Audyt Językowy

AUDYT JĘZYKOWY

Narzędzie umożliwiające dokonanie kompleksowej oceny znajomości języków obcych przez pracowników firmy. Określa poziom znajomości języka obcego wg standardowych opisów umiejętności językowych opracowanych przez Radę Europy (CEFR) - skala A1 - C2.

Oferujemy następujące rodzaje audytów:

Audyt poziomujący - zapraszamy do kontaktu

Szczegółowe badanie umiejętności językowych określa ogólny poziom znajomości języka obcego. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy ustnej. Audyt przeprowadzamy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z języka. Specjalizujemy się zarówno w organizacji audytu poziomującego dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Audyt rekrutacyjny  – zapraszamy do kontaktu

Ocenia umiejętności w zakresie języka obcego osób ubiegających się o pracę, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy
z kandydatem. Pomożemy w procesie rekrutacji pracowników w języku obcym.

Audyt kompetencyjny – zapraszamy do kontaktu

Ocenia umiejętności w zakresie języka obcego osób już pracujących w organizacji, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej i ustnej. Po zakończonym audycie przedstawiamy raport pisemny oceniający znajomość języka obcego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy językowej niezależnymi testami typu TOEIC.

Nasze największe projekty audytorskie

Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki (2012 - 2015) – audyt znajomości języka angielskiego kilkusetosobowej grupy naukowców, z różnych jednostek naukowych, z całej Polski, jako pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy szkoleniowo – stażowe do najlepszych uniwersytetów świata.  Działania w ramach programu unijnego. Programy stażowo – szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników – „TOP 500 Innovators Science – Management – Commercialization”

Polskie Koleje Państwowe SA (2013) – audyt kompetencyjny 1085 pracowników spółki PKP Intercity S.A (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski)

Polskie Linie Lotnicze LOT SA (2014 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne oraz kompetencyjne personelu pokładowego i kapitanów (pilotów) - (języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski)

Mondial Assistance Sp. z o.o. (2016 – do chwili obecnej) weryfikacja kompetencji językowych pracowników oraz kandydatów do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski)

Fiege Sp. z o.o. (2012 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne z języka angielskiego i hiszpańskiego