PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ DO MATURY I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Przygotowanie do Matury
Intensywne weekendowe kursy przygotowujące do Matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin ósmoklasisty
Intensywny weekendowy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Z nami nigdy nie jest za późno na naukę!