Akredytacja szkoły językowej na przykładzie Lingua Nova

8 września 2022
5/5 - (21 votes)

Akredytacja szkoły językowej to dość trudna i czasochłonna droga, zwłaszcza po zmianach w 2020 roku. Aby szkoła językowa czy inny podmiot szkoleniowy zarejestrował się w Bazie Usług Rozwojowych musi posiadać akredytację. Listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji prowadzi PARP.

Akredytacja szkoły językowej ma na celu potwierdzenie spełniania warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!

Chcesz skorzystać ze szkoleń oferowanych w BUR przez Lingua Nova. Napisz do nas: kursy@linguanova.com.pl, lub zadzwoń  tel 225841010.

Możesz również wypełnić poniższy formularz:

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Czym jest Baza Usług Rozwojowych

  Baza to zbiór firm i instytucji, które świadczą usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. Każda zarejestrowana szkoła językowa musi być zweryfikowana przez Administratora bazy czyli PARP.  Znaleźć interesujące nas szkolenie może każda osoba lub podmiot posiadający dofinansowanie ze środków publicznych czy też  własnych środków. Wszystkie szkolenia można odnaleźć wykorzystując na dzień pisania artykułu 12 kategorii.

  Kategorie to:

  • biznes;
  • zdrowie i medycyna;
  • informatyka i telekomunikacja;
  • prawo jazdy;
  • techniczne;
  • finanse i bankowość;
  • języki obce;
  • prawo i administracja;
  • styl życia;
  • transport i motoryzacja;
  • ekologia i rolnictwo;

  Akredytacja Szkoły Językowej – jak to zrobić?

  Jednym z warunków wpisu dla dostawców usług rozwojowych, którzy znajdują się w zakładce języki z możliwością dofinansowania ze środków europejskich jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, o której już pisaliśmy.

  Na listę prowadzoną przez PARP mogą zostać wpisane certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

  Znak Jakości TGLS Quality Alliance w Lingua Nova

  Akredytacja szkoły językowej

  W związku z procesem legislacyjnym zmierzającym do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP m.in. w zakresie kryteriów rejestracji podmiotów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie zweryfikowała Znak Jakości dla instytucji szkoleniowych, cofając Akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej dla większości szkół językowych w Polsce.

  Było to dość nieoczekiwane posunięcie – zwłaszcza, że nastąpiło to w trudnym okresie pandemicznym, gdzie dochody wielu firm, w tym szkół językowych zostały mocno uszczuplone.  31 stycznia 2020 PARP opublikował aktualną listę certyfikatów i akredytacji, na której znajduje się między innymi Znak Jakości  TGLS Quality Alliance. Certyfikat TGLS jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy. Instytucja  starająca się o taki certyfikat najpierw wypełnia wniosek, a po pozytywnym jego rozpatrzeniu podlega inspekcji. Inspekcja w naszej szkole potwierdziła wysoką jakość usług proponowanych przez Lingua Nova co skutkowało otrzymaniem certyfikatu  TGLS Quality Alliance. Znak  jakości został  przyznany  nam na okres  3 lat.

  Akredytacja szkoły językowej a wniosek

  We wniosku Lingua Nova sp.z.o.o musiała wykazać swoje wieloletnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, pokazać iż proces nauczania jest monitorowany przez doświadczonego metodyka zatrudnionego na umowę o pracę. Dodatkowo przedstawione zostały referencje oraz wykaz usług realizowanych dla naszych klientów. Szczegółowo musieliśmy pokazać nasze sale dydaktyczne w których odbywają się zajęcia stacjonarne.

  Ponadto instytucja szkoleniowa musi wykazać, że stosuje zasady fair play i nie dokonuje wartościowania konkurencji. Ważnym jest również to aby firma szkoleniowa oprócz przejrzystych i czytelnych stron internetowych posiadała jasno sformułowane zasady zapisu na szkolenia językowe. Dodatkowo firma szkoleniowa powinna posiadać jasną strukturę organizacyjną oraz system kontroli jakości usług.

  Jak widać akredytacja to niełatwy, dość drogi i czasochłonny proces dla instytucji szkoleniowej. Akredytacja szkoły językowej z pewnością uwiarygadnia szkołę językową w oczach klientów oraz lektorów, których rola w procesie nauczania jest kluczowa


  Szukaj

  Najnowsze

  Archiwum