Rejestracja na egzamin z języka Polskiego -jak zrobić to z głową?

1 września 2021
rejestracja na egzamin z języka polskiego
5/5 - (32 votes)

Rejestracja na z egzamin z języka polskiego na poziomie B 1

Na samym początku   warto zadać sobie pytanie:

Czy możemy i dlaczego przystępujemy do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy?, gdzie?, jak długo? i w jaki sposób się przygotowywali?.

Co więcej do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat.

Uwaga ! Lingua Nova  w 2022 roku nie organizuje egzaminów w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Certyfikat :

 • jest potrzebny osobom, które nie są obywatelami Polski, a chcą udokumentować znajomość języka polskiego ze względów formalnych. W związku z tym, najczęstszym motywem zdawania egzaminu jest konieczność uzyskania karty stałego pobytu  lub polskiego obywatelstwa.
 • wymagany jest do podjęcia studiów w języku polskim.
 •  nie jest  wymagany przez pracodawców, ale  jest dobrze widziany. Jeśli umieścimy informację o nim w CV na pewno będzie to lepiej odbierane przez przyszłego pracodawcę.

Uwaga! Rejestracja na egzamin z języka polskiego jest niepotrzebna dla osób, które ukończyły w Polsce szkołę lub studia.

Takie osoby mogą otrzymać  certyfikat bez zdawania egzaminu w następujący sposób:

Należy przesyłać na adres certyfikacja@nawa.gov.pl wniosek do pobrania tutaj: (docx) lub (pdf) wraz ze skanem poświadczonych notarialnie dokumentów potwierdzających wykształcenie (polskie świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementami). Dodatkowo, na adres korespondencyjny NAWA (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa) należy przesłać oryginał wniosku oraz wszystkich ww. dokumentów.

Wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która podejmuje stosowną uchwałę.

Decyzja w sprawie wniosku wraz z danymi do przelewu opłaty za wystawienie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych) przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.

 

Egzamin składa się z następujących modułów

 

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania

(w minutach)

Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 25 4-5 30
Rozumienie tekstów pisanych 45 4-5 30
Poprawność gramatyczna 45 8 30
Pisanie 75 3 30
RAZEM: 190 19-21 120

 

 

 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie do 15 min. 3 40

 

Jednolite opłaty egzaminacyjne  w całej Polsce :

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015r. Art. 11g, ust. 5, 6 i 8 opłaty za egzamin i certyfikat wynoszą we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych tyle samo a więc:

150 EURO poziom B1 – w grupie dorosłych

20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

Rejestracja na egzamin z języka polskiego

Rejestracja w Lingua Nova  odbywa się za pomocą  formularza w dniu ustawowo przewidzianym na zapisy  na naszej stronie:

 

Certyfikat z języka polskiego

Lista ośrodków na daną sesję egzaminacyjną jest podawana na 2 miesiące przed przystąpieniem do egzaminów i w wyznaczonym terminie powyższy formularz aktywuje się. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ponieważ liczba ośrodków i miejsc jest limitowana czasami trudno jest się zapisać w pierwszym pasującym nam terminie.

W 2023 roku wyznaczono następujące terminy egzaminu na  poziomie B1 dla osób dorosłych:

 • luty  (niedziela-poniedziałek): ta sesja wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.
 • kwiecień (sobota-niedziela);
 • czerwiec (sobota-niedziela);
 • listopada (sobota-niedziela);

Kursy przygotowawcze

Ponieważ wiemy, iż egzamin jest dla Państwa bardzo ważny rekomendujemy, aby dobrze się do niego przygotować.

Zapisy na kursy przygotowawcze do egzaminów znajdują się na stronie:

 

Certyfikat z języka polskiego

 

  Zajęcia Grupowe

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Godziny zajęć

  Miejsce zajęć

  Cena

  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

  30 spotkań po 90 minut
  Sesja kwiecień 2024

  poniedziałki, środy

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 01/2024

  ONLINE

  Grupa 3-8 osób
  1780 PLN
  *Możliwość płatności w 2 ratach

  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

  30 spotkań po 90 minut
  Sesja kwiecień 2024

  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 01/2024

  STACJONARNE

  Grupa 3-8 osób
  1899 PLN
  *Możliwość płatności w 2 ratach

  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1

  9 spotkań po 90 min
  Sesja luty 2024

  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00

  Planowany START: 01/2024

  Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE

  Grupa 3-4 osoby
  499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole

  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  10 spotkań po 90 minut
  Sesja luty 2024

  3 x w tygodniu

  godz.: będą podane w 01/2024

  Planowany START: 01/2024

  ONLINE

  Grupa 3-8 osób
  599 PLN

  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut
  Sesja luty 2024

  poniedziałki, środy

  godz.: 17.30 - 19:00
  Planowany START: 06.12.2023

  ONLINE

  Grupa 4-8 osób
  799 PLN

  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


  15 spotkań po 90 min

  Sesja luty 2024

  wtorki,piątki

  godz. 18:30 – 20:00
  Planowany START: 05.12.2023

  Wspólna 41, p II Warszawa

  Grupa 4-8 osób
  849 PLN


  Zajęcia Indywidualne

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Godziny zajęć

  Miejsce zajęć

  Cena

  Indywidualny kurs
  (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 16 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  1584 PLN/ 1664 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 30 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  2670 PLN / 2820 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualny kurs
  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 60 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  5100 PLN/ 5400 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  2670 PLN/ 2820 PLN

  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  ONLINE lub WARSZAWA Wspólna 41 p.II Warszawa

  5100 PLN/ 5400 PLN


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  Jak zrobić to z głową  w  5 krokach– znajdziecie Państwo w informacjach zawartych tutaj

  Zapraszamy również Państwa do uczestniczenia w kursie pre – egzaminacyjnym, który jest swoistym niezbędnikiem każdego, kto dokonuje rejestracji na egzamin z języka polskiego

  Cena takiego szkolenia to  369 zł. Dla wszystkich osób które uczęszczały na kursy jeżyka polskiego cena tego szkolenia wynosi tylko 219 zł.

  W ostatnich dwóch latach zdawalność egzaminu w Lingua Nova wyniosła ponad 90%. Naszym celem jest to, aby wskaźniki te były jeszcze lepsze. Dlatego jeszcze raz zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze oraz na szkolenie pre – egzaminacyjne, które w naszym przekonaniu są niezbędne aby zdać egzamin za pierwszym podejściem.

  Nie czekaj na ostatnią chwilę zacznij działać już teraz !

   

   Zajęcia Grupowe

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

   Godziny zajęć

   Miejsce zajęć

   Cena

   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

   30 spotkań po 90 minut
   Sesja kwiecień 2024

   poniedziałki, środy

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 01/2024

   ONLINE

   Grupa 3-8 osób
   1780 PLN
   *Możliwość płatności w 2 ratach

   NOWOŚĆ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

   30 spotkań po 90 minut
   Sesja kwiecień 2024

   wtorki, czwartki

   godz.: 18:00 – 19:30


   Planowany START: 01/2024

   STACJONARNE

   Grupa 3-8 osób
   1899 PLN
   *Możliwość płatności w 2 ratach

   Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1

   9 spotkań po 90 min
   Sesja luty 2024

   poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00

   Planowany START: 01/2024

   Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE

   Grupa 3-4 osoby
   499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole

   Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

   10 spotkań po 90 minut
   Sesja luty 2024

   3 x w tygodniu

   godz.: będą podane w 01/2024

   Planowany START: 01/2024

   ONLINE

   Grupa 3-8 osób
   599 PLN

   Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
   15 spotkań po 90 minut
   Sesja luty 2024

   poniedziałki, środy

   godz.: 17.30 - 19:00
   Planowany START: 06.12.2023

   ONLINE

   Grupa 4-8 osób
   799 PLN

   Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


   15 spotkań po 90 min

   Sesja luty 2024

   wtorki,piątki

   godz. 18:30 – 20:00
   Planowany START: 05.12.2023

   Wspólna 41, p II Warszawa

   Grupa 4-8 osób
   849 PLN


   Zajęcia Indywidualne

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

   Godziny zajęć

   Miejsce zajęć

   Cena

   Indywidualny kurs
   (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 16 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   1584 PLN/ 1664 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualny kurs
   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 30 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   2670 PLN / 2820 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualny kurs
   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   pakiet 60 godzin

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   5100 PLN/ 5400 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

   2670 PLN/ 2820 PLN

   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

   ONLINE lub WARSZAWA Wspólna 41 p.II Warszawa

   5100 PLN/ 5400 PLN


   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


   Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


   Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


   - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


   - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


   - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   << mniej

   Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!. Bo sukces zaczyna się od komunikacji!

    

    


   Szukaj

   Najnowsze

   Archiwum