Kurs przygotowawczy FCE – inwestycja, która się zwróci

29 kwietnia 2020
kurs przygotowawczy FCE

Kurs przygotowawczy FCE w wersji online – oszczędzamy czas i finanse.

 

Kurs przygotowawczy FCE to pierwszy krok do startu kolekcjonowania istotnej dokumentacji poświadczającej nasz stopień zaangażowania językowego. Certyfikat FCE jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych dokumentów, mówiących o poziomie językowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. FCE jest pierwsze. Następny krok to CAE, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Uzyskanie certyfikatu FCE następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, w uprawnionej do tego instytucji. Sam certyfikat wydaje University of Cambridge Local Examinations Syndicate i obowiązuje dożywotnio. FCE, czyli First Certificate in English potwierdza, że posiadacz certyfikatu posługuje się językiem angielskim w stopniu średnio-zaawansowanym wyższym. Na skali CEFR, która jest międzynarodowym standardem określającym stopień znajomości języka, jest to poziom B2.

 

Jak wygląda egzamin i czy kurs przygotowawczy FCE ma sens?

 

Każdy certyfikat ma swoją specyfikę. Akcenty porozkładane są gdzie indziej i za każdym razem na co innego jest zwracana uwaga. Egzamin  PTE różni się od egzaminu CAE. Nie inaczej jest z egzaminem FCE – aby go zdać, warto się odpowiednio do niego nastawić. Dlatego też kurs przygotowawczy FCE jest bardziej niż dobrym pomysłem, gdyż dzięki niemu dowiemy się, na co dokładnie zwrócić uwagę podczas przygotowań.

Nieco wiedzy technicznej. Egzamin FCE składa się z następujących części:

 

  1. Reading – w tej części czytamy ze zrozumieniem. Wiemy – jest to bolączka naszych czasów, kiedy niektórzy mają problem z pojmowaniem treści nawet w ojczystym języku. Jest to prawdopodobnie efekt uboczny kultury obrazkowej i życia w stanie podwyższonego stresu, ale zostawimy ten temat kulturoznawcom i wszelkim innym analitykom. Zostańmy przy angielskim. Ta część trwa godzinę zegarową i weryfikowana jest zdolność do rozumienia przeczytanego tekstu. Tekst jest przygotowany w ten sposób, aby osoba znajdująca się na poziomie B2 była w stanie zrozumieć go całkowicie.
  2. Writing – czyli pisanie – tu sprawdza się naszą zdolność do poprawnego formułowania zdań. Poziom zadanego tekstu również nie przekracza B2 w skali CEFR. Najdłuższa część egzaminu trwająca 80 minut.
  3. Use of English – ta część od roku 2015 została połączona z częścią „Reading” – bada gramatykę i umiejętność stosowania określonych struktur językowych. Trwa 45 minut.
  4. Listening – to kolejna problematyczna umiejętność. Nie każdy słuchać potrafi, a tu trzeba i to w dodatku w języku angielskim. Ta część egzaminu polega na wysłuchaniu np. przemówienia, instrukcji, wykładu, wiadomości radiowych, itp., następnie należy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi związane z wysłuchanym nagraniem. Ta część trwa 40 minut.
  5. Speaking – czyli mówienia– ostatnia część trwająca ok. 14 minut, gdzie sprawdzana jest nasza poprawność wypowiedzi.Odbywamy rozmowę z egzaminatorem na bliskie nam tematy, np. szkoła, zainteresowania czy pracy. Kolejnym zadanie polega na wspólnym omówieniu zagadnień – należy pamiętać, że ta część egzaminu zdawana jest w parach.

Za każdą część możemy otrzymać maksymalnie 40 punktów i 200 punktów za całość egzaminu. Zdamy egzamin, gdy uzyskamy już 60% wszystkich punktów.

Cerftyfikat FCE – gdzie i kiedy nam się przyda.

kurs przygotowawczy FCE - gdzie się przyda

Kurs przygotowawczy FCE odpowie na te oraz inne pytania. W tym miejscu zasygnalizujemy tylko , że certyfikat otwiera ogromne spektrum możliwości. Pracodawcy, nawet na rynku polskim, wymagają już udokumentowanej znajomości języka obcego. Rynek zagraniczny często żąda już więcej np. certyfikatu CAE, ale to krok kolejny i nie będziemy wybiegać w przyszłość. Najpopularniejszym certyfikatem jest właśnie FCE. Wiele zagranicznych uczelni również honoruje ten dokument i umożliwia podjęcie studiów poza granicami Polski.  Jeżeli ktoś marzy o życiu w innym kraju anglojęzycznym, to certyfikat FCE potrafi ułatwić procedurę ubiegania się o pozwolenie pobytu, pracę, czy też drogę do obywatelstwa. Mówiąc o pracy, należy wspomnieć o tym,że FCE jest uznawany przez MEN jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe wymagane od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

Pamiętajmy również o osobistej satysfakcji. Uzyskanie certyfikatu FCE nie jest wcale takie proste i kiedy uda nam się zdać egzamin na pewno możemy być z tego powodu zadowoleni. Wiemy wówczas, że posługujemy się angielskim biegle, gdyż egzaminatorzy są wymagający i sprawdzają wszystkie aspekty naszego zaawansowania językowego.

 

Kurs przygotowawczy FCE w Ogólnopolskiej Grupie Językowej Lingua Nova

 

Jesteśmy instytucją szkoleniową działającą na rynku od kilku dekad i od lat prowadzimy kursy przygotowawcze do różnych egzaminów. W naszej ofercie są zajęcia zaprojektowane pod kątem uzyskania certyfikatu PTE, CAE i wielu innych. Kurs przygotowawczy FCE jest starannie przygotowanym produktem dostosowanym do wymogów egzaminu FCE. Lektorzy prowadzący zajęcia są na bieżąco ze wszystkimi zmianami i modyfikacjami, które co roku się pojawiają. Znają specyfikę testu, dobierają materiały oraz prowadzą zajęcia tak, aby jak najwierniej odtworzyć realia poszczególnych części egzaminu. Nasza rekomendacja czasowa to 120 godzin lekcyjnych – po takim czasie utrwalimy sobie już to, co znamy, nadrobimy braki i poznamy atmosferę egzaminu FCE. Na naszej stronie jest możliwość zamówienia pakietów 30 i 60 godzinnych z dodatkowym gratisem.

 

Kurs przygotowawczy FCE realizowany online

kurs przygotowawczy FCE online

Obecne czasy sprawiły, że nasza druga rekomendacja to, aby kurs przygotowawczy FCE realizować online. Jesteśmy do takiego rozwiązania przygotowani i doprowadziliśmy nasze narzędzia do takiego miejsca, że nauka w takiej formie jest równie skuteczna, co zajęcia tradycyjne. Dodatkowo też ucząc się w ten sposób oszczędzamy zarówno czas związany z dojazdami na zajęcia, jak i finanse.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami !

Nasze motto to niezmiennie:
„Poznaj Języki, zrozum ludzi!”