2022 w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin ósmoklasisty 2022
Intensywny weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w roku 2022.

Z nami nigdy nie jest za późno na naukę!