audyt językowy

LANGUAGE AUDITS

A Language Audit is a valuable tool allowing to comprehensively evaluate language skills of company staff. It determines the level of foreign language knowledge according to standard language skills descriptions developed by the Council of Europe (CEFR) on the A1 – C2 scale.

Audyt językowy poziomujący

Szczegółowe badanie umiejętności językowych określa ogólny poziom znajomości języka obcego. Składa się z części pisemnej wypełnianej online oraz rozmowy ustnej. Dlatego przeprowadzamy go przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z językaPrzede wszystkim specjalizujemy się zarówno w organizacji audytu poziomującego dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.