JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY WYCHOWAWCZEJ I SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Język angielski w branży wychowawczej i służby publicznej to blok siedmiu tematycznych kursów, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Kursantów. Każdy kurs jest odrębną całością i jako taki może zostać zrealizowany (np. kurs pielęgniarstwo). W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia pt. język angielski w branży medycznej i opieki zdrowotnej wchodzą kursy z zakresu: opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, przygotowanie do studiów zagranicznych młodzieży, podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa i sądownictwa, systemów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy w straży pożarnej, procedur w przypadku pożaru, wyposażenia wozu strażackiego i komunikacji w trakcie wystąpienia zagrożenia, procedur policyjnych, najczęstszych wykroczeń i przestępstw, sytuacji drogowych, przyjmowania, opisu i komunikacji w sytuacjach zgłoszeń wykroczeń i przestępstw. Wszystkie siedem kursów to w sumie 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z siedmiu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowany został dla: 

 • opiekunek do dzieci i młodzieży
 • guwernantek
 • wychowawców w żłobkach i przedszkolach
 • wychowawców w placówkach opiekuńczych
 • opiekunów osób starszych
 • asystentów osób starszych
 • prawników
 • pracowników administracyjnych kancelarii
 • pracowników administracyjnych sądów
 • strażaków
 • personelu jednostek straży pożarnej
 • policjantów
 • pracowników placówek policyjnych
 • pracowników placówek penitencjarnych
 • osób zatrudnionych w telefonach zaufania

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY WYCHOWAWCZEJ I SŁUŻBY PUBLICZNEJ - KURSY DO WYBORU:

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia na kursach w bloku: język angielski  w branży wychowawczej i służby publicznej poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z siedmiu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut.

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. zawód: strażak) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

CZEGO SIE NAUCZĘ?

ZAWÓD: OPIEKUNKA DO DZIECKA

 • cechy pożądane w pracy jako opiekunka do dziecka, szukanie pracy w tym charakterze, obowiązki opiekunki do dziecka,
 • rodzina goszcząca, rozmowa o pracę, akceptacja pracy w charakterze opiekunki do dziecka
 • ubrania dziecięce, opieka nad dzieckiem, warunki mieszkaniowe i sprzęt domowy
 • nawiązywanie więzi z dzieckiem, stawianie granic, dyscyplina, zajęcia z dzieckiem, wycieczki, zabawa z dziećmi
 • posiłki, układanie do snu, pomoc przy odrabianiu lekcji
 • podwożenie samochodem, organizacja czasu wolnego, wakacje – również z rodziną goszczącą
 • nagłe sytuacje, pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • częste choroby, kwestie bezpieczeństwa, ubezpieczenia, słownictwo związane z płatnościami i rozliczeniami

WYCHOWAWSTWO W PRZEDSZKOLU

 • słownictwo związane z salą lekcyjną w przedszkolu i materiały wykorzystywane na zajęciach, zarządzanie klasą
 • słownictwo związane z rozkładem dnia i komunikacja z rodzicami
 • słownictwo opisujące częstotliwość wydarzeń w sali lekcyjnej, słownictwo związane z wywoływaniem reakcji i ocenianiem
 • słownictwo związane ze środowiskiem społecznym dziecka, cechy nauczyciela w przedszkolu, wykształcenie i certyfikaty
 • pierwszy dzień w przedszkolu i szkole, przybycie do szkoły, posiłki, zabawa, baśnie i czytanie, słownictwo związane z drzemkami, odpoczynkiem i sprzątaniem
 • słownictwo związane z procedurami po zakończeniu zajęć, format konspektu lekcji, ocenianie lekcji
 • słownictwo związane z przyciąganiem uwagi dzieci, sprawdzanie zrozumienia (np. informacji, poleceń), słownictwo związane z literaturą i umiejętnością pisania
 • słownictwo związane z umiejętnościami matematycznymi (liczenie) pomiary i dane, geometrią

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

 • ośrodki opieki i ich lokalizacja, poziomy opieki, słownictwo związane z dostawcami usług medycznych, cele opieki nad osobami starszymi
 • słownictwo związane z utrzymaniem porządku, posiłkami, kąpielą i transportem
 • urządzenia pomocnicze, wspomagające osoby starsze
 • harmonogram pracy, wynagrodzenie i świadczenia, słownictwo związane z przyszłością zawodu opiekuna
 • odżywianie, leki (planowanie ich przyjmowania i przechowywanie), rodzaje leków i ich podawanie, dawki, skróty dot. częstotliwości podawania leków, powikłania
 • pierwsza pomoc, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, słownictwo związane ze zdolnością poruszania się, zapobieganie upadkom, typowe urazy, leczenie ran, sprzęt medyczny
 • słownictwo związane z dziennikiem pacjenta, z nadużyciami wobec osób starszych,  komunikowanie się z pacjentami i rodziną, z personelem
 • słownictwo związane ze zdrowiem emocjonalnym, częste choroby, sprzęt do monitorowania pacjenta, sprzęt do badań, zapobieganie infekcjom

PRZYGOTOWANIE DO ZAGRANICZNYCH STUDIÓW

 • wybór uniwersytetu i rekrutacja, rejestracja na uczelni i zapoznawanie się z nowym otoczeniem
 • planowanie przebiegu studiów, opłaty za studia i stypendia
 • tytuły naukowe, certyfikaty, wydziały uczelni, kampus
 • zakwaterowanie studentów i mieszkanie oraz komunikacja ze współlokatorami
 • wyżywienie studenckie, zasady obowiązujące w kampusie, bezpieczeństwo i transport
 • równowaga między nauką i życiem prywatnym, odżywianie, zdrowie, utrzymywanie sprawności fizycznej i sport, zajęcia dodatkowe, życie poza kampusem
 • praca w kampusie, księgarnia i biblioteka, korzystanie z zasobów akademickich, technologia w służbie studentom
 • nauka przez Internet, studenci z różnych krajów, administracja uczelniana, ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu

ZAWÓD: PRAWNIK

 • słownictwo specjalistyczne związane z różnymi gałęziami prawa, źródła prawa, struktura sądów, jurysdykcje, sala rozpraw, proces sądowy, zasady zachowania na sali sądowej
 • prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe
 • rozmowa z klientem kancelarii prawnej, zarządzanie czasem, przesłuchanie świadka
 • oświadczenia składane pod przysięgą, różne rodzaje dokumentów w kancelarii prawnej
 • delikty, immisje, różne rodzaje odpowiedzialności
 • umowy, elementy ważnej umowy, spory dotyczące umów
 • przestępczość młodocianych, postępowanie karne
 • dowody, alternatywne metody rozstrzygania sporów, arbitraż i mediacje

ZAWÓD: STRAŻAK

 • definiowanie pożaru i rodzaje pożarów
 • wyposażenie straży pożarnej, sprzęt strażacki, ochrona układu oddechowego
 • rodzaje budynków i części budynku pomiary, typowe zagrożenia
 • procedury bezpieczeństwa, klasyfikacja paliw
 • instalacje tryskaczowe, hydranty przeciwpożarowe, węże strażackie
 • drabiny strażackie i ich typy, bezpieczeństwo użytkowania drabiny strażackiej
 • gaszenie pożarów, ratowanie ofiar pożarów, postępowanie z pojazdami i pomoc medyczna
 • terroryzm i klęski żywiołowe, ratownictwo

ZAWÓD: POLICJANT

 • rysopis człowieka, cechy szczególne
 • dane pojazdu, cechy charakterystyczne pojazdów, zwroty używane przy zgłaszaniu kradzieży auta, często kradzione przedmioty, zawartość torby, plecaka, zwroty używane przy zgłaszaniu kradzieży, opis skradzionego przedmiotu
 • zwroty służące wskazywaniu drogi, zwroty używane przy podawaniu lokalizacji, opisywanie ruchu ulicznego, zwroty używane w rozmowie z dyspozytorem
 • informacje zamieszczone na druku mandatu, słownictwo związane z przepisami ruchu drogowego, zwroty używane przy relacjonowaniu zdarzeń z wypadku
 • słownictwo związane z kradzieżami kieszonkowymi, zwroty używane przy zgłaszaniu kradzieży, kradzież w hotelu, napad rabunkowy, kradzież samochodu
 • wyposażenie policjanta, rodzaje pojazdów policyjnych, słownictwo związane z bronią i jej używaniem, środki przymusu stosowane przez policję, przyjmowanie wezwań, udzielanie pierwszej pomocy, kierowaniem ruchem ulicznym
 • słownictwo związane z ze zgłaszaniem kradzieży, patrolowaniem i zakłócaniem porządku publicznego
 • broń, słownictwo związane z nielegalnym posiadaniem broni, pracą celników i przewozem broni oraz dokonywaniem napaści.

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik, aby język angielski w branży wychowawczej i służby publicznej z wybranego zakresu tematycznego mógł być przyswajany wygodnie i szybko. Podręcznik dostępny jest w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć.

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy. Więcej o platformie edukacyjnej znajdziesz tutaj.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY WYCHOWAWCZEJ I SŁUŻBY PUBLICZNEJ NA EDUBLOGU