Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Zajęcia Grupowe

  Sesja listopadowa

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

  60 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  poniedziałki, środy

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: WKRÓTCE - OSTATNIE MIEJSCA!

  ONLINE Grupa 6-8 osób
  1920 PLN
  *Możliwość płatności w 3 ratach
  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

  60 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: WKRÓTCE - OSTATNIE MIEJSCA!

  STACJONARNE Grupa 6-8 osób
  2130 PLN
  *Możliwość płatności w 3 ratach
  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
  9 spotkań po 90 min
  Sesja listopadowa
  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00
  Planowany START: październik 2022
  Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
  499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole
  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  10 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  3 x w tygodniu

  godz.: wkrótce

  Planowany START: październik 2022

  ONLINE Grupa 4-8 osób
  499 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa

  poniedziałki, środy

  godz.: 17.30 - 19:00
  Planowany START: 07.09.2022
  ONLINE Grupa 4-8 osób
  799 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  15 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 06.09.2022

  ONLINE Grupa 4-8 osób

  799 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


  15 spotkań po 90 min


  Sesja listopadowa
  wtorki,czwartki

  godz. 18:00 – 19:30

  lub 19:30 – 21:00
  Planowany START: 06.09.2022
  Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-8 osób
  849 PLN


  Zajęcia Indywidualne

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Indywidualny kurs
  (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1584 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualny kurs
  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 5100 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) WARSZAWA Wspólna 41 p.I lub ONLINE 5100 PLN
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

  Od podstaw A1-A2

  Beginner (A1-A2)

  This course is aimed at people who are beginning their adventure with learning Polish.

  Beginner A1-A2

  What do you gain by choosing the A1-A2 course?

  – the opportunity to work with qualified and experienced teachers,

  – a course book and additional learning materials,

  – regular contact with live language,

  – peer interaction facilitating vocabulary development,

  – all skills practise (speaking, listening, reading, writing)

  Benefits of completing the course:

  – acquiring the knowledge of the Polish language at elementary level,

  – ability to communicate in standard life situations in writing and speaking

   Course organisation:

  – online or stationary classes- location: Lingua Nova School, Wspólna 41, Warsaw-City Centre

  – small groups (6-8 participants)

  – minimum number of participants in a group to start the course: 6 *

  – extra online exercises

  *In case of a smaller number of participants for the course Beginner A1-A2, the price may be increased –registered participants will be informed in advance.

  Course duration:

  – Package: 120 x 45 minutes

  – two 90-minute meetings a week

  – intended end date: November 2022

  Costs:

  Online course – total: PLN 1920,00* payable as a lump sum or in 3 instalments**

  Stationary course – total: PLN 2130,00* payable as a lump sum or in 3 instalments**

  *In case of a smaller number of participants for the course Beginner A1-A2, the price may be increased –registered participants will be informed in advance.

  **the course materials are included in the total price of the course. If you pay in instalments and resign from the course before the payment of the 3rd instalment, extra fee of PLN 100,00 for the course book is added.

  The schedule:

  – will be updated on a regular basis – registered participants will be informed in advance.

  Do you want to learn Polish language?

  Sign up for our Beginner A1-A2 course today!

  The number of places is limited!   The data administrator can be contacted via e-mail: iodo@linguanova.com.pl, by phone: +48 (22) 584-10-14 or in writing to the address of the Lingua Nova Sp.z o. o.

   The personal data provided in the form will be processed for the purpose of handling the inquiry contained in the form and in accordance with the content of the consents given to the Administrator. The legal basis for processing is the consent of the subject whose data it concerns in accordance with art. 6 par. 1 letter a and art. 9 par. 2 lit. and RODO. In relation to handling your inquiry, your administrator's employees and cooperating entities will have access to your personal data in the implementation of your inquiry.

   The storage period of your personal data depends on the purpose of processing and is:

   - in connection with handling the inquiry - for the period necessary to implement the answer,

   - in connection with direct marketing - until you raise your objection or withdraw your consent,

   - in connection with the implementation of legal obligations - until the obligation set out in separate regulations expires;

   You have the right to access your data and the right to rectify it, delete it, limit its processing, the right to transfer data, the right to object to personal data, the voluntary application of which is the right to withdraw your consent at any time without affecting for compliance with the law of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal. The statement of withdrawal of consent for the processing of personal data requires its submission in a written or electronic form to the following e-mail address: iodo@linguanova.com.pl

   You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you decide that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR. more >> << less

   Od podstaw A1-A2

   Co zyskasz wybierając kurs A1-A2?

   – możliwość nauki z wykwalifikowanymi i doświadczonymi lektorami,

   – podręcznik i pomoce dydaktyczne,

   – systematyczny kontakt z „żywym” językiem,

   – rozwój wszystkich umiejętności komunikacyjnych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie)

   -możliwość interakcji ułatwiających przyswojenie nowego słownictwa

    Założenia kursu:

   – zdobycie umiejętności posługiwania się językiem polskim na poziomie podstawowym,

   – umiejętność porozumiewania się w standardowych sytuacjach życiowych

    Organizacja kursu:

   – zajęcia on-line lub stacjonarnie w szkole Lingua Nova, Wspólna 41, Warszawa Centrum,

   – małe grupy uczestników (6-8 osób),

   – warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy minimum 6 osobowej*

   – dostęp do dodatkowych ćwiczeń online

   *W przypadku zebrania się na kurs Od podstaw A1-A2  mniejszej liczby osób, cena może ulec zmianie (może wzrosnąć) – zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

    Czas trwania kursu:

   – 120 godzin lekcyjnych (120 x 45 minut)

   – 2 razy w tygodniu po 90 minut

   – Planowane zakończenie: listopad
   2022

   Koszt kursu:

   Kurs w formie online – Cena:
   1920,00zł/os* – płatność w całości przed rozpoczęciem kursu lub w 3 ratach**

   Kurs stacjonarny – Cena:
   2130,00zł/os* – płatność w całości przed rozpoczęciem kursu lub w 3 ratach**

   *W przypadku zebrania się na kurs
   Od podstaw A1-A2 " mniejszej liczby osób, cena może ulec zmianie.

   **materiały dydaktyczne są
   wliczone w cenę kursu. W przypadku płatności w ratach i rezygnacji z kursu
   przed wpłatą III raty, doliczana jest dodatkowa opłata za podręcznik w
   wysokości 100,00 zł.

   Harmonogram zajęć:

   – zostanie zaktualizowany na
   bieżąco – zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

   Chcesz nauczyć się języka polskiego od podstaw?

   Zapisz się na nasz kurs on-line już dziś!

   Liczba miejsc ograniczona!    Przejdź na kolejny poziom B1-B2

    Przejdź na kolejny poziom B1-B2

    Kurs jest skierowany do osób, które posiadają podstawy języka polskiego i chcą go stale poszerzać, kontynuując naukę.

    Co zyskasz wybierając kurs ?

    – możliwość nauki z wykwalifikowanymi i doświadczonymi lektorami,

    – podręcznik i pomoce dydaktyczne,

    – systematyczny kontakt z „żywym” językiem,

    – rozwój wszystkich umiejętności komunikacyjnych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie)

    -możliwość interakcji ułatwiających przyswojenie nowego słownictwa

    Założenia kursu:

    – zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim na poziomie rozszerzonym,

    – umiejętność porozumiewania się w standardowych sytuacjach życiowych

    Organizacja kursu:

    – zajęcia on-line lub stacjonarnie w szkole Lingua Nova, Wspólna 41, Warszawa Centrum,

    – małe grupy uczestników (6-8 osób),

    – warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy minimum 6 osobowej*

    – dostęp do dodatkowych ćwiczeń online

    *W przypadku zebrania się na kurs Przejdź na kolejny poziom B1-B2 mniejszej liczby osób, cena może ulec zmianie (może wzrosnąć) – zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

    Kurs jest skierowany do osób, które posiadają podstawy języka polskiego i chcą go stale poszerzać, kontynuując naukę.

    Czas trwania kursu:

    – 120 godzin lekcyjnych (120 x 45 minut)

    – 2 razy w tygodniu po 90 minut

    – Planowane zakończenie: listopad 2022

     Koszt kursu:

    Kurs w formie online – Cena: 1920,00zł/os* – płatność w całości przed rozpoczęciem kursu lub w 3 ratach**

    *W przypadku zebrania się na kurs Przejdź na kolejny poziom B1-B2 mniejszej liczby osób, cena może ulec zmianie.

    **materiały dydaktyczne są wliczone w cenę kursu. W przypadku płatności w ratach i rezygnacji z kursu przed wpłatą III raty, doliczana jest dodatkowa opłata za podręcznik w wysokości 100,00 zł.

    Harmonogram zajęć:

    – zostanie zaktualizowany na bieżąco – zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.

    Chcesz poszerzać naukę  języka polskiego ?

    Zapisz się na nasz kurs on-line już dziś!

    Liczba miejsc ograniczona!     ZAPISY NA KURSY PRZYGOTOWAWCZE

      Zajęcia Grupowe

      Sesja listopadowa

      Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
      NOWOŚĆ
      Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

      60 spotkań po 90 minut
      Sesja listopadowa
      poniedziałki, środy

      godz.: 18:00 – 19:30


      Planowany START: WKRÓTCE - OSTATNIE MIEJSCA!

      ONLINE Grupa 6-8 osób
      1920 PLN
      *Możliwość płatności w 3 ratach
      NOWOŚĆ
      Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

      60 spotkań po 90 minut
      Sesja listopadowa
      wtorki, czwartki

      godz.: 18:00 – 19:30


      Planowany START: WKRÓTCE - OSTATNIE MIEJSCA!

      STACJONARNE Grupa 6-8 osób
      2130 PLN
      *Możliwość płatności w 3 ratach
      Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
      9 spotkań po 90 min
      Sesja listopadowa
      poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00
      Planowany START: październik 2022
      Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
      499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole
      Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

      10 spotkań po 90 minut
      Sesja listopadowa
      3 x w tygodniu

      godz.: wkrótce

      Planowany START: październik 2022

      ONLINE Grupa 4-8 osób
      499 PLN
      Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
      15 spotkań po 90 minut
      Sesja listopadowa

      poniedziałki, środy

      godz.: 17.30 - 19:00
      Planowany START: 07.09.2022
      ONLINE Grupa 4-8 osób
      799 PLN
      Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

      15 spotkań po 90 minut
      Sesja listopadowa
      wtorki, czwartki

      godz.: 18:00 – 19:30


      Planowany START: 06.09.2022

      ONLINE Grupa 4-8 osób

      799 PLN
      Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


      15 spotkań po 90 min


      Sesja listopadowa
      wtorki,czwartki

      godz. 18:00 – 19:30

      lub 19:30 – 21:00
      Planowany START: 06.09.2022
      Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-8 osób
      849 PLN


      Zajęcia Indywidualne

      Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
      Indywidualny kurs
      (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
      pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1584 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
      Indywidualny kurs
      (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
      pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
      Indywidualny kurs
      (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
      pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 5100 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
      Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN
      Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) WARSZAWA Wspólna 41 p.I lub ONLINE 5100 PLN
      Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

      Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

      Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

      Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

      - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

      - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

      - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

      << mniej

      Test z języka polskiego

      Sprawdź swój poziom języka polskiego. Wykonaj test.