JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY BUDOWLANEJ

Język angielski w branży budowlanej to blok siedmiu tematycznych kursów, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Kursantów. Każdy kurs jest odrębną całością i jako taki może zostać zrealizowany (np. kurs inżynieria przemysłowa). W skład przygotowanego w Lingua Nova pełnego szkolenia pt. język angielski w branży budowlanej wchodzą kursy z zakresu prac budowlanych, konserwacji i utrzymania technicznego budynków, budowy dróg, prac wodno-kanalizacyjnych, inżynierii wodnej i lądowej oraz szeroko pojętej architektury. Wszystkie siedem kursów to w sumie 315 godzin lekcyjnych (45-minutowych), w czasie których realizuje się pełny materiał z siedmiu profesjonalnie przygotowanych podręczników branżowych, kształcących wszystkie cztery umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Kurs przygotowany został dla: 

 • deweloperów
 • architektów
 • dozorców
 • konserwatorów
 • osób zatrudnionych na placu budowy
 • pracowników prac wykończeniowych w budynkach
 • pracowników dużych budów infrastrukturalnych (drogi, powierzchnie użytku publicznego)
 • osób pracujących w ekipach remontowych i technicznych
 • pracowników firm naprawczych oraz hydraulicznych
 • osób zatrudnionych w sprzedaży usług budowlanych, remontowych i naprawczych
 • pracowników biur deweloperskich
 • pracowników sprzedaży lub pośrednictwa  w sprzedaży nieruchomości

JĘZYK ANGIELSKI W BRANŻY BUDOWLANEJ - KURSY DO WYBORU:

KTO BĘDZIE MOIM NAUCZYCIELEM?

Nasi Trenerzy Językowi to starannie wyselekcjonowane grono, które współpracuje z Lingua Nova od wielu lat. Na przestrzeni tej współpracy stworzyliśmy dla każdego z naszych Trenerów odpowiednie portfolio, dzięki któremu wiemy, która tematyka jest specjalnością danego Nauczyciela. Ta wnikliwa i długofalowa obserwacja sprawia, że nasza Kadra spełnia wszystkie oczekiwania i uczy języka branżowego w określonych zakresach nie tylko profesjonalnie, ale również z wielką pasją.

W JAKIM TRYBIE ODBYWA SIĘ NAUKA?

Zajęcia na kursach w bloku: język angielski  w branży budowlanej poza instytucjami i firmami prowadzimy tylko indywidualnie – taka forma lekcji daje Ci jednak gwarancję niezwykle szybkich rezultatów i możliwość wykorzystania 100% czasu Trenera Językowego tylko dla Ciebie. Lekcje odbywają się online z uwzględnieniem wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu, co sprawia, że uczysz się w najdogodniejszym dla siebie czasie i w komfortowych, bezstresowych warunkach.

CZY LEKCJE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO MOJEGO POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

Każdy nasz kurs rozpoczyna się od bezpłatnego kompleksowego audytu językowego, który sprawdza również kompetencję rozumienia ze słuchu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi werbalnej. Kursy branżowe przygotowane są na poziomy językowe od A2 do B2. Jeżeli Twój poziom językowy nie pozwoli na natychmiastowe podjecie kursu, powiadomimy Cię o tym i podpowiemy najlepsze rozwiązanie tej sytuacji.

ILE LEKCJI ZAWIERA KURS?

Każdy z siedmiu kursów zawiera 45 lekcji po 45minut. Aby zoptymalizować Twój czas, przygotowaliśmy harmonogram 22 spotkań po 90 min. (dwie lekcje 45-minutowe na spotkanie) w czasie których przerabiany jest materiał branżowy, oraz jedno spotkanie 45-minutowe, po którym może się odbyć egzamin branżowy, trwający również 45 minut.

ILE TRWA JEDEN KURS? 

Dla każdego kursu przewidujemy harmonogram 23 spotkań z częstotliwością dwa razy w tygodniu, a zatem cały program jednego kursu (np. instalacje wodno-kanalizacyjne) powinien zostać zrealizowany w trzy miesiące.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Lekcje prowadzone są indywidualnie, dlatego to Ty decydujesz, które terminy i godziny są dla Ciebie dogodne. Nasi Trenerzy Językowi prowadzą zajęcia w godz. 7.00 – 22.00, lekcje mogą odbywać się w tym czasie również w weekendy!

CZEGO SIĘ NAUCZĘ?

BUDOWNICTWO - NIERUCHOMOŚCI

 • narzędzia, elektronarzędzia, elementy złączne
 • sprzęt bezpieczeństwa i wyposażenie ratunkowe, bezpieczeństwo i higiena pracy na placu budowy, wyposażenie ochronne
 • słownictwo związane z dokonywaniem pomiarów, w tym ułamki i procenty
 • materiały budowlane i ich rodzaje, pomieszczenia w budynku mieszkalnym, pomieszczenia w budynku komercyjnym
 • skuteczna komunikacja na placu budowy
 • działania na placu budowy: m.in.: praca na dźwigu, wykopy, wylewanie fundamentów, szalowanie, prace betoniarskie
 • rzuty poziome pomieszczeń; projekty architektoniczne
 • izolacja budynków, pokrycia dachowe, wykończenie budynków

BUDOWNICTWO - DROGI I MOSTY

 • kategoryzacja dróg i struktura drogi
 • rodzaje skrzyżowań, budowa autostrad, typy krajobrazów komunikacyjnych
 • geodezja, przyrządy geodezyjne, roboty ziemne, drenaż gleby
 • typy nawierzchni, nawierzchnia miękka i sztywna, rodzaje krawężników, układanie chodników
 • typy i budowa mostów, konserwacja mostów, konserwacja dróg
 • elementy infrastruktury ulicznej, oznakowanie, kontrola ruchu drogowego
 • oprzyrządowanie do badania materiałów, testy prowadzone na materiałach budowlanych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy na placu budowy drogi i mostu, wyposażenie ochronne

KONSERWACJA I NADZÓR TECHNICZNY NAD BUDYNKAMI

 • struktura budynków handlowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • obowiązki zarządcy obiektu, nadzór nad sprawnością techniczną budynków oraz ich konserwacją
 • prace porządkowe w obiektach, sprzęt używany do prac porządkowych, utylizacja odpadów
 •  słownictwo dotyczące obliczeń, pomiarów, materiałów budowlanych, narzędzi
 • materiały budowlane i ich wykorzyatnie
 • instalacje wodno-kanalizacyjne, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • ochrona przeciwpożarowa, instalacje elektryczne, naprawy w budynkach, zwalczanie szkodników
 • izolacja budynków, energooszczędność, bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych

INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

 • narzędzia ręczne i elektronarzędzia używane hydraulice
 • informacje na temat obliczeń i pomiarów
 • armatura, zawory i urządzenia do mocowania elementów instalacji
 • słownictwo specjalistyczne dotyczące rur i przewodów rurowych
 • systemy odwodnieniowe, odpływowe i wentylacyjne
 • różne rodzaje podgrzewaczy wody
 • odczytywanie schematów instalacji
 • montaż elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ich naprawy

ARCHITEKTURA I DESIGN

 • architektura budynków
 • kształty i struktury w projektowaniu
 • informacje na temat obliczeń i pomiarów
 • materiały budowlane i ich rodzaje, specyfikacja materiałów budowlanych
 • skala, szkice architektoniczne, perspektywa
 • rzuty poziome pomieszczeń, projekty architektoniczne, modelowanie architektoniczne
 • trendy we współczesnej architekturze; zrównoważone budownictwo
 • kariera w zawodzie architekta, kierunki i możliwości

INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA

 • jednostki układu SI, statystyka i probabilistyka
 • inżynieria organizacji przemysłu produkcyjnego
 • ergonomia i bezpieczeństwo w inżynierii przemysłowej
 • planowanie i automatyzacja produkcji
 • kontrola jakości w procesie produkcyjnym
 • zarządzanie budżetem w inżynierii przemysłowej
 • słownictwo związane z oprogramowaniem do projektowania i produkcji wspomaganej komputerowo (CAD/CAM)
 • zarządzanie zasobami i kontrola stanu zapasów, cechy i umiejętności dobrego inżyniera produkcji

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

 • informacje na temat obliczeń, pomiary, jednostki układu SI
 • planowanie przestrzenne i planowanie transportu
 • materiały konstrukcyjne i inżynieria budowlana
 • roboty ziemne, geotechnika
 • konstrukcje drewniane, stalowe i betonowe,
 • budowa autostrad i mostów, lotnisk, kolei
 • przepisy budowlane
 • ochrona środowiska naturalnego

CZY DOSTANĘ MATERIAŁY DO NAUKI?

Oczywiście. W cenie kursu ujęty jest już profesjonalny podręcznik, aby język angielski w branży budowlanej z wybranego zakresu tematycznego mógł być przyswajany wygodnie i szybko. Podręcznik dostępny jest w dwóch wersjach: papierowej oraz w postaci digibooka. Podręcznik w wersji papierowej przesyłany jest na podany adres zamieszkania, wysyłka odbywa się bezpłatnie. Podręcznik dostosowany jest do wymiaru kursu, to znaczy przewiduje dokładnie 45 tematów zajęć – oznacza to, iż cała książka zostanie zrealizowana w czasie zajęć.

CZY BĘDĘ UCZYĆ SIĘ TEŻ POZA ZAJĘCIAMI?

Naturalnie. Kursanci otrzymują na swoje adresy mailowe dane do logowania do 5-językowej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Platforma ma za zadanie dodatkowo rozwijać ogólną wiedzę z zakresu przede wszystkim języka angielskiego, znajdują się na niej między innymi: ćwiczenia gramatyczne, dyktanda, słownik obrazkowy, zadania na poprawną pisownię słówek, fofolekcje, materiały wideo i gry edukacyjne. Platforma zawiera 1020 lekcji ujętych w motywacyjny system punktowy. Więcej o platformie edukacyjnej znajdziesz tutaj.

ILE BĘDZIE TRWAŁO URUCHOMIENIE MOJEGO KURSU?

Działamy ekspresowo. Rozpoczęcie kursu następuje zwykle do 10 dni kalendarzowych od momentu dokonania wpłaty za pierwszy miesiąc kursu.  Nasz Koordynator skontaktuje się z Tobą na podany adres mailowy po wypełnieniu formularza kontaktowego – wszystkie formalności zaplanowaliśmy tak, aby zajęły Ci nie więcej niż 15 minut.

JAKI DOKUMENT OTRZYMAM NA ZAKOŃCZENIE KURSU?

wydajemy imienne zaświadczenie drogą elektroniczną – znajduje się tam informacja o długości trwania kursu, tematyce oraz o poziomie językowym, na jakim kurs został ukończony. Wydanie zaświadczenia wliczone jest w cenę kursu. Polecamy jednak jedyną w Polsce opcję zdania językowego egzaminu branżowego – można wykonać go zupełnie zdalnie, w ciągu 45 minut i z każdego wybranego kursu. Wówczas oprócz zaświadczenia otrzymuje się również certyfikat zdania językowego egzaminu branżowego – ze wskazaniem tematyki egzaminu i poziomu językowego jego zaliczenia.

ILE  I JAK ZAPŁACĘ?

Płatności przyjmujemy w ratach comiesięcznych do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc nauki. Za kurs zawierający 45 lekcji pobieramy trzy transze, każda po 1599,00zł brutto przez trzy miesiące. Egzamin końcowy to koszt 299,00zł brutto. Płatności przyjmujemy na numer konta, wskazany w wiadomości e-mail od naszego Koordynatora.

ODWIEDŹ NASZEGO EDUBLOGA