Audyt językowy kompetencyjny

5 października 2022

Kategoria:

Opis

Ocenia umiejętności w zakresie języka obcego osób już pracujących w organizacji, z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy. Składa się z części pisemnej i ustnej. Na koniec audytu przedstawiamy raport pisemny oceniający znajomość języka obcego. Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy językowej niezależnymi testami typu TOEIC.


Szukaj

Najnowsze

Archiwum