Do egzaminu pozostało

Doskonale wiemy, jak ważne dla wielu osób jest uzyskanie certyfikatu z języka polskiego. Jako Ogólnopolska Grupa Językowa dbamy o możliwość przystąpienia do egzaminu na poziomie B1 oraz B2 zarówno dorosłym, jak i młodzieży w wieku 17 lat, za zgodą ich opiekunów prawnych.

Jak uzyskać certyfikat z języka polskiego?

Zgodnie z Ustawą o języku polskim, certyfikat można uzyskać, przystępując do egzaminu organizowanego przez uprawniony podmiot, jakim jest między innymi nasza Ogólnopolska Grupa Językowa lub składając wniosek razem z dokumentami potwierdzającymi zdobycie wykształcenia w Polsce. Niezależnie od procedury, należy pamiętać, że uprawnienie do wydania certyfikatu posiada wyłącznie Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

W przypadku procedury złożenia wniosku bez konieczności zdawania egzaminu państwowego certyfikat mogą uzyskać osoby będące absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły średniej, które uzyskały świadectwo maturalne uzyskane w RP, a także absolwenci wyższych studiów, które uzyskały w RP dyplom studiów I stopnia lub dyplom studiów II stopnia. Dokładne warunki zostały określone w Ustawie o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku.

W przypadku przystąpienia do egzaminu wystarczy wybrać jeden z podmiotów uprawnionych do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów. Terminy egzaminów publikowane są zawsze minimum 3 miesiące przed pierwszym egzaminem w danym roku. Natomiast termin rejestracji rozpoczyna się nie wcześniej niż na 2 miesiące przed egzaminem. W zależności od poziomu warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i ustnej dla poziomów A1, A2 oraz B1, oraz 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i ustnej dla poziomów B2, C1 oraz C2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od momentu otrzymania protokołu egzaminu wraz z załącznikami. Co najważniejsze, dokument ten jest ważny bezterminowo.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego, zachęcamy do pozostawienia swojego adresu mailowego w dole strony, na który przysłane zostaną informacje o przyszłych rejestracjach. Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem, w którym dokładnie opisaliśmy każdy etap i zasady związane z przystąpieniem do egzaminu z języka polskiego.

OTWARCIE REJESTRACJI NA EGZAMIN – 18.09.2023r. GODZ. 8:00.

*Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

OTWARCIE REJESTRACJI NA EGZAMIN – 18.09.2023r. GODZ. 8:00.

Informujemy, że w celu przeprowadzenia egzaminu na poziomie C1 musi zebrać się odpowiednia liczba osób.

W przypadku niezebrania się grupy na egzamin, wpłacone środki będą zwracane w 100%.

*Osoby w wieku 15-17 lat mogą zdawać egzamin z języka polskiego jako obcego w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Kontakt:

tel. +48-22 584 10 10 lub +48-22 584 10 11

Jeśli chcesz uzyskać informacje o przyszłych rejestracjach na egzamin zostaw swój adres e-mail poniżej:


Poznaj Języki! Zrozum Ludzi! - Pisanie na egzaminie

Poznaj Języki! Zrozum Ludzi! - Mówienie na egzaminie

Ogólnopolska Szkoła Językowa Lingua Nova Sp. z o.o. otrzymała uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie: A1, A2, B1, B2, C1.

Certyfikatowy egzamin z języka polskiego przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce. Do egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, mogą przystąpić Ci, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Osoby w wieku 17 lat mogą zdawać egzamin w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Dlaczego warto mieć certyfikat?

Uzyskanie certyfikatu z języka polskiego na poziomie B1 i wyższym, umożliwia:

– złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę,

– złożenie wniosku o zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Jakie są dodatkowo korzyści posiadania certyfikatu?

Zdanie egzaminu z języka polskiego oraz uzyskanie certyfikatu państwowego niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest wzrost konkurencyjności w poszukiwaniu pracy, szczególnie w dużych korporacjach oraz oddziałach firm zagranicznych.

Dodatkowym atutem, jest możliwość studiowania na polskich uczelniach, bez konieczności kończenia dodatkowych kursów językowych. W zależności od kierunku studiów wymagane są certyfikaty na poziomie B1 lub B2.

Ogólnopolska

Szkoła Językowa Lingua Nova, jest jedną z nielicznych placówek, gdzie

cały egzamin przeprowadzany jest jednego dnia!

Osoby w wieku 17 lat mogą zdawać egzamin w grupie osób dorosłych za zgodą opiekunów prawnych.

Specjalnie dla wszystkich kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogli uczestniczyć w egzaminie w soboty, został zorganizowany termin 5-6 lutego 2023.

W celu zwiększenia szansy zdania pomyślnie egzaminu zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze.

Zapraszamy do kontaktu:

kursy@linguanova.com.pl  22 584 10 10 / 668 041 729

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015r. art. 11g, ust.5,6 i 8 opłaty za certyfikat wynoszą:

150 EUR – w grupie dla dorosłych poziom B1, B2

180 EUR –  w grupie dla dorosłych poziom C1, C2

20 EUR – opłata za certyfikat z języka polskiego.

* opłaty egzaminacyjne pobierane są w złotówkach polskich po średnim kursie NBP z miesiąca poprzedzającego dzień dokonanej zapłaty

Wszystkie certyfikaty będą wysyłane pocztą. Opłata za wysyłkę wynosi 30 zł.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu, opłata za egzamin nie będzie zwracana ze względu na koszty operacyjne.

Ustawa o prawach konsumenta, art. 38 pkt. 12. Z dn. 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)

Dla naszych Kursantów przygotowaliśmy szkolenie pre – egzaminacyjne + egzamin próbny.

Dzięki niemu nasi kandydaci, mogą jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu, a średnia zdawalność w naszym ośrodku wynosi aż 95%.   

  Statystyki zdawalności z egzaminu z języka polskiego jako obcego w Lingua Nova

Jeśli chcesz abyśmy powiadomili ciebie o przyszłych rejestracjach na egzamin zostaw swój mail poniżej:


Szkolenie pre-egzaminacyjne + próbny egzamin

Lingua Nova zaprasza na szkolenie pre-egzaminacyjne, w dniu 27.05.2023 r., o godzinie 8.00. Szkolenie dotyczy sesji egzaminacyjnej 24.06.2023r.

Szkolenie przeprowadzane jest on-line i trwa około 3 godziny zegarowe. Dwie godziny szkolenia są przewidziane jako część wykładowo – ćwiczeniowa, a jedna godzina to sesja odpowiedzi na pytania.

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, który podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem oraz omówi najczęściej popełniane błędy podczas zdawania egzaminu.

Szkolenie składa się z trzech części:

 1. Prezentacja dotycząca egzaminu, jak należy się przygotować na egzamin, na co zwrócić uwagę oraz omówienie typów zadań.
 2. Techniki rozwiązywania zadań. Przekażemy wiedzę, jak poprawnie rozwiązywać poszczególne zadania.
 3. Pytania i odpowiedzi. Udzielimy wyjaśnień na każde zadane pytanie i wątpliwość.
 4. Próbny egzamin z j. polskiego

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu pre-egzaminacyjnym?

– zweryfikujesz swoją wiedzę,

– zyskasz pewność,

– zwiększysz umiejętności.,

– zyskasz szanse na zdanie Egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców,

– uzyskasz odpowiednie wskazówki od Egzaminatorów.

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie Państwa do egzaminu.

W cenę szkolenia wliczony jest również próbny egzamin. Dzięki niemu będą mogli Państwo sprawdzić swoje możliwości językowe jeszcze przed egzaminem. Próbny egzamin będzie składał się z 3 części:

– rozumienie ze słuchu

– rozumienie tekstów pisanych

– poprawność gramatyczna.

Cena 369 lub 319 PLN (dla Kursantów Lingua Nova).

Skontaktuj się z nami:

tel.: (22) 584-10-25  lub  +48 534-409-524

e-mail: kursy@linguanova.com.pl

Z racji dużego zainteresowania ogólnopolskim Egzaminem z języka polskiego, poszukujemy osób na stanowisko "Egzaminator z języka polskiego".

Wypełnij formularz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rektutacji

   

   

  lub skontaktuj się z nami na kursy@linguanova.com.pl tel 22 5841010( 8-17)

  Przypominamy iż zgodnie z ustawą z następującymi aktami prawnymi:
  Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim;
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.
  Egzaminator z języka polskiego w państwowej komisji egzaminacyjnej to osoba, która posiada :

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego lub języka polskiego jako obcego.

  Kurs przygotowawczy do egzaminu - certyfikat z języka polskiego

  Nasze kursy pomogą Ci zdobyć certyfikat z Języka polskiego. Dzięki testom poziomującym, dostosowujemy poziom do Twoich potrzeb.

  Wybierz najlepszy dla Ciebie kurs z oferty poniżej i zapisz się już dziś.

  Przygotowaliśmy dla Ciebie absolutną NOWOŚĆ!

  Kurs “Celuj w B1" (60 x 45 min). Dzięki merytorycznej oraz praktycznej wiedzy z pewnością zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci na swobodne porozumiewanie się w języku polskim.

  Przygotowany z myślą o osobach, które uczyły się już języka polskiego i planują zdawać egzamin państwowy na poziomie B1.  

   

  Zapraszamy do kontaktu:

  tel.: (22) 584-10-25  lub  +48 534-409-524

  e-mail: polski@linguanova.com.pl

  Zapisz się na kurs przygotowawczy

   Zajęcia Grupowe

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

   Godziny zajęć

   Miejsce zajęć

   Cena

   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

   30 spotkań po 90 minut
   Sesja kwiecień 2024

   poniedziałki, środy

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 01/2024

   ONLINE

   Grupa 3-8 osób
   1780 PLN
   *Możliwość płatności w 2 ratach

   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

   30 spotkań po 90 minut
   Sesja kwiecień 2024

   wtorki, czwartki

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 01/2024

   STACJONARNE

   Grupa 3-8 osób
   1899 PLN
   *Możliwość płatności w 2 ratach

   Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1

   9 spotkań po 90 min
   Sesja luty 2024

   poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00

   Planowany START: 01/2024

   Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE

   Grupa 3-4 osoby
   499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole

   Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

   10 spotkań po 90 minut
   Sesja luty 2024

   3 x w tygodniu

   godz.: będą podane w 01/2024

   Planowany START: 01/2024

   ONLINE

   Grupa 3-8 osób
   599 PLN

   Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
   15 spotkań po 90 minut
   Sesja luty 2024

   poniedziałki, środy

   godz.: 17.30 - 19:00
   Planowany START: 06.12.2023

   ONLINE

   Grupa 4-8 osób
   799 PLN

   Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


   15 spotkań po 90 min

   Sesja luty 2024

   wtorki,piątki

   godz. 18:30 – 20:00
   Planowany START: 05.12.2023

   Wspólna 41, p II Warszawa

   Grupa 4-8 osób
   849 PLN


   Zajęcia Indywidualne

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

   Godziny zajęć

   Miejsce zajęć

   Cena

   Indywidualny kurs
   (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 16 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   1584 PLN/ 1664 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualny kurs
   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 30 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   2670 PLN / 2820 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualny kurs
   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 60 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   5100 PLN/ 5400 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   2670 PLN/ 2820 PLN

   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   ONLINE lub WARSZAWA Wspólna 41 p.II Warszawa

   5100 PLN/ 5400 PLN


   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


   Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


   Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


   - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


   - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


   - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   << mniej