Nauka języków obcych- czy można nauczyć się 20 języków ?

19 listopada 2019
Nauka języków obcych
5/5 - (36 votes)

Nauka języków obcych- czy można nauczyć się języka w krótkim czasie?

Nauka języków obcych to proces bardzo złożony.  Wpływ tu ma wiele czynników takich jak: zdolności językowe, wiek, motywacja czy słuch muzyczny. Opanowanie języka obcego to nabycie sprawności, porównywalnych do nauki jazdy na nartach, gry w tenisa, czy gry na instrumencie muzycznym.

Wszyscy wiemy, że osiągnięcie sukcesu w tych dziedzinach wiąże się z wielogodzinnym nakładem pracy i wysiłku. W krótkim okresie czasu można nauczyć się języka obcego, ale w bardzo ograniczonym zakresie, pozwalającym na podstawową komunikację językową np. w trakcie podróży.

Według założeń metodyki nauka języków obcych i znajomość języka potrzebnego do komunikacji na poziomie podstawowym powinna obejmować ok. 100-120 godzin dydaktycznych zajęć. Zasób potrzebnych słów do komunikowania się wynosi około 800 słów.
Na osiągnięcie poziomu samodzielności językowej  według skali CEFR  język na poziomie B2 –  potrzebujemy – ok. 480 godzin. Aby opanować język na poziomie C1 – potrzebujemy   ok. 600 godzin dydaktycznych zajęć.

Nauka języków obcych kto znał ich najwięcej?

Wyliczanie zaczniemy od naszego rodaka i językoznawcy Andrzeja Gawrońskiego. Znał ich ponad 60. Twierdził:  „mówię i piszę w 40 językach, rozumiem zaś i czytam w około 100”. Władał językami zarówno współczesnymi jak i wygasłymi azjatyckimi i afrykańskimi.

Jan Paweł II  znał na pewno 7 języków. Oprócz polskiego, łaciny i włoskiego biegle władał: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Przemawiał także po litewsku, ukraińsku, węgiersku oraz czesku.

John Bowring (1792-1872) – brytyjski polityk, dyplomata i pisarz, gubernator Hongkongu, twierdził znał 200 języków, a potrafił się posługiwać setką. Był autorem tłumaczeń na język angielski poezji ludowej wielu krajów Europy (m.in. krajów słowiańskich, węgierskiej, hiszpańskiej i holenderskiej), tworzył też własną. W 1857 roku opublikował dwutomowe dzieło The Kingdom and People of Siam, traktujące o Syjamie.

Nauka języków obcych wg księgi Rekordów Guinessa

Najwięcej języków znał  Ziad Fazah z Liberii  posługując się 58 językami! Tuż za nim uplasował się Aleksander Arguelles z USA, znający  „tylko” 50 języków obcych.

Czy istnieją jakieś metody „cud”?

Metodą cud możemy nazwać rzetelną pracę własną nad rozwojem językowym i aktywne uczestnictwo w zajęciach z języka obcego poparte chęcią do komunikacji w danym języku poza salą lekcyjną. Nauka języka obcego to niestety długotrwały i żmudny proces wymagający wiele pracy.

Każdy kto poznał dobrze chociaż jeden język obcy, dobrze o tym wie! Kluczem do sukcesu jest precyzyjne wyznaczenie sobie celu nauki. Powinniśmy upewnić się, iż program szkolenia, który realizujemy jest zbieżny z naszymi celami.

Pamiętajmy, aby określić sobie zarówno cele krótkoterminowe (np. dziś nauczę się 5 nowych słówek) jak i długoterminowe (np. w przyszłym roku zdam egzamin PTE ). Niestety, nasz mózg to nie dysk, na którym w kilka minut z łatwością zapiszemy wszystkie dane językowe. Ich przetwarzanie to proces długotrwały.

Nauka języków obcych w Lingua Nova

Nauka języków obcych oprócz formy tradycyjnej prowadzona jest w formie online przy wykorzystaniu wirtualnych narzędzi typu Skype, Zoom, Clickmeeting czy też Microsoft Teams. Szkolenia językowe realizujemy w atrakcyjnych pakietach zajęć. z serii Lingua Optima.

Dostępne pakiety to: Optima 10, Optima 16, Optima 30,Optima 60, Optima 90 lub Optima 120 godzin lekcyjnych do wykorzystania z lektorem polskim lub natywnym. Częstotliwość, godziny, czy też narzędzie do nauki dopasowywane są zawsze pod kątem Państwa potrzeb oraz preferencji. Istnieje również możliwość zorganizowania małej grupy i podzielenia kosztów szkolenia na liczbę osób w grupie. Cena takich zajęć przy 8 osobach i pakiecie 120 godzin może wynieść wówczas niecałe 10 PLN za godzinę lekcyjną!

Skontaktuj się z nami 22 584 – 10 – 10 lub, mail : kursy@linguanova.com.pl


Szukaj

Najnowsze

Archiwum