Informacje Ogólne

Kurs przeznaczony jest dla osób podchodzących do nowej matury z matematyki. Zadaniem kursu jest przerobienie każdego zagadnienia, wyznaczonego przez podstawę programową oraz płynne wykorzystywanie zdobytych umiejętności i wiedzy w złożonych zadaniach maturalnych z zakresu matematyki. Nauczyciel może we własnym zakresie modyfikować ilość godzin poświęconych na dany dział, w zależności od poziomu grupy oraz własnego uznania. 

Wymagania wstępne 

Program nauczania jest oparty na nowej podstawie programowej. Kurs jest przeznaczony dla każdego ucznia ostatnich klas licealnych i technicznych. Na kurs może się więc zapisać każda taka osoba bez konieczności robienia testów poziomujących. Cała niezbędna wiedze potrzebna do zdania matury na dobrym poziomie będzie przekazana na zajęciach. Uczniowie z brakami zostaną poinformowani przez nauczyciela na czym mają się skupić. Podstawą przyjęcia na kurs jest więc rejestracja i zarezerwowanie miejsca na zajęciach.

Cele i założenia

Kurs przygotowujący do matury z matematyki ma za zadanie: przekazać uczniowi wiadomości i niezbędną wiedzę do zdobycia dobrego wyniku na maturze, sprawności matematycznej w wykonywanych zadaniach , wykształcenia matematycznego myślenia podchodząc do problemu oraz zapoznać uczniów z metodologią matematyki.

   Ocena ucznia i kontrola postępów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnieć ucznia, jest kluczowe w monitorowaniu postępów oraz ma realny wpływ na jego wyniki. Co 2 tygodnie uczniowie piszą 15 minutową kartkówkę sprawdzającą zrozumienie i stopień przyswojenia ostatnio przerabianego materiału. Dodatkowo co miesiąc odbywa się 40 minutowy test zawierający pytania i zagadnienie przerobione od początku kursu. Uczniom zadawana jest również praca domowa, która muszą odrobić przed kolejnymi zajęciami. W ten sposób nauczyciel będzie wiedział jakie tematy są już opanowane a nad jakimi warto jeszcze popracować.