Obecnie wszystkie szkoły oraz  większość nauczycieli współpracujących z Lingua Nova prowadzi   zajęcia w trybie online. Proponujemy  prenumeratę interesującego narzędzia online wspomagającego naukę języka angielskiego dla osób indywidualnych oraz placówek szkolnych publicznych i niepublicznych niezależnie od ilości uczniów.

Czym jest to narzędzie ?

Newsademic to międzynarodowy magazyn internetowy przygotowany pod kątem pomocy w edukacji językowej.

To serwis informacyjny dotyczący bieżących wydarzeń gospodarczych oraz politycznych na świecie. Zawiera również wiele ciekawostek z różnych dziedzin życia społecznego. W Ogólnopolskiej Grupie Językowej Lingua Nova rekomendujemy go wszystkim kursantom znającym język na poziomie skali  A2 – B2.

W każdym numerze dwutygodnik Newsacademic oferuje 20 artykułów w dwóch wersjach językowych do wyboru: brytyjskiej i amerykańskiej. Dodatkowo zawiera szereg ciekawych ćwiczeń z kluczem odpowiedzi. Aktualnie pismo jest prenumerowane przez lektorów i kursantów w ponad 100 krajach na całym świecie. Dostępny jest również w wersji PDF.

Jest to doskonałe narzędzie, które pomaga przyspieszyć, a także zintensyfikować naukę języka angielskiego.

newsademic 1 w Lingua Novanewsademic2newsademic3newsademic4newsademicnewsademic5

SUBSKRYPCJA DLA SZKOŁY

Prenumerata dla szkoły (do użytku dla nauczycieli i biblioteki szkolnej) to jedynie 300 PLN na rok. Prenumeratę może zamówić nauczyciel języka angielskiego lub biblioteka szkolna, jak również osoba odpowiedzialna za e-learning. Zaprenumerowane czasopismo mogą Państwo rozsyłać do uczniów na różne sposoby; drogą mailową, programu Librus, przez Microsoft Teams lub poprzez popularnego Messengera.

SUBSKRYPCJA DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Subskrypcja indywidualna dwutygodnika to tylko 66 zł na rok.  Zawiera magazyn online (w formacie PDF)oraz opracowane ćwiczenia na poziomie trudniejszym (advanced) i łatwiejszym (basic) wraz z kluczem do ćwiczeń. Wszystko przysyłane jest na adres mailowy bezpośrednio do osoby subskrybującej.

Państwa opiekunowie dostępni są pod numerami telefonów: 668-041-729; 668 041-680, 660-722-225, 668041-698

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej