Egzamin PTE General – Test of English General  – International Certificate   

11 marca 2020
Egzamin PTE General
5/5 - (29 votes)

Egzamin PTE General – nowa nazwa sprawdzonego egzaminu Pearsona

Nowa nazwa egzaminu PTE wchodzi w życie w czwartym kwartale 2020 roku. Egzamin PTE General jest znany i popularny od wielu lat, a jego format nie zmienia się! Jeżeli chcecie Państwo zdawać egzamin PTE zapraszamy do rejestracji w Ogólnopolskiej Grupie Językowej Lingua Nova. Nowa nazwa będzie brzmiała PTE General – Pearson English International Certificate oraz Pearson English International Certificate – Young Learners.


Egzamin Pearson English General (PTE General) posiada akredytację OFQUAL (Urząd Regulacji Kwalifikacji i Egzaminów) w Anglii jako międzynarodowy certyfikat ESOL (angielski dla osób, mówiących w innych językach). Jest przeznaczony dla kandydatów, którzy nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Przyda się, jeśli potrzebne nam będą  kwalifikacje językowe wysokiej jakości.

PTE to międzynarodowy egzamin, znany i uznawany na całym świecie, zarówno przez pracodawców, jak i również władze wyższych uczelni. Jest to egzamin określający poziom opanowania języka angielskiego ogólnego, czyli takiego, jakiego uczymy się w szkole.

Dla kogo przeznaczony jest Egzamin PTE General?

Egzamin ten jest odpowiedni dla kandydatów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia  studiów wyższych lub pracy zawodowej. Międzynarodowe kwalifikacje ESOL mają na celu odwoływać się do opisu biegłości językowej, który znajdziemy w Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR).

Rząd Australii certyfikat PTE do składania wniosków wizowych. Jest również akredytowany przez tysiące instytucji w Wielkiej Brytanii, Australii, USA, Kanadzie, a także Nowej Zelandii i Irlandii, w tym uniwersytety Yale i Harvard.

Według jakiej skali podawane są wyniki egzaminu?

Egzamin PTE General opracowywany jest zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) i przeprowadzany jest na sześciu poziomach zaawansowania od A1 do C2.


Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PTE na dowolnym, odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom, poziomie językowym. W miarę pogłębiania znajomości języka angielskiego, mogą oni przystępować do testu na kolejnych stopniach zaawansowania.

Jak testujemy umiejętności językowe i jak je oceniamy?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu ma na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego, a także pisania w języku angielskim i oceniania jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.

Część ustna oceniana jest przez wykwalifikowanych pracowników lokalnych centrów egzaminacyjnych. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

Poziomy zaawansowania PTE General International Certificate


 Poziom  Europejski System

Opisu Kształcenia Językowego(CEFR)

 Poziom zaawansowania
 A1  A1  Poziom podstawowy
 1  A2  Poziom średnio   zaawansowany niższy
 2  B1  Poziom średnio   zaawansowany
 3  B2  Poziom średnio   zaawansowany wyższy
 4  C1  Poziom zaawansowany
 5  C2  Poziom biegły

Powody dla których warto zdać egzamin PTE General:

  • zdobędziemy dokument, znany wśród pracodawców i na uczelniach całego świata, który potwierdzi nasz poziom znajomości języka angielskiego;
  • łatwiej znajdziemy pracę w służbie cywilnej Level 3, a także jako przewodnik wycieczek turystycznych;
  • możemy kontynuować naukę w Polsce, ale również też za granicą. PTE jest honorowany przez wiele uczelni, jako potwierdzenie znajomości języka, co jest warunkiem przyjęcia na studia;
  • możemy zaliczyć lektorat lub wewnętrzny egzamin językowy podczas studiów, zwłaszcza II stopnia (od poziomu Level 3). Listę instytucji honorujących PTE znajdziemy pod tym adresem;
  • zostaniemy nauczycielem języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Musimy wówczas zdać Level 3 egzaminu z wynikiem Pass, Merit lub Distinction;
  • możemy zostać również nauczycielem przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych, niż język angielski w szkołach dwujęzycznych;
  • poprzez zdanie egzaminu pokażemy sobie i innym – zwłaszcza pracodawcom – że nie tylko znamy angielski, ale że jesteśmy także ambitni, wytrwali oraz również, a może przede wszystkim, skuteczni.

Gdzie egzamin PTE General będzie honorowany?

Oczywiście sam certyfikat nie wystarczy. MEN wymaga jeszcze od przyszłych nauczycieli innych kwalifikacji, takich jak wyższe wykształcenie, czy ukończony kurs metodyczny. Swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej i średniej zaczniemy, jeśli uzyskamy certyfikat na poziomie Level4 – C1  i Level 5 C2. Treść oryginalnego rozporządzenia, z aktualnymi zmianami z dnia 17.04.2012 roku, dotyczącego wymagań stawianych nauczycielom, znajdą Państwo na stronie pod tym adresem.
Rozporządzenie określa również szkoły i przypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia filologicznego, lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Podobnie otrzymanie certyfikatu od Poziomu Level 3 zwalnia również doktorantów z obligatoryjnego egzaminu z języka angielskiego przed obroną pracy doktorskiej.

Poziomy Level 4 – C1 i Level5 – C2 dokumentują także znajomość języka wymaganą w służbach dyplomatycznych – regulacja Ministra Spraw Zagranicznych z  29 lipca 2016 roku.

 

Egzamin PTE General – Kurs przygotowawczy, a może samodzielna nauka?

Każdy słuchacz musi odpowiedzieć sobie sam na tak zadane pytanie. Wszystko zależy oczywiście od naszych predyspozycji do nauki języka, ale też wytrwałości. Kurs nie jest obligatoryjny – na pewno ukierunkuje nas i zaznajomi z formatem egzaminu oraz typami ćwiczeń. Ogólnopolska Grupa Językowa Lingua Nova służy radą i pomocą oferując kursy przygotowawcze oraz możliwość przeprowadzeniem testu próbnego – tzw. ‘mock exam’.

W celu przygotowania się do egzaminu we własnym zakresie, mogą Państwo skorzystać z tzw.: “past papers” dostępnych na stronie internetowej pod tym adresem.

 

 


Szukaj

Najnowsze

Archiwum