The exam in the Polish language will be held on 26 march 2022

Registration starts on 26.01.2022

  REJESTRACJA NA EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO B1 DOROŚLI

  Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe są umieszczane na certyfikatach. Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie ich poprawności przed wysłaniem zgłoszenia.

  Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

  Dane osobowe


  KobietaMężczyzna  Dowód osobistyPaszportKarta pobytu

  Płatność

  opłata egzaminacyjna: 689,91 PLN
  opłata za certyfikat: 91,99 PLN
  opłata za szkolenie pre-egzaminacyjne: 349 PLN
  opłata za wysyłkę certyfikatu: 30 PLN
  razem: 1160,90 PLN


  TakNie

  kwota do zapłaty (PLN)


  NieTak, na osobę prywatnąTak, na firmę

  Zgody

  Lingua Nova organises the whole exam within only ONE day!

  Fees for a certified examination in Polish as a foreign language:

  Pursuant to the Act of 12 June 2015, art. 11g, section 5, 6 and 8, fees for the exam and the certificate amount to:

  150 Euro level B1 – for adults

  20 Euro – fee for issue of the certificate

  We send the certificate to the provided address. The price is 30 PLN.

  The number of places available for the exam is limited. In order to prepare you for the exam, we invite you to courses of the Polish language.

  For persons who have successfully registered for the exam, Lingua Nova organizes a pre-exam training on the exam structure, conducted by an experience examiner, for the price of 349 PLN
  For participants of our courses, the training price is 299 PLN. 

  The registration for the November exam has expired. 

  We inform that if the participant fails to take the exam, the fee will not be reimbursed due to handling costs.

  Contact us::
  phone: +48-22 584 10 10  or  +48-22 584 10 11

  Attention!!! Watch out for fake certificates!

  Certificates cannot be bought in Poland! Currently fake certificates of Polish as a foreign language, which cost 2000PLN, have appeared on the market.
  Such fake certificates are not recognized  on the territory of Poland. According to Article 270 of the Penal Code, forgery and use of forged documents are subject to penalty.

  Preparatory courses for the exam in Polsih as a foreign language

  Our course will help you in obtaining the cerificate in the Polish language. The level of the course is adjusted to your individual needs based on the entry tests.

  In order to prepare you even better, we have scheduled a 3 hour pre-exam training. Participation in the training is obligatory. thanks to this training, we can run the whole exam in ONE DAY only . 

  Contact us:

  phone.: (22) 584-10-25  or  +48 534-409-524

  email: polski@linguanova.com.pl

  Zapisz się na kurs przygotowawczy

  The GROUP  COURSES are in progress now. 

  The dates of new GROUP courses will be announced soon. 

  You can choose one of the one-to-one courses:

   Group courses

   Polish for foreigners time location price
   Individual classes
   (16 lessons 45 min. each)
   16 lessons package Wspólna 41 p.II WARSZAWA or ONLINE 1264 PLN (you can also organise your own group)
   BOOK NOW
   Individual classes
   (30 lessons 45 min. each)
   30 lessons package Wspólna 41 p.II WARSZAWA or ONLINE 2250 PLN (you can also organise your own group)
   BOOK NOW
   Individual clsses
   (60 lessons 45 min.each)
   60 lessons package Wspólna 41 p.II WARSZAWA or ONLINE 4440 PLN (you can also organise your own group)
   BOOK NOW
   Individual classes preparing for B1 exam (30 lessons 45 min. each) Wspólna 41 p.II WARSZAWA or ONLINE 2250 PLN
   BOOK NOW B1
   Individual classes preparing for B1 exam (60 lessons 45 min. each) Wspólna 41 p.II WARSZAWA or ONLINE 4440 PLN
   BOOK NOW B1
   Information clause on personal data processing more >>

   The administrator of your personal data is Lingua Nova Sp. z o. o. based in Warsaw, at ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warsaw (hereinafter referred to as "Lingua Nova").

   The data administrator can be contacted via e-mail: iodo@linguanova.com.pl, by phone: +48 (22) 584-10-14 or in writing to the address of the Lingua Nova Sp.z o. o.

   The personal data provided in the form will be processed for the purpose of handling the inquiry contained in the form and in accordance with the content of the consents given to the Administrator. The legal basis for processing is the consent of the subject whose data it concerns in accordance with art. 6 par. 1 letter a and art. 9 par. 2 lit. and RODO. In relation to handling your inquiry, your administrator's employees and cooperating entities will have access to your personal data in the implementation of your inquiry.

   The storage period of your personal data depends on the purpose of processing and is:

   - in connection with handling the inquiry - for the period necessary to implement the answer,

   - in connection with direct marketing - until you raise your objection or withdraw your consent,

   - in connection with the implementation of legal obligations - until the obligation set out in separate regulations expires;

   You have the right to access your data and the right to rectify it, delete it, limit its processing, the right to transfer data, the right to object to personal data, the voluntary application of which is the right to withdraw your consent at any time without affecting for compliance with the law of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal. The statement of withdrawal of consent for the processing of personal data requires its submission in a written or electronic form to the following e-mail address: iodo@linguanova.com.pl

   You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you decide that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

   << less

   The November examination will be held on: 20 – 21. November 2021

   Registration for the examination starts on 20 September 2021

   WE INVITE YOU TO OUR PREPARATORY COURSES WHICH WILL INCREASE YOUR CHANCES OF PASSING THE EXAM

   Examination dates (level B!) in 2022:

   6-7 February 2022 r. (Sunday – Monday)

   26-27 March2022 r. (Saturday – Sunday)

   25-26 June 2022 r. (Saturday – Sunday)

   5-6 November 2022 r. (Saturday – Sunday)

   One-day weekend pre-exam training

   The training will prepare you effectively for the exam. 

   The pre-exam training will take ONLY 3 hours (10 a.m. – 1 p.m.)

   The training will be held at a weekend in November, The exact date will be communicated to the participants beforehand. 

   Our  purpose is to prepare you for the exam even better. Therefore the trainig consists of 3 parts:

   1. presentation of the exam structure by a chairman of the exam commitee. You will be instructed how to prepare for the exam and what to focus on. 
   2. test techniques. The knowledge is not enough. You will be taught how to do particular tasks. 
   3. quaestions – you will have time to ask any questions. We want to make sure you are fully confident before the exam. 

   Price: 349 or 299 PLN – if you are a Lingua Nova Polish Language course participant. 

   Contact us

   phone.: (22) 584-10-25  or  +48 534-409-524

   email: polski@linguanova.com.pl

   WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE PRE-EGZAMINACYJNE


    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

    Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

    Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

    Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

    - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

    - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

    - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

    << mniej