Rejestracja na egzamin z języka Polskiego -jak zrobić to z głową?

1 września 2021
rejestracja na egzamin z języka polskiego
5/5 - (19 votes)

Rejestracja na z egzamin z języka polskiego na poziomie B 1

Na samym początku   warto zadać sobie pytanie:

Czy możemy i dlaczego przystępujemy do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy?, gdzie?, jak długo? i w jaki sposób się przygotowywali?.

Co więcej do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga ! Lingua Nova  w 2022 roku nie organizuje egzaminów w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Certyfikat :

 • jest potrzebny osobom, które nie są obywatelami Polski, a chcą udokumentować znajomość języka polskiego ze względów formalnych. W związku z tym, najczęstszym motywem zdawania egzaminu jest konieczność uzyskania karty stałego pobytu  lub polskiego obywatelstwa.
 • wymagany jest do podjęcia studiów w języku polskim.
 •  nie jest  wymagany przez pracodawców, ale  jest dobrze widziany. Jeśli umieścimy informację o nim w CV na pewno będzie to lepiej odbierane przez przyszłego pracodawcę.

Uwaga! Rejestracja na egzamin z języka polskiego jest niepotrzebna dla osób, które ukończyły w Polsce szkołę lub studia.

Takie osoby mogą otrzymać  certyfikat bez zdawania egzaminu w następujący sposób:

Należy przesyłać na adres certyfikacja@nawa.gov.pl wniosek do pobrania tutaj: (docx) lub (pdf) wraz ze skanem poświadczonych notarialnie dokumentów potwierdzających wykształcenie (polskie świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementami). Dodatkowo, na adres korespondencyjny NAWA (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa) należy przesłać oryginał wniosku oraz wszystkich ww. dokumentów.

Wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która podejmuje stosowną uchwałę.

Decyzja w sprawie wniosku wraz z danymi do przelewu opłaty za wystawienie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych) przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.

 

Egzamin składa się z następujących modułów

 

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania

(w minutach)

Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 25 4-5 30
Rozumienie tekstów pisanych 45 4-5 30
Poprawność gramatyczna 45 8 30
Pisanie 75 3 30
RAZEM: 190 19-21 120

 

 

 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie do 15 min. 3 40

 

Jednolite opłaty egzaminacyjne  w całej Polsce :

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015r. Art. 11g, ust. 5, 6 i 8 opłaty za egzamin i certyfikat wynoszą we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych tyle samo a więc:

150 EURO poziom B1 – w grupie dorosłych

20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

Rejestracja na egzamin z języka polskiego

Rejestracja w Lingua Nova  odbywa się za pomocą  formularza w dniu ustawowo przewidzianym na zapisy  na naszej stronie:

 

Język polski certyfikat państwowy

Lista ośrodków na daną sesję egzaminacyjną jest podawana na 2 miesiące przed przystąpieniem do egzaminów i w wyznaczonym terminie powyższy formularz aktywuje się. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ponieważ liczba ośrodków i miejsc jest limitowana czasami trudno jest się zapisać w pierwszym pasującym nam terminie.

W 2022 roku wyznaczono następujące terminy egzaminu na  poziomie B1 dla osób dorosłych:

 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): ta sesja wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.
 • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela);
 • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela);
 • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela);

Kursy przygotowawcze

Ponieważ wiemy, iż egzamin jest dla Państwa bardzo ważny rekomendujemy, aby dobrze się do niego przygotować.

Zapisy na kursy przygotowawcze do egzaminów znajdują się na stronie:

 

Język polski certyfikat państwowy

 

  Zajęcia Grupowe

  Sesja czerwcowa

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

  60 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  poniedziałki, środy

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 23.05.2022

  ONLINE Grupa 6-8 osób
  1920 PLN
  *Możliwość płatności w 3 ratach
  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

  60 spotkań po 90 minut
  Sesja listopadowa
  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 24.05.2022

  STACJONARNE Grupa 6-8 osób
  2130 PLN
  *Możliwość płatności w 3 ratach
  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
  9 spotkań po 90 min
  Sesja czerwcowa
  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00
  Planowany START: 23.05.2022
  Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
  499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole
  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  10 spotkań po 90 minut
  Sesja czerwcowa
  3 x w tygodniu

  godz.: wkrótce

  Planowany START: 08.06.2022

  ONLINE Grupa 4-8 osób
  499 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut
  Sesja czerwcowa

  poniedziałki, środy

  godz.: 17.30 - 19:00
  BRAK MIEJSC START: 27.04.2022
  ONLINE Grupa 4-8 osób
  799 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  15 spotkań po 90 minut
  Sesja czerwcowa
  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  BRAK MIEJSC START: 26.04.2022

  ONLINE Grupa 4-8 osób

  799 PLN
  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


  15 spotkań po 90 min


  Sesja czerwcowa
  wtorki,czwartki

  godz. 18:00 – 19:30

  lub 19:30 – 21:00
  BRAK MIEJSC START: 26.04.2022
  Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-8 osób
  849 PLN


  Zajęcia Indywidualne

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Indywidualny kurs
  (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1584 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualny kurs
  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 5100 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) WARSZAWA Wspólna 41 p.I lub ONLINE 5100 PLN
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Jak zrobić to z głową  w  5 krokach– znajdziecie Państwo w informacjach zawartych tutaj

  Zapraszamy również Państwa do uczestniczenia w kursie pre – egzaminacyjnym, który jest swoistym niezbędnikiem każdego, kto dokonuje rejestracji na egzamin z języka polskiego

  Cena takiego szkolenia to  349 zł. Dla wszystkich osób które uczęszczały na kursy jeżyka polskiego cena tego szkolenia wynosi tylko 299 zł.

  W ostatnich trzech sesjach zdawalność egzaminu w Lingua Nova wyniosła, aż 96 %. Naszym celem jest to, aby wskaźniki te były jeszcze lepsze. Dlatego jeszcze raz zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze oraz na szkolenie pre – egzaminacyjne, które w naszym przekonaniu są niezbędne aby zdać egzamin za pierwszym podejściem.

  Nie czekaj na ostatnią chwilę zacznij działać już teraz !

   

   Zajęcia Grupowe

   Sesja czerwcowa

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

   60 spotkań po 90 minut
   Sesja listopadowa
   poniedziałki, środy

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 23.05.2022

   ONLINE Grupa 6-8 osób
   1920 PLN
   *Możliwość płatności w 3 ratach
   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1

   60 spotkań po 90 minut
   Sesja listopadowa
   wtorki, czwartki

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 24.05.2022

   STACJONARNE Grupa 6-8 osób
   2130 PLN
   *Możliwość płatności w 3 ratach
   Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1
   9 spotkań po 90 min
   Sesja czerwcowa
   poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00
   Planowany START: 23.05.2022
   Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE Grupa 3-4 osoby
   499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole
   Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

   10 spotkań po 90 minut
   Sesja czerwcowa
   3 x w tygodniu

   godz.: wkrótce

   Planowany START: 08.06.2022

   ONLINE Grupa 4-8 osób
   499 PLN
   Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
   15 spotkań po 90 minut
   Sesja czerwcowa

   poniedziałki, środy

   godz.: 17.30 - 19:00
   BRAK MIEJSC START: 27.04.2022
   ONLINE Grupa 4-8 osób
   799 PLN
   Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

   15 spotkań po 90 minut
   Sesja czerwcowa
   wtorki, czwartki

   godz.: 18:00 – 19:30


   BRAK MIEJSC START: 26.04.2022

   ONLINE Grupa 4-8 osób

   799 PLN
   Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


   15 spotkań po 90 min


   Sesja czerwcowa
   wtorki,czwartki

   godz. 18:00 – 19:30

   lub 19:30 – 21:00
   BRAK MIEJSC START: 26.04.2022
   Wspólna 41, p II Warszawa Grupa 4-8 osób
   849 PLN


   Zajęcia Indywidualne

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
   Indywidualny kurs
   (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 16 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 1584 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   Indywidualny kurs
   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 30 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   Indywidualny kurs
   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 60 godzin Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 5100 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE 2670 PLN
   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) WARSZAWA Wspólna 41 p.I lub ONLINE 5100 PLN
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

   Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

   Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

   - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

   - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

   - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   << mniej

   Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!. Bo sukces zaczyna się od komunikacji!