język angielski B2

15 listopada 2019
język angielski B2

 Język angielski B2 – samoocena

 

język angielski b2

Często na interview, czy w różnych formularzach pada pytanie: Określ swój poziom języka angielskiego? Czy zawsze, wpisując na przykład: język angielski B2,  jesteśmy przekonani o trafnej diagnozie? W naszej serii artykułów samoocena, a język angielski postaramy się przybliżyć najbardziej popularną skalę do oceniania stopnia znajomości języka obcego –  CEFR. Jest to skala zatwierdzona przez Radę Europy. Znajomość języka obcego oceniamy w sześciostopniowej skali: A1, A2, B1, B2, C1, C2 –  A1 to stopień najniższy, a C2 – najwyższy. I tak, język angielski B2 będzie prawie w środku naszej skali

Sytuacje, gdzie poproszą nas o zdefiniowanie poziomu językowego, to ubieganie się o pracę – szczególnie do firm z kapitałem obcym, aplikacje na uczelnie, czy kursy językowe.  Dlatego też obowiązkowo w naszym CV powinniśmy również wpisać język angielski B2 – jeśli wiemy, iż jest to nasz rzeczywisty poziom. Stopień znajomości języka obcego zamieszczamy również w naszym CV. Przy podejmowaniu pracy, coraz więcej firm stawia warunek znajomości języka obcego na poziomie B2. Dlatego też nierzadkie są sytuacje, w których osoba rekrutująca ,w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przechodzi na język angielski.

Poziom B2 określa opanowanie języka w sposób ponad średniozaawansowany ( upper-intermediate). Co to oznacza? Według skali CEFR  będąc na tym poziomie językowym  potrafimy już  rozmawiać z rodzimymi użytkownikami danego języka w sposób zrozumiały i płynny. Potrafimy pisać listy, raporty i nie mamy problemu z podjęciem pracy i nauki za granicą. Jesteśmy jednym słowem komunikatywni.

Czy możemy sami sprawdzić na jakim poziomie językowym jesteśmy? Czy musimy prosić o pomoc fachowca?  Nie, wcale nie musimy! Istnieje szereg pytań na które możemy odpowiedzieć sobie sami – to właśnie samoocena.

Samoocena – j. angielski B2 musi dotyczyć wszystkich sprawności, które składają się na znajomość języka obcego. A więc do dzieła zadajemy sobie następujące pytania.

Kłopoty ze zrozumieniem? Pomyśl czy:

  • potrafię zrozumieć szczegółowo, co się do mnie mówi?
  • rozumiem większość materiałów radiowych, telewizyjnych, filmów w wersji oryginalnej, przekazywanych w standardowej odmianie języka?
  • czytam i rozumiem artykuły oraz opracowania związane ze współczesnymi problemami, moimi zainteresowaniami, akademicką bądź zawodową specjalnością?

 A może  kłopoty z mówieniem? Zadaj sobie pytanie czy:

  • potrafię rozpocząć, podtrzymać i skończyć rozmowę w sposób naturalny?
  •  jasno i szczegółowo opisuję wiele tematów, związanych z moimi zainteresowaniami i pracą?
  • wyrażam i podtrzymuję własne opinie w dyskusji, formułując istotne wyjaśnienia, argumenty i komentarze?

Kłopoty z pisaniem? Czy:

  • potrafię napisać jasny i szczegółowy tekst (wypracowanie, opracowanie, prezentację) na różne tematy zbliżone do moich zainteresowań?
  • potrafię przygotować korespondencję ogólną i  biznesową, jeżeli nie wymaga znajomości słownictwa bardzo specjalistycznego?

Jeśli odpowiesz na te pytania twierdząco, to z czystym sumieniem możesz zdefiniować swój poziom jako B2.  Pamiętaj, że samoocena – j. angielski B2 powinna być zawsze rzetelna.