INDYWIDUALNE LEKCJE DLA DZIECI ZE SZKÓL  PODSTAWOWYCH KLASA 4-6 oraz 7-8 (Przygotowanie do testu ósmoklasisty)

Zajęcia dla dzieci prowadzimy w formie online przy wykorzystaniu wirtualnych narzędzi typu Skype, Zoom, Clickmeeting czy też Microsoft Teams. Szkolenia językowe  w klasie 4-6 oraz 7-8 (Przygotowanie do testu ósmoklasisty) realizujemy w atrakcyjnym pakiecie zajęć z serii Lingua Optima, dostępne warianty: Optima 30 lub Optima 60. Częstotliwość, godziny, czy też narzędzie do nauki dopasowywane są zawsze pod kątem potrzeb Państwa potrzeb oraz preferencji dziecka.

Cena obejmuje:

– kurs  tailor made – dostosowany do umiejętności dziecka

– test diagnostyczny online – określający poziom wyjściowy

– indywidualny plan nauki

– materiały dydaktyczne  – materiały multimedialne – interaktywne zadania, filmy, gry

– monitorowanie postępów – testy

– certyfikat na zakończenie kursu

Bezpłatny angielski – Newsademic dla uczniów i nauczycieli

Obecnie wszystkie szkoły oraz nauczyciele pracujący przenieśli swoje zajęcia online. Ogólnopolska Grupa Językowa Lingua Nova udostępnia bezpłatny numer „Angielski dla uczniów w czasie pandemii” angielskiego, to zapraszamy szkoły oraz osoby indywidualne do zakupu prenumeraty tego interesującego narzędzia online. Zakup dla wszystkich uczniów swojej szkoły w czasie pandemii to jedynie 300 PLN za rok.

Newsademic

Od wielu lat współpracujemy z brytyjską spółką Newsademic. Firma ta tworzy czasopismo o tej samej nazwie w wersji online, redagowane w przystępny sposób. Dlatego też stanowi doskonałe uzupełnienie do programów nauczania języka angielskiego. Ten serwis różnorodnych informacji ze świata – politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych jest bardzo przydatny w szlifowaniu języka. Każde wydanie publikowane jest co 2 tygodnie i dostępne jest w wersji PDF , z ćwiczeniami na poziomie podstawowym i zaawansowanym wraz z kluczem. Dostępne do wyboru są dwie wersje językowe: brytyjska i amerykańska. Egzemplarz bezpłatny „Angielski dla uczniów w czasie Pandemii” znajdziecie Państwo także pod tym linkiem.

Jak zamówić roczną subskrypcję Newsademic dla szkoły:

Prenumerata dla szkoły (do użytku powszechnego nauczycieli i biblioteki szkolnej) to jedynie 300 PLN na rok. Prenumeraty może dokonać nauczyciel angielskiego, także biblioteka szkoły, jak również osoba odpowiedzialna za e-learning. Prenumeratę do uczniów mogą Państwo wówczas rozsyłać na różne sposoby; za pomocą maila, ale także programu Librus, również przez Microsoft teams, lub też poprzez popularnego Messengera.

Jak zamówić roczną subskrypcję Newsademic dla osoby indywidualnej:

Subskrypcja indywidualna dwutygodnika to jedynie 66 PLN na rok.  Zawiera magazyn online (PDF)  + opracowane ćwiczenia na poziomie trudniejszym (advanced) i łatwiejszym (basic) oraz również klucza do ćwiczeń. Wszystko przysyłamy na adres mailowy bezpośrednio do osoby subskrybującej.

Zajęcia językowe dla szkół podstawowych organizujemy w całej Polsce. Prowadzimy zajęcia programowe jak i pozalekcyjne. Aktualnie uczymy dzieci języka angielskiego, francuskiego,hiszpańskiego, rosyjskiego.

Dlatego wypracowaliśmy własną unikalną metodę nauki Lingua Junior Optima, która aktywizuje dzieci, nauczycieli i rodziców. Zajęcia dostosowane są
do wieku dzieci, ich umiejętności oraz różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Program obejmuje naukę języka używanego w codziennym życiu dziecka. Dlatego specjalnie dla rodziców przygotowaliśmy narzędzia wspierające naukę dzieci. Są to „Lingua Junior Academy for Parents”oraz Poradnik Rodzica.: „Jak pomóc dziecku w nauce języków obcych”.

Nad sprawną organizacją kursów oraz skutecznością nauki dzieci czuwa metodyk, jak i również dedykowany koordynator.

Obsługa Klienta dostępna pod numerami telefonów: 668-041-729; 668 041-680, 660-722-225, 668041-698

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).


  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.


  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.


  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,


  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,


  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;


  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl


  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

   

  CO NAS WYRÓŻNIA

  Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych nauczycieli i metodyków. Dbają oni o wysoką jakość zajęć językowych dla dzieci i czuwają nad przebiegiem procesu nauczania.

  Nauczyciele Lingua Nova posiadają dyplomy ukończenia studiów kierunkowych. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków oraz predyspozycje osobowościowe niezbędne są do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

  W celu nieustannego podnoszenia jakości naszych kursów językowych lektorzy otrzymują materiały dydaktyczne oraz porady metodyczne w ramach Language Teacher Academy (Akademia Lektora). Uczestniczą również w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych.

  Od 2019 roku jako jedna z nielicznych szkół językowych w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego.

  Godny uwagi jest fakt, iż posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty. Przyznana została nam przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Posiadamy także certyfikat “Firma przyjazna Nauce".

  Więcej na temat zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych.

  Rodzicu, w tym miejscu możesz zapisać dziecko na zajęcia w Twojej szkole.