Skąd “lingua” w Lingua Nova?

14 czerwca 2024
skąd "lingua" w lingua nova?
5/5 - (1 vote)

Nazwa “Lingua” to słowo łacińskie, które oznacza dosłownie”język”. W języku polskim to słowo może mieć kilka znaczeń w zależności od kontekstu.

Język jako organ

W anatomii,  słowo “lingua” odnosi się do organu w jamie ustnej. Język jako organ to mięsień znajdujący się w jamie ustnej, który pełni wiele ważnych funkcji związanych z jedzeniem, mówieniem, i odczuwaniem smaku. Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych i złożonych struktur w ludzkim ciele. Język anatomicznie składa się z kilku grup mięśni, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i przede wszystkim kubków smakowych.

 Funkcje języka

Smak– język odgrywa kluczową rolę w odczuwaniu smaku dzięki obecności kubków smakowych.
Mowa -język jest niezbędny do artykulacji dźwięków mowy. Umożliwia formowanie słów poprzez współpracę z wargami, zębami i podniebieniem
Połykanie-język pomaga w przesuwaniu pokarmu w jamie ustnej, formowaniu kęsa i jego transportowaniu do gardła.
Oczyszczanie jamy ustnej -język pomaga w usuwaniu resztek pokarmowych z zębów i dziąseł.
Język jako organ jest niezbędny dla wielu podstawowych funkcji życiowych i codziennych aktywności. Jego złożona budowa i wielorakie funkcje sprawiają, że jest jednym z najważniejszych narządów w ludzkim ciele.

Język jako system komunikacji

Jest to złożony system znaków i reguł, który umożliwia ludziom przekazywanie informacji, wyrażanie myśli, uczuć i idei. W językoznawstwie, “lingua” może odnosić się do języka jako systemu komunikacji używanego przez ludzi, np. lingua polska, lingua angielska. Jest również nieodłącznym elementem kultury, tożsamości oraz społecznych interakcji.

Elementami języka jako systemu komunikacji jest:

Fonologia– dotyczy dźwięków mowy (fonemów) i sposobu, w jaki są one organizowane i używane w różnych językach.
Morfologia-bada strukturę i formowanie słów, obejmuje analizę morfemów, czyli najmniejszych jednostek znaczenia, które mogą być samodzielnymi słowami (np. „dom”) lub częściami słów (np. „-y” w „domy”).
Składnia-zajmuje się zasadami łączenia słów w zdania, obejmuje reguły dotyczące kolejności słów, struktury zdań i ich gramatycznej poprawności.
Semantyka-bada znaczenie słów i zdań, obejmuje analizę tego, jak znaki językowe (słowa, wyrażenia) odnoszą się do obiektów, idei i stanów rzeczywistości.
Pragmatyka-analizuje, jak kontekst wpływa na interpretację języka, obejmuje zasady używania języka w różnych sytuacjach społecznych, intencje mówiącego i reakcje słuchaczy.

Lingua franca

To termin używany do opisania wspólnego języka przyjętego do komunikacji między ludźmi, którzy mówią różnymi językami ojczystymi. Na przykład, angielski jest często używany jako lingua franca w międzynarodowym biznesie i nauce.
Język ten służy do porozumiewania się w sytuacjach, gdy uczestnicy rozmowy nie znają języka drugiej strony. Lingua franca jest szczególnie przydatna w kontekście handlu, dyplomacji, nauki oraz innych międzynarodowych interakcji.

Przykłady lingua franca w historii i współczesności to:

Łacina – używana jako język nauki, religii (zwłaszcza katolickiej) i administracji w średniowiecznej Europie.
Francuski – był językiem dyplomacji i arystokracji w XVIII i XIX wieku.
Angielski – obecnie najpowszechniej używana lingua franca na świecie, zwłaszcza w kontekście biznesu, nauki, technologii i międzynarodowych relacji.
Hiszpańskiużywany jako lingua franca w wielu krajach Ameryki Łacińskiej.
Rosyjski –  Używany w wielu krajach byłego Związku Radzieckiego
Suahili – używany jako lingua franca we wschodniej Afryce.
Lingua franca nie musi być językiem narodowym żadnego z użytkowników. Często jest mieszanką kilku języków lub uproszczoną wersją jednego z języków, dostosowaną do potrzeb komunikacyjnych. Wspólny język komunikacji ” lingua” jest więc narzędziem, które znacznie ułatwia interakcje międzynarodowe, ale jednocześnie wymaga uwzględnienia różnorodności językowej i kulturowej.

Poznaj języki ! Zrozum ludzi!

To hasło wizji i misji Lingua Nova. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem językowym lub chcesz wykonać profesjonalne tłumaczenie zadzwoń! lub skontaktuj się z nami! Języki to nasza specjalna moc!


Szukaj

Archiwum