Skuteczne metody nauczania języka obcego

18 listopada 2019
metody nauczania języka obcego
5/5 - (38 votes)

Skuteczne metody nauczania języka obcego

Od dziesiątków lat naukowcy pracują nad wynalezieniem ‘złotego środka’, który pozwoli na opanowanie języka natychmiast, bez dużego wkładu pracy własnej. Nie wynaleziono jak dotąd idealnej metody, czy jednego idealnego podręcznika. Tak jak w innych dziedzinach życia zmienia się moda.

Dlatego właśnie istniało tak wiele różnych sposobów nauczania języka obcego na przestrzeni dziesiątków lat. Każda z metod popularnych w przeszłości miała wady i zalety. Lingua Nova stara się wykorzystać najskuteczniejsze elementy z wielu dotychczas stosowanych sposobów.

Skuteczne metody nauczania języka obcego to przede wszystkim nie nudzić siebie i innych. Aby zagwarantować  interesujące, profesjonalne i motywujące szkolenia językowe, Lingua Nova wykorzystuje w nauczaniu własną metodę – Lingua Optima. Metoda ta polega na optymalnym łączeniu technik i elementów pochodzących z różnych metod nauczania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej metody skontaktuj się z nami 22 584 – 10 – 10, mail : kursy@linguanova.com.pl 

Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!. Bo sukces zaczyna się od komunikacji!

W Lingua Nova prowadzimy zajęcia zarówno stacjonarnie jak i  online przy wykorzystaniu najnowszych i popularnych narzędzi takich jak: Skype, Zoom, Clickmeeting czy też Microsoft Teams. Szkolenia językowe realizujemy w atrakcyjnych pakietach zajęć. z serii Lingua Optima. Dostępne pakiety to: Optima 10, Optima 16, Optima 30,Optima 60, Optima 90 lub Optima 120 godzin lekcyjnych do wykorzystania z lektorem polskim lub natywnym. Częstotliwość, godziny, czy też narzędzie do nauki dopasowywane są zawsze pod kątem Państwa potrzeb oraz preferencji. Zajęcia organizowane są  dla osób indywidualnych jak i małych kameralnych grup

Lingua Optima  –  skuteczne metody nauczania języka obcego

Dzięki połączeniu tych  metod  zapewniamy naszym słuchaczom zdobycie umiejętności porozumiewania się w języku obcym dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Elementy metody  indukcyjnej

Gramatyka nauczana jest w sposób indukcyjny, zbliżony do (nieświadomej lub podświadomej) akwizycji języka rodzimego. Prowadzi to do swobodnej, płynnej i poprawnej wypowiedzi w języku obcym. Wszystkie te zasady wywodzą się z metody bezpośredniej.

Elementy metody  audio-lingwalnej


Na etapie wprowadzania i utrwalania nowego materiału, w momencie kiedy kształtowany jest nawyk językowy,  sięgamy do metody audio-lingwalnej.

Total Physical Response


W przypadku uczenia  osób kinestetycznych wykorzystujemy techniki pracy wywodzące się z metody reagowania całym ciałem (TPR).

Nauka z Lingua Nova odbywa się w sposób podobny do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/lektora. Elementy te pochodzą z metody naturalnej.

Guided Discovery

Lektorzy Lingua Nova kreują procesy dydaktyczne w taki sposób, by również wspomagać słuchaczy w rozwijaniu ich indywidualnych technik i strategii samodzielnej pracy nad językiem. Stosujemy techniki ukierunkowanego odkrywania (Guided Discovery).

Metoda “blended-learning”


Oczywiście, korzystamy także z najnowocześniejszych osiągnięć techniki, i proponujemy naukę, która wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. Obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania kursami, które łączą wykorzystanie zasobów wirtualnych i tradycyjnych (blended-learning).

Skuteczne metody nauczania języka obcego to dobór odpowiedniej metody do danego słuchacza.

Musimy zdiagnozować jego strategię uczenia się i zbadanie rodzaju inteligencji wielorakiej. Inaczej uczą się osoby o dominującej inteligencji matematyczno-logicznej, czy wizualno-przestrzennej, inaczej natomiast należy podejść do osób, które charakteryzuje inteligencja kinestetyczna czy muzyczno-rytmiczna. Określenie tych parametrów przed rozpoczęciem szkolenia, pozwala  nam na indywidualne dostosowanie metody nauczania języka obcego do konkretnej osoby.


Szukaj

Najnowsze

Archiwum