Egzamin z języka polskiego – 5 kroków do sukcesu

26 sierpnia 2021
egzamin z języka polskiego
5/5 - (76 votes)

Zdany egzamin z języka polskiego i otrzymany certyfikat państwowy to często „być albo nie być” dla obcokrajowców,  którzy chcą związać swoją przyszłość z pobytem w Polsce.

Co więcej !

Zdany egzamin z języka polskiego  to często dla obcokrajowców,  którzy chcą związać swoją przyszłość z pobytem w Polsce warunek sine qua non.

Certyfikat jest potrzebny osobom, które nie są obywatelami Polski i chcą udokumentować znajomość języka polskiego aby uzyskać polskie obywatelstwo lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Niektórzy potrzebują takiego potwierdzenia dla swoich pracodawców lub do dokumentów składanych na studia w Polsce.

Aby otrzymać taki certyfikat, należy zdać egzamin z języka polskiego, który organizowany jest  kilka razy w roku – najczęściej na początku roku, przed wakacjami i pod koniec roku.

Aż 96% ( statystyki za rok 2021) naszych kursantów zdaje egzamin.

Jesteśmy dumni z naszych kursantów- że pomimo pandemii, obostrzeń sanitarnych i wielu innych trudności tak wspaniale poradzili sobie z tym nie tak wcale łatwym egzaminem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wskaźnik ten był jeszcze wyższy  do czego dążymy.

Od wielu lat szkoła  z powodzeniem  organizuje kursy przygotowujące do egzaminu, prowadzone przez doświadczonych i pełnych zaangażowania lektorów. Warto już teraz rozpocząć systematyczną powtórkę materiału i sprawdzić swój aktualny poziom znajomości języka.

Dlatego zachęcamy aby wypełnić TEST ONLINE  już teraz!

Egzamin z języka polskiego tak jak już pisaliśmy – wcale nie jest łatwy, a jego struktura jest dość wymagająca. Uczestników sprawdza się pod kątem  m.in. znajomości gramatyki i doboru odpowiedniego słownictwa. Celem Lingua Nova jest takie przygotowanie naszych kursantów aby współczynnik zdawalności wynosił 100%.

A więc ruszajmy !

 1 –  KURS

W Lingua Nova można uczestniczyć w kursach grupowych dłuższych lub krótszych. Wybór zależy od potrzeb i aktualnego poziomu biegłości językowej.Dla osób, które nie czują się pewnie na poziomie B1, odpowiedni będzie dłuższy kurs, obejmujący 30 spotkań po 90 minut (w sumie 60 godzin lekcyjnych).

Ten czas pozwoli na uporządkowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy. Natomiast osoby, które uczyły się wcześniej polskiego i nieźle radzą sobie z pisaniem w tym języku mogą skorzystać z krótszego kursu powtórkowego obejmującego 15 spotkań po 90 minut. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w szkole Lingua Nova w centrum Warszawy lub w wygodnej formie online.

To najlepszy moment na spokojne przygotowanie do egzaminu  i powtórzenie materiału. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach pozwoli na stały kontakt z żywym językiem.

Jak zapisać się na kurs ?

Zapisy trwają cały czas i kompletowane są nowe grupy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: email: polski@linguanova.com.pl, tel.: (22) 584-10-25  lub  +48 534-409-524

Zapisz się już teraz!

  Zajęcia Grupowe

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Godziny zajęć

  Miejsce zajęć

  Cena

  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

  30 spotkań po 90 minut
  Sesja kwiecień 2024

  poniedziałki, środy

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 01/2024

  ONLINE

  Grupa 3-8 osób
  1780 PLN
  *Możliwość płatności w 2 ratach

  NOWOŚĆ
  Kurs przygotowujący do egzaminu – Celuj w B1 (60 godzin lekcyjnych)

  30 spotkań po 90 minut
  Sesja kwiecień 2024

  wtorki, czwartki

  godz.: 18:00 – 19:30


  Planowany START: 01/2024

  STACJONARNE

  Grupa 3-8 osób
  1899 PLN
  *Możliwość płatności w 2 ratach

  Formy pisemne z elementami gramatyki przygotowanie do egzaminu - certyfikat B 1

  9 spotkań po 90 min
  Sesja luty 2024

  poniedziałki, środy lub wtorki, czwartki w godz.17:30 – 19:00

  Planowany START: 01/2024

  Wspólna 41 p.II WARSZAWA lub ONLINE

  Grupa 3-4 osoby
  499 PLN ONLINE /549 PLN zajęcia w szkole

  Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1

  10 spotkań po 90 minut
  Sesja luty 2024

  3 x w tygodniu

  godz.: będą podane w 01/2024

  Planowany START: 01/2024

  ONLINE

  Grupa 3-8 osób
  599 PLN

  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
  15 spotkań po 90 minut
  Sesja luty 2024

  poniedziałki, środy

  godz.: 17.30 - 19:00
  Planowany START: 06.12.2023

  ONLINE

  Grupa 4-8 osób
  799 PLN

  Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1


  15 spotkań po 90 min

  Sesja luty 2024

  wtorki,piątki

  godz. 18:30 – 20:00
  Planowany START: 05.12.2023

  Wspólna 41, p II Warszawa

  Grupa 4-8 osób
  849 PLN


  Zajęcia Indywidualne

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Godziny zajęć

  Miejsce zajęć

  Cena

  Indywidualny kurs
  (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 16 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  1584 PLN/ 1664 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 30 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  2670 PLN / 2820 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualny kurs
  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  pakiet 60 godzin

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  5100 PLN/ 5400 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)

  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  ONLINE lub Wspólna 41 p.II WARSZAWA

  2670 PLN/ 2820 PLN

  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy

  (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)

  ONLINE lub WARSZAWA Wspólna 41 p.II Warszawa

  5100 PLN/ 5400 PLN


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

  lub przyjdź do naszej siedziby na Wspólna 41 w centrum Warszawy:

  Dopiero na lekcjach z lektorem obcokrajowcy zauważają, że nie do końca w równym stopniu rozwinęli wszystkie umiejętności, które sprawdzane są podczas egzaminu państwowego z języka polskiego. Są to:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Poprawność gramatyczna
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Pisanie
  • Mówienie

  Doświadczeni lektorzy chętnie pomogą nadrobić te zaległości.

  Podczas kursów rozwiązywane są również przykładowe testy egzaminacyjne z j. polskiego na poziomie B1. Omówienie z lektorem wyników testu i zwrócenie uwagi na punktowane zagadnienia pozwoli poczuć się pewnie podczas egzaminu.

  2 – REJESTRACJA NA EGZAMIN

  Rejestracja odbywa się na 2 miesiące przed egzaminem.

  Opłata za egzamin certyfikatowany z języka polskiego jako obcego w całej Polsce jest taka sama.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015r. Art. 11g, ust. 5, 6 i 8 opłaty za egzamin i certyfikat wynoszą:

  150 EURO poziom B1 – w grupie dorosłych

  20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

  Liczba miejsc na egzaminie jest ograniczona, a o pozytywnym zarejestrowaniu kandydat zostaje powiadomiony mailowo.

  3 – SZKOLENIE ORGANIZACYJNE

  Dla osób pomyślnie zarejestrowanych na egzamin, Lingua Nova organizuje dwugodzinne szkolenie pre-egzaminacyjne ze struktury egzaminu, prowadzone w formie on-line przez przewodniczącego komisji. Lingua Nova, jako jedno z niewielu centrów egzaminacyjnych, przeprowadza sesję egzaminacyjną w ciągu jednego dnia.  W sobotę odbywa się więc zarówno część pisemna, jak i ustna. Warunkiem tego, aby cała procedura – przewidziana przez Ministerstwo na dwa dni – odbyła się w ciągu jednego dnia, jest doskonała organizacja całego przedsięwzięcia i bardzo dobra komunikacja ze zdającymi.

  Dlatego!

  Przygotowujemy  Egzaminowanych ze struktury egzaminu, topografii budynku, zasad postępowania podczas egzaminu, reguł, rzeczy dozwolonych i kategorycznie zabronionych, aby zaoszczędzić czas.  Dlatego też każdy uczestnik egzaminu przechodzi szkolenie w wygodnej formie on-line, które szczegółowo omawia i prezentuje wszystkie niezbędne zagadnienia

  Podczas prezentacji przeprowadzanej przez doświadczonego egzaminatora uczestnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

  4 – EGZAMIN

  Dzięki szkoleniu organizacyjnemu dla osób pomyślnie zarejestrowanych, uczestnicy w dniu egzaminu czują się pewnie, a  poziom stresu znacząco się zmniejsza. Bieżącego wsparcia i niezbędnych informacji udzielają również obecni na miejscu pracownicy Lingua Nova.

  Warto dobrze się wyspać, zrelaksować, a w dniu egzaminu nie powtarzać już nerwowo dodatkowego materiału. Koncentracja, wiara we własne umiejętności i odpowiednie przygotowanie (również dzięki kursom języka polskiego z Lingua Nova) to klucz do sukcesu i zaliczenia egzaminu na najwyższą notę.

  Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie na poziomie B1 co najmniej 50% punktów z każdego z pięciu modułów.

  Wyniki egzaminu trafiają do centrum egzaminacyjnego w terminie od 1 do 2 miesięcy od daty egzaminu. Informacja o wynikach egzaminu jest przekazywana mailowo wraz z instrukcją dotyczącą terminu odbioru certyfikatu.

  5 – CERTYFIKAT

  Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest wystawiany w terminie około 30 – 90 dni od momentu otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu i po wniesieniu wymaganej opłaty.

  Jest  jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

  Lingua Nova jako ośrodek egzaminacyjny umożliwia bezpłatny odbiór certyfikatów w siedzibie firmy przy ul. Wspólnej  41 p. II 00-519 Warszawa – Centrum lub przesłanie dokumentów na wskazany adres w cenie 30 zł (dodatkowo płatne). Jeżeli mamy akurat okres mocno pandemiczny, preferujemy wysyłanie certyfikatów za potwierdzeniem odbioru. O terminie odbioru certyfikatu uczestnicy egzaminu są informowani mailowo.

  Certyfikat ważny jest bezterminowo.

  Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

  Poznaj Języki! Zrozum Ludzi!. Bo sukces zaczyna się od komunikacji!

  Zapraszamy również na inne zajęcia zarówno stacjonarnie jak i  online przy wykorzystaniu najnowszych i popularnych narzędzi takich jak: Skype, Zoom, Clickmeeting czy też Microsoft Teams. Szkolenia językowe realizujemy w atrakcyjnych pakietach zajęć. z serii Lingua Optima. Dostępne pakiety to: Optima 10, Optima 16, Optima 30,Optima 60, Optima 90 lub Optima 120 godzin lekcyjnych do wykorzystania z lektorem polskim lub natywnym. Częstotliwość, godziny, czy też narzędzie do nauki dopasowywane są  na podstawie analizy potrzeb językowych oraz poziomu słuchaczy. Zajęcia organizowane są  dla osób indywidualnych jak i małych kameralnych grup

  _____________________________________

  Epilog

  A co jeśli się nie uda i wynik egzaminu z języka polskiego będzie negatywny?

  Głowa do góry! Pamiętajcie statystyki ! To się prawie nie zdarza. Gdyby jednak komuś nie poszło, warto powrócić do KROKU 1 i rozpocząć od nowa przygodę z językiem polskim, wybierając odpowiedni dla siebie kurs przygotowujący do kolejnej sesji egzaminacyjnej. Zapraszamy!


  Szukaj

  Najnowsze

  Archiwum