Opłata za egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego:

150 EURO poziom B1 – w grupie dorosłych

20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

Cena egzaminu:

Poziom B1– (699 zł + 93 zł za certyfikat) =

Razem 792 PLN
(wg. kursu euro – 4,6603 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.03.2021 r.)

Wpłaty za egzamin i certyfikat należy dokonać jednym przelewem w złotych polskich; kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z ostatniego dnia miesiąca. W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Nowak, B1, egzamin i certyfikat.

Opłatę należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania mailowego potwierdzenia pozytywnej kwalifikacji na egzamin.
——–
Opłatę należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania mailowego potwierdzenia
pozytywnej kwalifikacji na egzamin.

Tabela średnich kursów z miesiąca poprzedzającego znajduje się poniżej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Wpłaty prosimy kierować na konto: Lingua Nova 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

Lingua Nova Sp. z o.o.
ul. Wspólna 41
00-519 Warszawa

tel. 225841010

Zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze aby zwiększyć szansę zdania egzaminu z języka polskiego na poziomie B1

UWAGA:

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu przez zdającego opłata nie będzie zwrócona ze względu na koszty operacyjne.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Kurs przygotowawczy do egzaminu – certyfikat z języka polskiego

Nasz kurs pomoże Ci zdobyć certyfikat z Języka Polskiego. 
Poziom kursu dostosowujemy do Twoich potrzeb dzięki testom pozycjonującym.

Z nami przełamiesz barierę językową.

Cennik: 

  • 60 minut w systemie online w grupie 4-7 osób – 25 zł / osoba
  • 60 minut w systemie stacjonarnym w grupie 4-7 osób – 30 zł / osoba
  • 60 minut w systemie online w grupie 8-12 osób – 20 zł / osoba

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 22 584 10 10 lub 22 584 10 11
email: kursy@linguanova.com.pl

Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

Zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze aby zwiększyć szansę zdania egzaminu

Termin egzaminu czerwcowego 19 – 20 czerwca 2021

Termin egzaminu listopadowego – 20 – 21. listopada 2021