SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM ONLINE I STACJONARNIE

Szkolenia językowe dla firm online w obecnej dobie stają się koniecznością, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw kieruje swoją ofertę na rynek międzynarodowy. Od 1991 roku dostarczamy profesjonalne kursy nauki języków obcych dla firm i instytucji prywatnych oraz państwowych. Szkolenia językowe dla firm są głównym sposobem realizacji przez Lingua Nova Sp. z o.o. swojej  statutowej działalności. Przed przystąpieniem do szkolenia przeprowadzamy analizę potrzeb językowych firmy oraz słuchaczy (warto zapoznać się z artykułem naszego autorstwa: Analiza potrzeb językowych firmy – konieczność, czy też kosztowny kaprys). Pomaga to nam ustalić potrzeby językowe, jasno sprecyzować cel i wyznaczyć program szkolenia. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb językowych nasz dział metodyczny przeprowadza audyty językowe.

więcej

Kurs angielskiego dla firm obejmuje naukę praktycznych i powszechnie stosowanych zwrotów i pojęć dostosowanych do danej branży. Program szkoleniowy ustalany jest indywidualnie, w zależności od charakterystyki zawodu, pracy i potrzeb klienta. Angielski dla firm to możliwość szybkiego rozwoju pracowników oraz pracy na rynku międzynarodowym.

Autorskie testy językowe

Audyty językowe składają się z części pisemnej w oparciu o autorskie narzędzie Lingua Nova online oraz części ustnej. Dwuczęściowy test  językowy gwarantuje przypisanie słuchaczy do odpowiedniej grupy.

więcej

Zarówno analiza potrzeb językowych, jak i przeprowadzenie testów, zawarte są w cenie szkolenia i nie są dodatkowo płatne. Po zdiagnozowaniu poziomu oraz analizie potrzeb językowych, nasz dział metodyczny opracowuje  program szkolenia dla każdej grupy lub słuchacza indywidualnego. Na podstawie tych danych metodycy dobierają odpowiednich lektorów.

Świetny lektor – mocnym punktem każdego szkolenia językowego dla firm

Nasze 30 letnie doświadczenie w organizacji kursów z dojazdem do firmy pokazuje, iż najważniejszym elementem w procesie nauki jest właśnie lektor. Lektor prowadzi zajęcia, zadaje i egzekwuje realizację programu szkolenia wyznaczonego przez metodyków.

więcej

Lektor na bieżąco monitoruje postępy Słuchaczy, Dobry lektor sprawia, że nauka jest ciekawa, a Słuchacze są zainteresowanie szkoleniem i  z niecierpliwością oczekują kolejnych zajęć. Realizacja wyznaczonych celów oraz postępy Słuchaczy są na bieżąco monitorowane przez Lektora oraz cyklicznie przez metodyków. Dokładamy wszelki starań, aby nasi Słuchacze byli zadowoleni z kursu

W TRAKCIE TRWANIA KURSU

Zapewniamy system opieki dualnej. Każdym naszym klientem opiekuje się zawsze key account manager oraz metodyk. Key account manager sprawuje nadzór nad realizacją całego procesu szkolenia. Czuwa nad grafikami zajęć, jest w stałym kontakcie ze słuchaczami i działem zasobów ludzkich

więcej

Przygotowuje raporty z frekwencji i postępów w nauce Słuchaczy. Metodyk dba o jakość szkolenia i realizację wyznaczonych celów. W tym celu przeprowadza hospitacje, której celem jest monitorowanie pracy lektora na zajęciach. W Lingua Nova hospitacje zajęć przebiegają w sposób niezapowiedziany. Tylko wtedy widzimy, czy lektor jest przygotowany i z pasją realizuje wyznaczony cel oraz program szkolenia.  Nasi metodycy również prowadzą systematyczne szkolenia lektorów w ramach Akademii Lektora i Tłumacza. W ramach Akademii pokazujemy lektorom, w jaki sposób z pasją i zaangażowaniem prowadzić szkolenia językowe.

Poznaj naszą bogatą ofertę

Kursy językowe dla firm obejmują języki takie jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i inne języki obce. Nauka ta jest inwestycją, która na pewno się zwróci. Proponujemy Państwu dodatkowe produkty takie jak: e-learningblended learningRównież naukę przez skypeprogram clickmeetinga także specjalnie dla naszych Słuchaczy prenumeratę dwutygodnika  Newsademic. Rozwiązania te na pewno urozmaicą zajęcia w Państwa firmach i spowodują, że nauka stanie się niezapomnianym przeżyciem.  Zapraszamy również cudzoziemców do skorzystania z zajęć takich jak: język polski dla obcokrajowców. Posiadamy jedną z najbogatszych ofert audytów językowych oraz listę referencyjną zadowolonych klientów.


BEZPŁATNA WYCENA SZKOLENIA.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p.II, 00-519 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi Pani/Pana zapytania w ramach niniejszego formularza wyceny. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez Lingua Nova Sp. z o.o. oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w Polityce Prywatności.

  SZKOLENIA JĘZYKOWE BRANŻOWE

  Prowadzimy szkolenia językowe z zakresu:

  • biznesu, ekonomii, sprzedaży
  • techniki, energetyki
  • medycyny i farmaceutyki
  • logistyki
  • finansów i prawa
  • rachunkowości, ubezpieczeń
  • marketingu i reklamy
  • informatyki
  • budownictwa
  • kosmetyki i chemii
  • dla instytucji, uczelni i organizacji publicznych
  szkolenia językowe dla firm

  DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

  szkolenia językowe dla firm

  ZAUFALI NAM

  szkolenia językowe dla firm