JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY CHEMICZNO-WYDOBYWCZEJ

Język angielski w branży chemiczno-wydobywczej to blok pięciu tematycznych kursów, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Kursantów. Każdy kurs jest odrębną całością i jako taki może zostać zrealizowany (np. kurs górnictwo i wydobycie). W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia pt. język angielski w branży chemiczno-wydobywczej wchodzą kursy z zakresu: zasobów naturalnych ziemi, pomiarów geologicznych, zagrożeń wynikających z wykorzystania zasobów naturalnych, prac wydobywczych i górniczych – w szczególności działań wykonywanych pod ziemią, kompletu działań wykonywanych na rzecz wydobycia i przetworzenia gazu oraz ropy naftowej. Wszystkie pięć kursów składa się sumarycznie na 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z pięciu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowaliśmy dla: 

 • geologów
 • geofizyków
 • górników
 • oceanografów
 • pracowników laboratoriów
 • osób zatrudnionych w branży paliwowej
 • pracowników administracyjnych branży wydobywczej
 • osób zarządzających i personelu spółek węglowych
 • personelu administracyjnego branży przetwórczej gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY CHEMICZNO-WYDOBYWCZEJ - KURSY DO WYBORU:

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia na kursach w bloku: język angielski  w branży chemiczno-wydobywczej poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z pięciu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut. Kurs gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie to dwustopniowe kursy. Składają się z dwóch części, każda część zawiera 45 lekcji po 45 minut (w sumie 45 spotkań po 90 min.). 

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. górnictwo i wydobycie) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące. Wyjątkami są kursy gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie – składają się one z 45 spotkań po 90min., a zatem kurs trwa dwukrotnie dłużej. Realizujemy go w 6 miesięcy.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

GEOLOGIA I ZASOBY NATURALNE ZIEMI

 • geologia, historia ziemi
 • formacje terenu, opisywanie i mierzenie czasu geologicznego
 • podstawowe jednostki układu SI, liczby i działania matematyczne, obliczenia i pomiary
 • właściwości materii, energia, procesy chemiczne
 • cykl skalny, skały magmowe, osadowe i metamorficzne
 • obieg wodny, wody gruntowe i powierzchniowe
 • tektonika, dno morskie, linie brzegowe, wietrzenie i erozja skał, trzęsienia ziemi, zjawiska wulkaniczne
 • ruchy masowe, zasoby naturalne

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE

 • słownictwo specjalistyczne związane z narzędziami wykorzystywanymi w górnictwie, wyposażenie górnika
 • rudy metaliczne i niemetaliczne, złoża rud, otrzymywanie metali, przeróbka kopalin,
 • eksploatacja odkrywkowa i podziemna
 • słownictwo związane z obliczeniami i pomiarami
 • odwierty i górnictwo strzałowe
 • słownictwo związane z załadunkiem i wciąganiem ładunków na powierzchnię ziemi
 • wentylacja i klimatyzacja w kopalni
 • zagrożenia w kopalni, wypadki oraz akcje ratownicze

GAZ ZIEMNY: WYDOBYCIE I PRZETWORZENIE

ETAP I:

 • praca w branży gazowniczej, warunki pracy i BHP w gazownictwie
 • złoża gazu ziemnego i narzędzia oraz urządzenia służące do jego wydobywania
 • liczby i działania matematyczne, obliczenia i pomiary, w tym pomiary gazu ziemnego i pomiary obszaru
 • wieże wiertnicze i platformy wiertnicze oraz ich budowa
 • odwierty i ich stymulacja, formacje geologiczne
 • przetwórstwo i magazynowanie gazu ziemnego, skroplony gaz ziemny i gaz zamknięty
 • konserwacja i naprawy oraz demontaż szybów wiertniczych
 • gaz ziemny a ochrona środowiska, kontrakty i źródła finansowania w branży gazu ziemnego

ETAP II:

 • gaz łupkowy, gaz pokładowy węgla i biogaz, hydrat metanu
 • typy przekrojów geologicznych
 • metody poszukiwania złóż gazu ziemnego
 • rurociągi i dystrybucja gazu ziemnego
 • popyt i podaż na gaz ziemny
 • odwierty, pobieranie próbek gazu
 • bezpieczeństwo związane z wydobyciem gazu, ekspozycja na zimno, udar cieplny, ekspozycja na siarkowodór, udzielanie pierwszej pomocy
 • szyby wiertnicze, słownictwo związane z gospodarowaniem odpadami wiertniczymi

ROPA NAFTOWA: WYDOBYCIE I PRZETWORZENIE

ETAP I:

 • praca w przemyśle naftowym: warunki pracy i BHP w przemyśle naftowym
 • złoża ropy naftowej i narzędzia oraz urządzenia służące do jej wydobywania
 • liczby i działania matematyczne, obliczenia i pomiary
 • wieże wiertnicze i platformy wiertnicze oraz ich budowa
 • poszukiwanie złóż, odwierty i ich stymulacja, transport ropy naftowej
 • produkty ropopochodne
 • odzyskiwanie ropy naftowej
 • wycieki ropy naftowej i wpływ wydobycia ropy naftowej na środowisko naturalne

ETAP II:

 • piasek roponośny i łupki bitumiczne
 • pomiar ropy naftowej
 • licencje na wydobycie ropy naftowej
 • typy odwiertów i poszukiwanie ropy naftowej
 • właściwości ropy naftowej i zanieczyszczenia ropy naftowej
 • bezpieczeństwo związane z wydobyciem ropy naftowej: udar cieplny, ekspozycja na siarkowodór, udzielanie pierwszej pomocy
 • rurociągi, w tym rurociągi do produktów rafinacji
 • gospodarowanie odpadami wydobywczymi

INŻYNIERIA CHEMICZNA

 • słownictwo specjalistyczne związane z wyposażeniem laboratorium
 • analiza ilościowa i metoda naukowa
 • jednostki układu SI, informacje na temat obliczeń i pomiarów
 • słownictwo używane do opisu materii i energii
 • układ okresowy pierwiastków
 • różne rodzaje wiązań – również w pierwiastkach przejściowych
 • przemiany fazowe, rodzaje reakcji chemicznych
 • stechiometria, równowaga, bilans masowy, zachowanie energii i wymiana ciepła

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik, aby język angielski w branży chemiczno-wydobywczej z wybranego zakresu tematycznego mógł być przyswajany wygodnie i szybko. Podręcznik dostępny jest w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć. W przypadku dwustopniowych kursów – gaz ziemny: wydobycie  i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie –   otrzymuje się podręcznik do każdego etapu kursu (w sumie dwa podręczniki na kurs).

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy. Więcej o platformie edukacyjnej znajdziesz tutaj.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Za dwustopniowy kurs gaz ziemny: wydobycie i przetworzenie oraz ropa naftowa: wydobycie i przetworzenie (45 spotkań po 90min.) pobieramy 1599,00 w sześciu transzach (kurs trwa 6 miesięcy). Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY CHEMICZNO-WYDOBYWCZEJ NA EDUBLOGU