Nauka języka obcego- czy można nauczyć się języka w krótkim czasie?

19 listopada 2019

Nauka języka obcego- czy można nauczyć się języka w krótkim czasie?

nauka języka obcegoNauka języka obcego to proces bardzo złożony.  Wpływ tu ma wiele czynników takich jak: zdolności językowe, wiek, motywacja czy słuch muzyczny. Opanowanie języka obcego to nabycie sprawności, porównywalnych do nauki jazdy na nartach, gry w tenisa, czy gry na instrumencie muzycznym. Wszyscy wiemy, że osiągnięcie sukcesu w tych dziedzinach wiąże się z wielogodzinnym nakładem pracy i wysiłku. W krótkim okresie czasu można nauczyć się języka obcego, ale w bardzo ograniczonym zakresie, pozwalającym na podstawową komunikację językową np. w trakcie podróży. Według założeń metodyki nauka języka obcego, potrzebnego do komunikacji na poziomie podstawowym powinna obejmować ok. 100-120 godzin dydaktycznych zajęć. Zasób potrzebnych słów do komunikowania się wynosi około 800 słów.
Na osiągnięcie poziomu samodzielności językowej  według skali CEFR  język na poziomie B2 –  potrzebujemy – ok. 480 godzin. Aby opanować język na poziomie C1 – potrzebujemy   ok. 600 godzin dydaktycznych zajęć.

Czy istnieją jakieś metody „cud”?
Metodą cud możemy nazwać rzetelną pracę własną nad rozwojem językowym i aktywne uczestnictwo w zajęciach z języka obcego poparte chęcią do komunikacji w danym języku poza salą lekcyjną. Nauka języka obcego to niestety długotrwały i żmudny proces wymagający wiele pracy. Każdy kto poznał dobrze chociaż jeden język obcy, dobrze o tym wie! Kluczem do sukcesu jest precyzyjne wyznaczenie sobie celu nauki. Powinniśmy upewnić się, iż program szkolenia, który realizujemy jest zbieżny z naszymi celami. Pamiętajmy, aby określić sobie zarówno cele krótkoterminowe (np. dziś nauczę się 5 nowych słówek) jak i długoterminowe (np. w przyszłym roku zdam egzamin PTE ). Niestety, nasz mózg to nie dysk, na którym w kilka minut z łatwością zapiszemy wszystkie dane językowe. Ich przetwarzanie to proces długotrwały.