Audyty językowe – dlaczego warto je robić?

20 grudnia 2019
audyty językowe
5/5 - (33 votes)

Audyty językowe – specyfika usługi z punktu widzenia Słuchacza i Lektora.

Słowo audyt może budzić dość nieprzyjemne skojarzenia, ale gwarantujemy, iż audyty językowe w Ogólnopolskiej Grupie Językowej Lingua Nova należą zdecydowanie do pozytywnych doświadczeń.
Zacznijmy jednak od określenia, czym badanie kompetencji językowych jest , bo z takim określeniem możemy się również spotkać.

Dla ułatwienia pozwoliliśmy sobie na wypunktowania  podstawowych elementów określających, czym według nas są audyty językowe:
– są elementem diagnozy językowej, która umożliwia ocenę znajomości języków obcych
– są badaniem kompetencji i umiejętności językowych w procesie rekrutacyjnym lub awansowym
– służą do ustalenia potrzeb szkoleniowych danej firmy, bądź indywidualnego słuchacza w zakresie nauki języka Obcego.

Konkludując:

Audyty językowe sprawdzają, za pomocą określonych metod, poziom znajomości danego języka u poszczególnych osób.

W Lingua Nova posługujemy się językową skalą Rady Europy, nazywaną CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages), w której wyróżnić możemy 6 poziomów zaawansowania językowego. Od A1 do C2. Narzędzia badawcze, z których korzystamy, opierają się na specyfice wypracowanej w tym systemie. Dlatego badanie kompetencji językowych kończy się zakwalifikowaniem badanego do określonego poziomu, zdefiniowanego przez tą skalę.

Jakie są korzyści dla firm i Słuchaczy niosą ze sobą audyty językowe?

 

Skoro określiliśmy już, czym są audyty językowe, czas określić ich wartość i korzyści zarówno, dla firm oraz dla osób indywidualnych.
Ponownie pozwolimy sobie wypunktować główne, pozytywne aspekty korzystania z tego narzędzia:

 •  stanowią dobry punkt wyjściowy zarówno do dostosowania właściwego programu dla słuchaczy, jak i miarodajnej oceny wyników szkoleń w przyszłości
 • są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie zarządzania szkoleniami językowymi w firmie
 • umożliwiają współpracę w celu stworzenia systemu motywacji, kontroli nad szkoleniami językowymi i kompetencjami językowymi, wykorzystywanymi w miejscu pracy
 • rzetelną oceną znajomości języków obcych w firmie i pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie budżetu szkoleniowego
 •  są doskonałym elementem uzupełniającym proces rekrutacyjny – weryfikują kompetencje językowe kandydata

Korzyści przeprowadzania badań kompetencji językowych jest znacznie więcej, ale usprawnienie procesów oraz diagnoza poziomu, wydają nam się najistotniejsze, w kontekście działania operacyjnego firmy, czy organizacji.

Jak audyty językowe wyglądają w praktyce?

 

Audyty językowe na najwyższym poziomie uogólnienia dzielą się na audyty pisemne i audyty ustne. Jako Lingua Nova oferujemy naszym Klientom każdą z tych opcji, natomiast optymalnym rozwiązaniem jest zawsze audyt kompleksowy. Dlatego m. in., iż technika ta łączy ze sobą wersję ustną oraz pisemną, dając pełen obraz i mapę kompetencji językowych badanej osoby.

Audyt pisemny jest, specjalnie zaprojektowanym przez nasz dział metodyczny, testem online, na wypełnienie którego użytkownik ma 60 minut od momentu uruchomienia. Sposób badania nawiązuje do wspomnianej wcześniej skali i systemu CEFR. Audyt ustny natomiast odbywa się w 3 wersjach, w zależności od potrzeb Klienta. Może to być kilkunastominutowa rozmowa telefoniczna, spotkanie w cztery oczy oraz telekonferencja z wykorzystaniem określonego komunikatora z opcją audio-video.

Zbadali i co dalej?

Po realizacji badania (niezależnie, czy są to kompleksowe audyty językowe, czy też osobno wersja pisemna i ustna) Klient otrzymuje od nas wyniki audytu opracowywane w formie pisemnej w oparciu o powszechnie uznawany opis poziomów języków nowożytnych, przygotowanych przez Radę Europy.

Podczas audytu ustnego oceniane są umiejętności w zakresie 5 aspektów językowych: zakres słownictwa, rozumienie, płynność mówienia, gramatyka oraz wymowa. Test online skupia się na weryfikacji umiejętności w zakresie leksykalno-gramatycznym w formie pisemnej.

Zgromadzone dane pozwalają nam także określić, w którym obszarze badana osoba łatwiej będzie przyswajać język. Zdarzają się osoby preferujące bodźce wzrokowe, inne lepiej czują się korzystając z materiałów wykorzystujących zmysł słuchu. Diagnoza i zwiększenie samoświadomości poznawczej – to tak na marginesie – jest także cennym aspektem badania kompetencji językowych.

Audyt audytowi nierówny. Jakie są rodzaje badań?

Metodologia badania kompetencji językowych jest zawsze taka sama, natomiast różnice pojawiają się na poziomie celów określonych przez Klienta. Dlatego też audyty językowe możemy podzielić na 3 główne podgrupy:

1. Audyt Poziomujący
Jest to szczegółowe badanie kompetencji  językowych, określające ogólny poziom znajomości danego języka obcego. Audyt ten często przeprowadzamy przed rozpoczęciem szkoleń językowych.
2. Audyt Rekrutacyjny
Bada umiejętności językowe osób kandydujących na określone stanowisko w firmie, z uwzględnieniem specyfiki danej funkcji.
3. Audyt kompetencyjny
Ocenia kompetencje językowe osób już pracujących w organizacji, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy.

Realizujemy audyty językowe od kilku dekad i nasz zespół metodyczny wciąż usprawnia to, jakże przecież przydatne, narzędzie. Mieliśmy i wciąż mamy przyjemność obsługiwać spółki z w wielu sektorów. Badamy obecnie poziom językowy w branży lotniczej oraz kolejowej, ale także spółki z branży farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, logistycznej, budowlanej i wielu innych. Zapraszamy do współpracy.

lub wypełnij formularz:

 

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!. Bo sukces zaczyna się od komunikacji! 22 584 – 10 – 10 lub, mail : kursy@linguanova.com.pl