Analiza potrzeb językowych firmy – konieczność, czy też kosztowny kaprys?

30 grudnia 2019
Analiza potrzeb językowych - czym jest i czemu służy

Analiza potrzeb językowych – krótka historia jakże to nowych dziejów

Analiza potrzeb językowych w nauczaniu języka badana była już na początku XX wieku dzięki angielskiemu nauczycielowi, który nazywał się Michael Philip West (1888–1973 ). W roku 1970, w wyniku intensywnych badań przeprowadzonych przez Radę Europy, analiza potrzeb językowych została uznana za ważne narzędzie w nauczaniu języka angielskiego i innych języków obcych. 

Analizę potrzeb w nauczaniu języka możemy zdefiniować jako proces, który ma nam, nauczycielom, pomóc zebrać informacje oraz uzyskać dokładny obraz potrzeb i preferencji uczniów. Interpretacja zebranych informacji ułatwia podjęcie decyzji dotyczących programu, na podstawie którego będą realizowane zdefiniowane potrzeby uczniów.

Analizę potrzeb językowych możemy podzielić na analizę potrzeb językowych firmy i analizę potrzeb słuchacza. Obie te analizy są jednakowo ważne, jeśli chcemy aby nasze szkolenie dało najlepsze rezultaty.

Analiza potrzeb językowych firmy

W analizie potrzeb językowych firmy ważnym jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie czynności, które wykonują pracownicy naszego przedsiębiorstwa w danym języku obcym. Analiza potrzeb językowych przeprowadzona przez dział zasobów ludzkich , lub firmę zewnętrzną jest najlepszą, najprostszą i najefektywniejszą metodą analizy, jaką możemy wykonać.

Istotne jest, aby odpowiedzieć na takie ważne pytania jak:

 • z osobami jakiej narodowości się komunikujemy?
 • w jakim języku obcym się komunikujemy?
 • w jaki sposób ta komunikacja się odbywa? (czy wykorzystujemy do tego celu telefon, pocztę elektroniczną, komunikator internetowy Skype)
 • jak często się komunikujemy? (czy codziennie, raz na tydzień, a może dużo rzadziej).

Przeprowadzenie dobrze skonstruowanych ankiet pozwoli odpowiedzieć na wiele dodatkowych, trudnych, ale istotnych pytań takich jak np:

 • Dlaczego w naszej organizacji potrzebne są szkolenia językowe?
 • Gdzie i w jakich działach są one nam potrzebne?
 • Kto potrzebuje tych szkoleń – określone działy, a może wszyscy pracownicy firmy?
 • Co tracimy nie organizując kursów szkoleniowych na terenie naszej firmy?
 • Jak radzi sobie ze szkoleniami językowymi nasza bezpośrednia konkurencja?
 • Co zyskamy wprowadzając szkolenia językowe do naszej organizacji?
 • Co zyskają nasi pracownicy?
 • Czy szkolenia językowe będą lepiej motywowały naszych pracowników?

Po przeprowadzeniu takich ankiet możemy śmiało ruszać do przodu pracując nad takimi zagadnieniami jak:

 • Cel naszego szkolenia
 • Budżet szkolenia
 • Harmonogram szkolenia – czy szkolenia realizować przed pracą, w trakcie pracy czy po pracy
 • Metody weryfikacji jakości naszego szkolenia
 • Wybranie zewnętrznego dostawcy usług językowych

Równolegle z przeprowadzeniem analizy potrzeb językowych firmy, działu szkoleń lub działu HR, warto wykonać analizę potrzeb indywidualnego słuchacza.

Analiza potrzeb słuchacza

Poprzez przeprowadzenie takiej analizy, będziemy mogli zobaczyć czy cele, założenia działu zasobów ludzkich , pokrywają się z  potrzebami  naszych słuchaczy wymienionymi w ich ankietach. Jeśli tak to super. Jeśli nie, to warto jeszcze raz dokonać przeglądu potrzeb i porównać– gdzie występują podobieństwa, a gdzie i dlaczego istotnie się różnimy.

Analiza potrzeb słuchacza powinna być krótka i odpowiadać na pytania postawione przez słuchacza takie jak:

 • Dlaczego i do czego potrzebuję języka obcego w pracy?
 • Jaki język obcy jest przeze mnie najczęściej używany? (angielski, niemiecki, a może inny)
 • W jakich sytuacjach najczęściej wykorzystuję język obcy? (np. analiza raportów finansowych, redagowanie sprawozdań finansowych, kontakt mailowy, pisanie krótkich notatek do przełożonych, udział w spotkaniach, konferencjach, wyjazdy służbowe, raportowanie, rozmowy telefoniczne, czytanie literatury fachowej z danej dziedziny)
 • Jakie cele w nauce języka obcego w miejscu pracy są dla mnie najważniejsze? (porozumienie się z inną osobą, przeczytanie korespondencji, a może zredagowanie jakiegoś pisma.)
 • Ile czasu dziennie, w tygodniu, okazjonalnie mogę na tę naukę poświęcić? (10 minut, 30 minut, sporadycznie w ciągu tygodnia)
 • Gdzie uczyłem się do tej pory języka obcego? (w szkole, na uczelni, za granicą, a może samemu)
 • W jaki sposób uczyłem się języka obcego? (poprzez oglądanie filmów, słuchanie i tłumaczenie muzyki, czytanie tekstów, a może rozmowy)
 • Jakie cechy w lektorze cenię najbardziej? ( Czy jest to doskonała wymowa, umiejętność zmotywowania do nauki, elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb słuchaczy? Czy może uporządkowanie oraz konsekwencja w realizacji wybranego programu, wykorzystanie materiałów dodatkowych, monitorowanie postępów, stworzenie przyjaznej atmosfery na zajęciach, kreatywność?).

Najistotniejsze wskazówki dla działu HR !

Im lepsze rozpoznanie potrzeb językowych swojej firmy i słuchaczy, tym lepsze efekty takiego szkolenia. Analiza potrzeb językowych jest więc dziś prawdziwą koniecznością, a nie kosztownym kaprysem. Jeśli chcecie Państwo przeprowadzić taką kompleksową analizę potrzeb szybko i profesjonalnie  – zapraszamy do kontaktu z nami.