audyt językowy

Audyty językowe

Audyt Językowy to godne uwagi narzędzie umożliwiające dokonanie kompleksowej oceny znajomości języków obcych przez pracowników firmy. Określa poziom znajomości języka obcego wg standardowych opisów umiejętności językowych opracowanych przez Radę Europy (CEFR) skala A1 – C2.

Oferujemy następujące rodzaje audytów:

Audyt językowy poziomujący

Szczegółowe badanie umiejętności językowych określa ogólny poziom znajomości języka obcego. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy ustnej. Dlatego przeprowadzamy go przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z języka. Przede wszystkim specjalizujemy się zarówno w organizacji audytu poziomującego dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Audyt językowy rekrutacyjny

Ocenia  umiejętności w zakresie języka obcego osób ubiegających się o pracę, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy z kandydatem. Pomożemy w procesie rekrutacji pracowników w języku obcym.

Audyt językowy kompetencyjny

Ocenia umiejętności w zakresie języka obcego osób już pracujących w organizacji, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej i ustnej. Na koniec audytu przedstawiamy raport pisemny oceniający znajomość języka obcego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy językowej niezależnymi testami typu TOEIC.

Nasze największe projekty audytorskie

Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki (2012 – 2015)– audyt językowy badający znajomość języka angielskiego kilkusetosobowej grupy naukowców, z różnych jednostek naukowych, z całej Polski. Działania w ramach programu unijnego. Programy stażowo – szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników – „TOP 500 Innovators Science – Management – Commercialization”

Polskie Koleje Państwowe SA (2013) – audyt kompetencyjny 1085 pracowników spółki PKP Intercity S.A (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski)

Polskie Linie Lotnicze LOT SA (2014 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne oraz kompetencyjne personelu pokładowego i kapitanów (pilotów) – (języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski)

Mondial Assistance Sp. z o.o. (2016 – do chwili obecnej) weryfikacja kompetencji językowych pracowników oraz kandydatów do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski)

Fiege Sp. z o.o. (2012 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne z języka angielskiego i hiszpańskiego

Unilever Polska Sp. z o.o.  (09.2019 – do chwili obecnej) audyty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego