Praca dla Anglisty

21 stycznia 2022
praca dla anglisty
5/5 - (54 votes)

Nauczanie języka angielskiego, praca dla anglisty, nauczyciel języka angielskiego  – na pewno wszyscy znamy takie ogłoszenia. Postaramy się  okiem szkoły językowej Lingua Nova opowiedzieć o tej interesującej i naszym zdaniem fascynującej pracy . Jeśli czytasz ten tekst i myślisz o  dodatkowym zajęciu jakim jest nauczanie, tłumaczenia lub inne zawody związane z branżą językowo – tłumaczeniową zapraszamy do kontaktu tel 22-584 – 10 – 10, kursy@linguanova.com.pl.

Kim powinna być osoba ucząca języka angielskiego? – praca dla anglisty

Według nas osobą, która przede wszystkim tak zorganizuje proces kształcenia uczniów i stworzy takie warunki, w których nauka języka będzie bardzo efektywna. Nauczyciel stanowi dla uczniów filar decydując o takich detalach jak: program nauczania, podręcznik, sposób prowadzenia zajęć, dobór metod i technik nauczania.

Praca nauczyciela  języka angielskiego to przede wszystkim misja. Jednym z najważniejszych elementów jest zamiłowanie do języka angielskiego. Anglista z pasją ma większą szansę zarazić uczniów sympatią do języka angielskiego. Samo ukończenie studiów nie wystarczy bo nauczanie języka angielskiego to ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i pogłębianie wiedzy.

Nauczyciel języka powinien być również badaczem oraz innowatorem. Nauczyciel w roli badacza nie tylko oceni poziom znajomości języka, ale również powinien zbadać potrzeby językowe tzw: training needs analysis.

Aby poprawić jakość nauczania warto wyznaczyć sobie i słuchaczom cel. Nauczyciel powinien wiedzieć jak to zrobić i pomóc swoim uczniom go osiągnąć.

Warto wiedzieć  również w jaki sposób uczą się nasi uczniowie.

Praca dla anglisty a tłumaczenia

Tłumacz z języka angielskiego na polski  to osoba  (czytaj anglista), która dzięki znajomości języka dokonuje przekładu z języka źródłowego na język docelowy.

Dobry anglista z praktyką tłumaczeniową w określonej dziedzinie na pewno będzie miał dużo pracy. Zawód tłumacza nie podlega żadnym regulacjom prawnym,  chyba, że wykonujemy zawód tłumacza przysięgłego. Wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązująca od dnia 27.01.2005 roku.

W tej chwili poszukujemy tłumaczy, lektorów i weryfikatorów :

  • języków rzadkich;
  • z certyfikatem „poświadczenie bezpieczeństwa” uprawniający do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, tajne” lub „ściśle tajne”.

Zadzwoń 22 – 584- 10-35, mail: tlumaczenia@linguanova.com.pl, lub wejdź na naszą stronę tłumaczeniową i wypełnij formularz.

Jak stać się tłumaczem przysięgłym?

Należy najpierw zdać Państwowy Egzamin na Tłumacza Przysięgłego.  Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego  następuje po zdaniu egzaminu i po przedstawieniu dowodu, że jesteśmy obywatelem Polski lub jednego z krajów UE oraz  iż mamy  wykształcenie wyższe magisterskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie bycie karanym za przestępstwo umyślne to także  obowiązkowe warunki  do spełnienia. Więcej informacji na temat tłumacza języka angielskiego, Świętego Hieronima patrona tłumaczy i wielu innych ciekawostek związanych z tym zawodem znajdziesz tutaj

Praca dla anglisty – nauczanie przedszkolne i  klasy I-III

Taka nauka wymaga kilku ustawowo określonych wymogów. Nauczycielem takim może być między innymi:

  • absolwent studiów wyższych kierunku pedagogika w takim zakresie, które daje przygotowanie do nauczania w klasach I-III i przedszkolach, gdzie dodatkową specjalnością  był język obcy albo
  • absolwent studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach albo klasach I-III albo
  • osoba, która posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III i posiada świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej B2 np: egzamin PTE oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka albo
  • osoba, która posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III oraz dysponuje świadectwem egzaminu z danego języka w stopniu co najmniej B2  np: egzamin PTE i dodatkowo ukończyła studia I lub II stopnia  lub jednolite magisterskie na kierunku filologia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Praca dla anglisty – nauczanie młodzieży i dorosłych

Nie musisz być absolwentem filologii angielskiej, aby nauczać języka angielskiego – choć najlepiej jeśli jednak skończyłeś ten kierunek. Jeśli ukończyłeś studia licencjackie lub magisterskie w innej dziedzinie musisz zdobyć przygotowanie pedagogiczne i na pewno  musisz  bardzo dobrze znać język ( najlepiej na poziomie  biegłym wg skali CEFR C2)  .

Czym jest przygotowanie  pedagogiczne

Jest niezbędne do podjęcia pracy jako nauczyciel, pedagog czy opiekun przedszkolny, a jego posiadanie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450) .

W trakcie realizacji przygotowania pedagogicznego  ważny jest wymiar godzin, jaki poświęcimy na zajęcia  praktyczne i teoretyczne. Według rozporządzania musi być to minimum:

  • 150 godzin praktyki pedagogicznej;
  • 270 godzin zajęć teoretycznych;

Obok posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne jest najważniejszym wymogiem, aby móc zapisać się na studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka obcego, jak np. Wczesne nauczanie języka angielskiego. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskają kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka obcego w szkołach oraz placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych takich jak np: Lingua Nova).

Jest wiele uczelni w Polsce zarówno prywatnych jak i państwowych, które przygotowują i nadają uprawnienia pedagogiczne.

Wykaz placówek pedagogicznych prywatnych dostępny jest  tutaj

Wykaz placówek pedagogicznych państwowych dostępny jest  tutaj

Praca dla anglisty jako tłumacz  języka angielskiego

Wśród uczelni kształcących tłumaczy w Polsce należy wymienić Instytut Lingwistyki Stosowanej – tak zwany ILS na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoła należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie.

Kierunki tłumaczeniowe prowadzone są również na Uniwersytetach takich jak: Jagielloński, Rzeszowski, Toruński, Łódzki, Śląski ,Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu czy Wszechnicę Polską w Warszawie.

Studia Podyplomowe organizują między innymi Uniwersytety: Jagielloński, Rzeszowski, Warszawski, Wrocławski, Warmińsko-Mazurski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, czy też do Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych .

A może kierunki tłumaczeniowe zagranicą?

Wyższa szkoła jazdy czyli zawód metodyka lub weryfikatora

Praca dla anglisty to nie tylko uczenie. Może być nią również praca metodyka lub weryfikatora.

Metodyk –  to osoba, która w każdej placówce oświatowej,  a zwłaszcza w szkole językowej odpowiada za jakość nauczania i to przez duże J. Metodyk weryfikuje poziom znajomości języka obcego zarówno klientów nowych, ale także klientów obecnych. Dobiera najlepszych nauczycieli zapoznając się z analizą potrzeb językowych słuchaczy czy też działu szkoleniowego firmy.

Metodyk kontroluje, a mówiąc fachowym językiem hospituje zajęcia na żywo ( będąc na zajęciach) lub online za pomocą komunikatorów internetowych. Pełni też rolę” mentora” i “szkoleniowca”, który sygnalizuje obszary do poprawy po zakończonych hospitacjach.

Metodyk wreszcie musi być największym inowatorem i badaczem spośród pracujących anglistów. Jeśli myślisz, że masz predyspozycje do tego zawodu chętnie odpowiem na  twoje pytania jako założyciel i dyrektor metodyczny Lingua Nova – tel 601237034 mail: g.szyke@linguanova.com.pl

Praca dla anglisty jako weryfikator

To równie odpowiedzialna praca tak jak metodyk w szkole językowej. Weryfikator zajmuje się z jednej strony sprawdzaniem poprawności danych, z drugiej zaś sprawdzaniem jakości poprawionego tekstu. Pomimo zatrudniania najlepszych specjalistów i stosowania pamięci tłumaczeniowej   rola weryfikatorów jest wręcz nieoceniona.

Weryfikator stanowi dodatkową parę oczu dla każdego tłumacza. To bardzo ważne, bo nawet najlepszy tłumacz może popełnić błąd. Ważne aby najmniejsze uchybienie w tłumaczonym tekście znaleźć u źródła, a nie po oddaniu tłumaczenia.

Na tłumaczeniach i weryfikatorach nie warto  absolutnie oszczędzać. Boleśnie przekonało się o tym wielu klientów, a także panowie biznesmeni z filmu poniżej:

Jeśli myślisz, że masz predyspozycje do sprawowania funkcji weryfikatora chętnie odpowiem na  twoje pytania – tel 225841035mail: b.waskiewicz@linguanova.com.pl

Wszyscy angliści to jedna drużyna, starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Naszym – anglistów zadaniem jest spowodować aby poznawanie języków, zwłaszcza angielskiego prowadziło do rozumienia innych ludzi zgodnie z misją firmy Lingua Nova:

 


Szukaj

Najnowsze

Archiwum