audyt językowy

Audyty językowe

Audyty Językowe to godne uwagi narzędzie umożliwiające dokonanie kompleksowej oceny znajomości języków obcych przez pracowników firmy. Określa poziom znajomości języka obcego wg standardowych opisów umiejętności językowych opracowanych przez Radę Europy (CEFR) skala A1 – C2.

Oferujemy następujące rodzaje audytów językowych:

Audyt językowy poziomujący

Szczegółowe badanie umiejętności językowych określa ogólny poziom znajomości języka obcego. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy ustnej. Dlatego przeprowadzamy go przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z języka. Przede wszystkim specjalizujemy się zarówno w organizacji audytu poziomującego dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Audyt językowy rekrutacyjny

Ocenia  umiejętności w zakresie języka obcego osób ubiegających się o pracę, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy z kandydatem. Pomożemy w procesie rekrutacji pracowników w języku obcym.

Audyt językowy kompetencyjny

Ocenia umiejętności w zakresie języka obcego osób już pracujących w organizacji, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej i ustnej. Na koniec audytu przedstawiamy raport pisemny oceniający znajomość języka obcego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy językowej niezależnymi testami typu TOEIC.

Dedykowane testy online

tel 225841011

kursy@linguanova.com.pl

Rozmowa z naszym audytorem

tel 225841011

kursy@linguanova.com.pl

Raport z audytu po 24 h

tel 225841011

kursy@linguanova.com.pl

Nasze największe projekty audytorskie

Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki (2012 – 2015)– audyty językowe badające znajomość języka angielskiego kilkusetosobowej grupy naukowców, z różnych jednostek naukowych, z całej Polski. Działania w ramach programu unijnego. Programy stażowo – szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników – „TOP 500 Innovators Science – Management – Commercialization”

Polskie Koleje Państwowe SA (2013) – audyt kompetencyjny 1085 pracowników spółki PKP Intercity S.A (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, czeski)

Polskie Linie Lotnicze LOT SA (2014 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne oraz kompetencyjne personelu pokładowego i kapitanów (pilotów) – (języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski)

Mondial Assistance Sp. z o.o. (2016 – do chwili obecnej) weryfikacja kompetencji językowych pracowników oraz kandydatów do pracy na wszystkich poziomach zaawansowania (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski)

Fiege Sp. z o.o. (2012 – do chwili obecnej) audyty rekrutacyjne z języka angielskiego i hiszpańskiego

Unilever Polska Sp. z o.o.  (09.2019 – do chwili obecnej) audyty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego

Zapytaj o audyty językowe lub szkolenie

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej