ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA PRZEDSZKOLI

Organizujemy zajęcia językowe dla przedszkoli w całej Polsce. Prowadzimy zajęcia programowe i pozalekcyjne. Aktualnie uczymy dzieci języka angielskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego. Wypracowaliśmy własną unikalną metodę nauki Lingua Junior Optima, która aktywizuje dzieci, nauczycieli i rodziców. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, ich umiejętności oraz różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Dodatkowo program obejmuje naukę języka używanego w codziennym życiu dziecka. Metoda łączy naukę z zabawą. Specjalnie dla rodziców przygotowaliśmy narzędzia wspierające naukę dzieci „Lingua Junior Academy for Parents” oraz Poradnik Rodzica: „Jak pomóc dziecku w nauce języków obcych”.

Nad sprawną organizacją zajęć oraz skutecznością nauki dzieci czuwa metodyk jak i również dedykowany koordynator. 

Co nas wyróżnia

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych nauczycieli i metodyków. Dbają oni o wysoką jakość zajęć językowych dla dzieci i czuwają nad przebiegiem procesu nauczania.

Nauczyciele Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne są do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora). Uczestniczą również w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Od 2019 roku jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Godny uwagi jest fakt, iż posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty. Przyznana została nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Posiadamy także certyfikat “Firma przyjazna Nauce".

Więcej na temat zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych.

Rodzicu, w tym miejscu możesz zapisać dziecko na zajęcia w Twoim przedszkolu.