Polish for foreigners

Lingua Nova offers individual and group courses of Polish as a foreign language.

Curriculum is adjusted to the individual needs of our students.

We offer General, Business and Polish for Specific Purposes.

Courses take place at Lingua Nova located in the centre of Warsaw or at any location of your choice.

We run classes in various ways: traditionalonline or e-learning/blended- learning.

Enroll in one of individual or group courses 

Group courses levels: A1 (elementary), A2 (pre-intermediate), B1 (intermediate), B2 (upper-intermediate).

Individual courses – all levels.

Price from PLN 19.97

FREE COURSEBOOKS!

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kursów.

  Zajęcia Grupowe - egzamin 25 czerwiec i 5 listopad 2022

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1 15 spotkań po 90 minut poniedziałki, środy
  godz.: 17.30 - 19:00 START: 1 poniedziałek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu
  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN ZAREZERWUJ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut
  wtorki, czwartki
  godz.: 19:00 – 20:30
  START: 1 wtorek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu
  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN ZAREZERWUJ
  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1
  8 spotkań po 180 minut
  sobota
  godz.: 9:00 – 12:00 START: 1 sobota miesiąca na 2 miesiące do egzaminu
  ONLINE Grupa 4-7 osób
  699 PLN ZAREZERWUJ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1
  15 spotkań po 90 min
  wtorki,czwartki
  godz. 18:00 – 19:30
  lub 19:30 – 21:00 START: 1 wtorek lub czwartek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu
  Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-7 osób
  699 PLN ZAREZERWUJ
  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
  9 spotkań po 90 min
  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00 START: 1 poniedziałek lub wtorek miesiąca na 2 miesiące do egzaminu Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
  499 PLN ZAREZERWUJ


  Zajęcia Indywidualne - zapisujesz się kiedy chcesz

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Indywidualny kurs (16 godz. lekcyjnych po 45 min.) pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1264 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę) ZAREZERWUJ
  Indywidualny kurs (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2250 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę) ZAREZERWUJ
  Indywidualny kurs (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 4440 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę) ZAREZERWUJ
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2250 PLN ZAREZERWUJ B1
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 4440 PLN ZAREZERWUJ B1

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

  As a part of the course and also in order to bring together course participants, we offer one of the trips entitled “Culture and History of Warsaw” for all participants of group courses.
  If you want to join the event,  enroll in our course now

  History of the City

  You will see, among others, the most important church in Warsaw connected with the first constitution in Europe, the place where Maria Skłodowska-Curie was born, the Warsaw Uprising Monument, the Tomb of the Unknown Soldier.

  Old Town

  You will see, among other landmarks, the Castle Square, the Sigismund’s Column, the outsides of the Royal Castle, the St. John’s cathedral, Kanonia, the panoramic terrace, the Old Town Market, the Mermaid Statue, Barbican and City Walls, the Little Insurgent Monument, the Kiliński Monument.

  Krakowskie Przedmieście

  You will see, among other landmarks, the St. Anne’s Church, the Mickiewicz Monument, the outsides of the Presidential Palace, Bristol Hotel, the Copernicus Monument, the University of Warsaw, the Holy Cross Church, the Piłsudski Square, the Tomb of the Unknown Soldier, the Saski Garden.

  Interesting locations

  You will see, among other landmarks, the Palace of Culture and Science, the location of a failed assassination attempt on Hitler, the Piłsudski Square with the Tomb of the Unknown Soldier.

  The trail of coups

  You will learn about  Kutschera assassination, and  the attack on the bank convoy, among others.

  Ogólnopolska Grupa Językowa
  Lingua Nova Warszawa

  ul. Wspólna 41, p. II
  00-519 Warszaw

  22 584 10 10

  22 584 10 11

  szkolenia@linguanova.com.pl – 

  – contact for existing customers. If you are contacting us for the first time, please fill out the contact form at the bottom of the page. School opening hours: Mon – Thurs at: 8.00-19.00, Fri at: 8.00-18.00

  Lingua Nova Kalisz

  ul. Serbinowska 5
  62-800 Kalisz

  62 766-25-25, 62 766-26-26

  kalisz@linguanova.com.pl 

  www.linguanova.com.pl/kalisz

  Lingua Nova Kijów

  ul. Volodymyrska 69, 4
  01004 Kyiv (Ukraine)

  +380 (93) 584 9300

  www.linguanova.com.ua

  linguanova@ukr.net

  Contact Form

   Information clause on personal data processing more >>

   The administrator of your personal data is Lingua Nova Sp. z o. o. based in Warsaw, at ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warsaw (hereinafter referred to as "Lingua Nova").

   The data administrator can be contacted via e-mail: iodo@linguanova.com.pl, by phone: +48 (22) 584-10-14 or in writing to the address of the Lingua Nova Sp.z o. o.

   The personal data provided in the form will be processed for the purpose necessary to handle the inquiry contained in the form and in accordance with the content of the consents given to the Administrator. The legal basis for processing is the consent of the data subject in accordance with art. 6 par. 1 letter a and art. 9 par. 2 lit. and RODO. In relation to handling your inquiry, your administrator's employees and cooperating entities will have access to your personal data in the implementation of your inquiry.

   The storage period of your personal data depends on the purpose of processing and is:

   - in connection with handling the inquiry - for the period necessary to implement the answer,

   - in connection with direct marketing - until you raise your objection or withdraw your consent,

   - in connection with the implementation of legal obligations - until the obligation set out in separate regulations expires;

   You have the right to access your data and the right to rectify it, delete it, limit processing, the right to transfer data, the right to object to personal data, the voluntary application of which is the right to withdraw your consent at any time without affecting for compliance with the law of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal. The statement of withdrawal of consent for the processing of personal data requires its submission in a written or electronic form to the following e-mail address: iodo@linguanova.com.pl

   You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you decide that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

   << less

    

   The administrator of your personal data obtained in relation to the correspondence is Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, room II, 00-519 Warsaw. Your personal data will be processed only for the purpose necessary to handle your inquiry under this contact form. Additional information about the processing and protection of your personal data by Lingua Nova Sp. z o.o. and about your rights are available in the Privacy Policy.