Samoocena – j. angielski C1

21 lutego 2020
język angielski C1
5/5 - (29 votes)

Samoocena – j.angielski C1 – jak poprowadzić ją skutecznie i kiedy?

“Sądzę, ze znam język angielski dość dobrze. Porozumiewam się zupełnie sprawnie. Jaki to właściwie poziom?” B2 czy C1? Często zadajemy sobie to pytanie? Jeżeli tak, to wówczas przyda nam się właśnie samoocena j. angielski C1. Najczęściej używaną skalą do oceniania stopnia znajomości języka obcego to skala zatwierdzona przez Radę Europy (CEFR). Znajomość języka oceniamy w sześciostopniowej skali: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 to stopień najniższy, a C2 – najwyższy (‘near native’).

Poziom C1 określa opanowanie języka na poziomie zaawansowanym (advanced). Co to oznacza? To trochę więcej niż być komunikatywnym. Jaka jest różnica wobec tego między opanowaniem języka na poziomie C1 i B2? Według skali CEFR osoba posługująca się językiem na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio.

Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Samoocena – j.angielski C1 

Widzimy zatem, ze ‘dogadanie się’ czy brak kłopotu ze zrozumieniem zadanych pytań nie świadczy jeszcze o znajomości języka na poziomie zaawansowanym. Czy możemy sami sprawdzić na jakim poziomie językowym jesteśmy? Możemy! Istnieje szereg pytań na które możemy odpowiedzieć sobie sami – to właśnie samoocena – j. angielski C1. Jakie wobec tego pytania musimy sobie zadać? Samoocena – j. angielski C1 musi dotyczyć wszystkich sprawności, które składają się na znajomość języka obcego. A więc, zadaj sobie następujące pytania.

Jak dobrze rozumiem rodzimego mówcę języka angielskiego?

 • Czy potrafię nadążać ze zrozumieniem dłuższej wypowiedzi, nawet, gdy nie posiada ona wyraźnej struktury?
 • Czy potrafię zrozumieć szeroki zakres wyrażeń idiomatycznych i kolokwialnych?
 • Czy potrafię wyłaniać konkretne informacje z ogłoszeń publicznych, nawet przy słabej jakości dźwięku i zniekształceniach? na przykład na stacji kolejowej, na lotnisku itd.
 • Czy potrafię zrozumieć skomplikowane informacje techniczne takie jak: instrukcje obsługi czy informacje dotyczące popularnych produktów i usług?
 • Czy potrafię zrozumieć wykłady, rozmowy i opracowania dotyczące dziedzin akademickich lub zawodowych, moich zainteresowań, nawet, gdy są one złożone pod względem treści, leksyki i struktury?
 • Czy potrafię bez większego trudu zrozumieć filmy, w których w znacznym stopniu używa się wyrażeń slangowych i idiomatycznych?

Samoocena j. angielski C1 i swoboda w komunikacji werbalnej. Jak dobrze mówię po angielsku?

 • Czy potrafię brać udział w ożywionej rozmowie, prowadzonej przez rodzimych użytkowników języka?
 • Czy potrafię płynnie i skutecznie posługiwać się językiem w szerokim zakresie tematów ogólnych i zawodowych?
 • Czy potrafię posługiwać się językiem swobodnie i skutecznie w celach towarzyskich, w tym również wyrażać emocje, stosować aluzje i żartować?
 • Czy potrafię jasno i precyzyjnie wyrażać swoje myśli i opinie oraz przekonująco przedstawiać skomplikowane argumenty i reagować na podobne?
 • Czy potrafię jasno i szczegółowo opisywać skomplikowane tematy?
 • Czy potrafię wygłosić przejrzyście przygotowaną prezentację na temat moich osobistych lub zawodowych zainteresowań, rezygnując, jeśli trzeba z przygotowanego tekstu i spontanicznie nawiązując do wątków podjętych przez osoby z publiczności?

Jak dobrze piszę po angielsku? 

 • Czy potrafię w jasnej i przyjaznej czytelnikowi formie pisemnej wypowiadać się na szeroki zakres tematów ogólnych i zawodowych?
 • Czy potrafię przedstawić poglądy w komentarzu na dany temat czy o jakimś zdarzeniu, podkreślając najważniejsze tezy i uzasadniając swój sposób rozumowania szczegółowymi przykładami?
 • Czy potrafię zebrać informacje z różnych źródeł i zastosować je w spójnym i logicznym podsumowaniu?
 • Czy potrafię pisać poprawne formalnie listy, na przykład w celu złożenia zażalenia lub zajęcia stanowiska za bądź przeciw czemuś?
 • Czy potrafię pisać teksty o wysokim stopniu poprawności gramatycznej, różnicując swoje słownictwo i styl w zależności od adresata, rodzaju tekstu i tematu?
 • Czy potrafię dobrać styl odpowiednio do adresata?

Samoocena – j. angielski C1 obejmuje również czytanie

 • Czy potrafisz czytać skomplikowane opracowania, analizy i komentarze, w których są dyskutowane opinie, poglądy i relacje?
 • Czy potrafisz wyławiać informacje, myśli i opinie z bardzo specjalistycznego tekstu z mojej dziedziny, na przykład z opracowania naukowego?
 • Czy potrafisz zrozumieć długie i skomplikowane instrukcje, na przykład użytkowania nowego sprzętu, nawet jeśli  nie są one związane z moją pracą czy zainteresowaniami, pod warunkiem, że mam wystarczająco dużo czasu na ich ponowne przeczytanie?
 • Czy potrafisz swobodnie czytać współczesne teksty literackie, wszelką korespondencję, czasami korzystając ze słownika?

Jeśli odpowiesz na te pytania twierdząco, z czystym sumieniem możesz zdefiniować swój poziom jako C1.  Pamiętaj, że samoocena – j. angielski C1 powinna być zawsze rzetelna.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami 22 584 – 10 – 10 lub mail: kursy@linguanova.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 


Szukaj

Najnowsze

Archiwum