Zajęcia językowe dla przedszkoli

ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA PRZEDSZKOLI

 
11

 

UCZYMY DZIECI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
JUŻ OD 25 LAT

Organizujemy zajęcia językowe dla dzieci w przedszkolach w całej Polsce.
Prowadzimy zajęcia programowe i pozalekcyjne. Aktualnie uczymy dzieci języka
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego.

Wypracowaliśmy własną unikalną metodę nauki Lingua Junior Optima, która
aktywizuje dzieci, nauczycieli i rodziców. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, ich
umiejętności oraz różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Program obejmuje naukę języka
używanego w codziennym życiu dziecka. Metoda łączy naukę z zabawą.
Specjalnie dla rodziców przygotowaliśmy narzędzia wspierające naukę dzieci „Lingua
Junior Academy for Parents” oraz Poradnik Rodzica nt.: „Jak pomóc dziecku w nauce
języków obcych”.

Nad sprawną organizacją zajęć oraz skutecznością nauki dzieci czuwa metodyk
oraz dedykowany koordynator.CO NAS WYRÓŻNIA

2

2

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych nauczycieli i metodyków, którzy dbają o wysoką jakość zajęć językowych dla dzieci i czuwają nad przebiegiem procesu nauczania.

Nauczyciele Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych, wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora), jak również uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Skontaktuj się z nami 

Rodzicu, w tym miejscu możesz zapisać dziecko na zajęcia w Twoim przedszkolu
 
Zapisz swoje dziecko