Skuteczne metody nauczania języka obcego

18 listopada 2019

Skuteczne metody nauczania języka obcego

skuteczne metody nauczania języka obcegoOd dziesiątków lat naukowcy pracują nad wynalezieniem ‘złotego środka’, który pozwoli na opanowanie języka natychmiast, bez dużego wkładu pracy własnej. Nie wynaleziono jak dotąd idealnej metody, czy jednego idealnego podręcznika. Tak jak w innych dziedzinach życia zmienia się moda.

Dlatego właśnie istniało tak wiele różnych sposobów nauczania języka obcego na przestrzeni dziesiątków lat. Każda z metod popularnych w przeszłości miała wady i zalety. Lingua Nova stara się wykorzystać najskuteczniejsze elementy z wielu dotychczas stosowanych sposobów.

Skuteczne metody nauki języka obcego to przede wszystkim nie nudzić siebie i innych. Aby zagwarantować  interesujące, profesjonalne i motywujące szkolenia językowe, Lingua Nova wykorzystuje w nauczaniu własną metodę – Lingua Optima. Metoda ta polega na optymalnym łączeniu technik i elementów pochodzących z różnych metod nauczania.

Lingua Optima  – to właśnie skuteczne metody nauczania języka obcego.

skuteczne metody nauczania języka obcego.

Dzięki połączeniu tych  metod  zapewniamy naszym słuchaczom zdobycie umiejętności porozumiewania się w języku obcym dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Lekcje prowadzone przez lektorów Lingua Nova mają charakter konwersacyjny. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (4-8 osób), dzięki czemu Lingua Nova zapewnia swoim słuchaczom indywidualne podejście.

Elementy metody  indukcyjnej

Gramatyka nauczana jest w sposób indukcyjny, zbliżony do (nieświadomej lub podświadomej) akwizycji języka rodzimego. Prowadzi to do swobodnej, płynnej i poprawnej wypowiedzi w języku obcym. Wszystkie te zasady wywodzą się z metody bezpośredniej.

Elementy metody  audio-lingwalnej

Na etapie wprowadzania i utrwalania nowego materiału, w momencie kiedy kształtowany jest nawyk językowy,  sięgamy do metody audio-lingwalnej.

Total Physical Response

W przypadku uczenia  osób kinestetycznych wykorzystujemy techniki pracy wywodzące się z metody reagowania całym ciałem (TPR).

Nauka z Lingua Nova odbywa się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/lektora. Elementy te pochodzą z metody naturalnej.

Guided Discovery

Lektorzy Lingua Nova kreują procesy dydaktyczne w taki sposób, by również wspomagać słuchaczy w rozwijaniu ich indywidualnych technik i strategii samodzielnej pracy nad językiem. Stosujemy techniki ukierunkowanego odkrywania (Guided Discovery).

Metoda “blended-learning”

skuteczne metody nauki - blended learningOczywiście, korzystamy także z najnowocześniejszych osiągnięć techniki, i proponujemy naukę, która wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. Obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania kursami, które łączą wykorzystanie zasobów wirtualnych i tradycyjnych (blended-learning).

 

Skuteczne metody nauczania języka obcego to dobór odpowiedniej metody do danego słuchacza. Musimy zdiagnozować jego strategię uczenia się i zbadanie rodzaju inteligencji wielorakiej. Inaczej uczą się osoby o dominującej inteligencji matematyczno-logicznej, czy wizualno-przestrzennej, inaczej natomiast należy podejść do osób, które charakteryzuje inteligencja kinestetyczna czy muzyczno-rytmiczna. Określenie tych parametrów przed rozpoczęciem szkolenia, pozwala  nam na indywidualne dostosowanie metod pracy.