Samoocena – j.angielski B1

21 lutego 2020
język angielski na poziomie B1
5/5 - (33 votes)

Samoocena – język angielski na poziomie B1

Często zadajemy sobie pytanie: Czy mogę powiedzieć, ze znam język angielski na poziomie B1 lub B2?  Czy może jest to jeszcze inny poziom? Granica między poziomami B1 i B2 jest często trudna do zdefiniowania. Poziom średnio zaawansowany czy średnio zaawansowany wyższy? Na jakim poziomie znam język angielski? Czy mogę to sam określić?

Najczęściej używaną skalą do oceniania stopnia znajomości języka obcego to skala zatwierdzona przez Radę Europy tzw: CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Znajomość języka  oceniamy wtedy w sześciostopniowej skali: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 to stopień najniższy, a C2 – najwyższy.Sytuacje , w jakich proszą nas o zdefiniowanie poziomu językowego to ubieganie się o pracę , aplikacje na uczelnie czy  kursy językowe . Stopień znajomości języka obcego zamieszczamy również w naszym CV. Przy podejmowaniu pracy, coraz więcej firm stawia warunek znajomości języka obcego na poziomie B2. Coraz częściej osoba rekrutująca ,w trakcie rozmowy kwalifikacyjnejprzechodzi na język angielski. Zobacz nasz artykuł :https://linguanova.com.pl/news/rozmowa-o-prace-po-angielsku/ Poziom B1  określa opanowanie języka w sposób średnio zaawansowany. Poziom ten nie jest często wystarczającym poziomem zaawansowania dla pracodawców, którzy coraz wyżej stawiają poprzeczkę kandydatom do pracy.

Ale wciąż opanowanie języka angielskiego na poziomie B1 to kluczowy krok w rozwoju zawodowym, otwierający drzwi do wielu fascynujących możliwości. Jeśli posługujesz się angielskim na tym poziomie, to nie tylko zyskujesz umiejętność efektywnej komunikacji, ale także otwierasz się na globalny rynek pracy. Portal Jooble to doskonałe narzędzie dla tych, którzy chcą wykorzystać swoje językowe umiejętności w karierze zawodowej. Sprawdź dostępne oferty pracy w Warszawie na Jooble i odkryj ścieżki zawodowe, gdzie biegła znajomość angielskiego jest kluczem do sukcesu.”

Co oznacza, że mamy język angielski na poziomie B1?

Według skali CEFR  będąc na poziomie językowym B1  rozumiemy znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd.

Potrafimy radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafimy również tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są nam znane lub nas interesują. Wiemy jak opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając nasze opinie i plany

Czy możemy sami sprawdzić na jakim poziomie językowym jesteśmy? Czy musimy prosić o pomoc fachowca?  Nie musimy! Istnieje szereg pytań na które możemy odpowiedzieć sobie sami – to właśnie  tzw : samoocena – język angielski na poziomie B1.

Jakie wobec tego pytania musimy sobie zadać?

Przy kłopotach ze zrozumieniem?

Czy?

 •  potrafię nadążać ze zrozumieniem wyraźnej i skierowanej do mnie rozmowy na codzienne tematy, jednak czasami muszę poprosić o powtórzenie poszczególnych słów czy wyrażeń?
 • zazwyczaj  potrafię nadążać ze zrozumieniem głównych tematów prowadzonej wokół mnie dyskusji, pod warunkiem, że jest ona wyraźnie artykułowana i prowadzona w standardowej odmianie języka?
 •  potrafię przysłuchiwać się krótkim opowiadaniom ze zrozumieniem?
 • rozumiem najważniejsze informacje z serwisów wiadomości radiowych jeśli są one przedstawione wystarczająco wolno i wyraźnie?
 • wychwytuje główne informacje w programach telewizyjnych, dotyczących znanych mi tematów, jeśli są one przedstawione wystarczająco wolno i wyraźnie?
 • rozumiem proste informacje techniczne, na przykład instrukcje obsługi przedmiotów codziennego użytku?

 Przy kłopotach z mówieniem?

Czy?

 • potrafię podtrzymać rozmowę lub dyskusję, ale czasami, gdy próbuję dokładnie wyrazić to, co chcę , mam jednak trudności z nadążaniem za zrozumieniem?
 • wyrażam takie uczucia jak zaskoczenie, szczęście, smutek, zainteresowanie czy obojętność i reaguję na podobne wypowiedzi innych?
 • przedstawiam swój punkt widzenia i opinie w nieformalnych rozmowach z przyjaciółmi?
 • wiem jak opowiedzieć jakąś historię?
 • podaję szczegółowe opisy doświadczeń, mówiąc o swoich uczuciach i reakcjach?
 • przedstawiam i podaję powody swoich planów, zamierzeń i działań?
 • wiem jak opowiedzieć o fabule książki czy filmu oraz opisać swoje reakcje?
 • ustnie parafrazuję krótkie, a napisane prostym stylem teksty, używając stosowanego w nich słownictwa i struktury?
 • rozpoczynam, podtrzymuję i kończę rozmowę, prowadzoną bezpośrednio na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy?

Przy kłopotach z pisaniem?

Czy?

 •  potrafię pisać proste, logiczne teksty na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami oraz potrafię wyrażać swoje poglądy i opinie?
 • wiem jak opisać w prywatnym liście fabułę filmu, książki lub zdać relację z koncertu?
 • rozumiem proste informacje i standardowe listy (na przykład dotyczące spraw biznesowych czy urzędowych)?
 • umiem odpisać na ogłoszenie i zapytać o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje o produktach (na przykład o samochodzie, kursach akademickich)?
 •  przekazuje  – na przykład faksem, mailem czy okólnikiem – prostą, krótką i rzeczową informację dla moich znajomych czy współpracowników oraz w ten sam sposób proszę ich o informacje?
 • napiszę swój życiorys ?
 • piszę krótkie memoranda, notatki służbowe?

Przy kłopotach z czytaniem?

Czy?

 • potrafię zrozumieć główne tematy w krótkich artykułach prasowych, dotyczących bieżących i znanych mi tematów?
 • czytam felietony lub wywiady w gazetach i czasopismach, w których ktoś zajmuje jakieś stanowisko, wypowiadając się na aktualne tematy?
 •  mówię o bieżących wydarzeniach i rozumiem ogólne znaczenie tekstów?
 •  potrafię domyślać się z kontekstu znaczenia poszczególnych, nieznanych mi wyrazów, dochodząc w ten sposób do znaczenia wyrażenia, jeżeli temat jest mi znany?
 •  przeglądam krótkie teksty (na przykład streszczenia wiadomości) i odnajduję istotne fakty i informacje (na przykład kto, co i gdzie zrobił)?
 • rozumiem w listach prywatnych fragmenty dotyczące zdarzeń, uczuć i pragnień na tyle dobrze, by móc regularnie prowadzić korespondencję?
 • rozumiem fabułę jasno napisanego opowiadania i rozpoznaje, które zdarzenia czy epizody są w nich znaczące?

Jak widać wymagania językowe zawarte w opisie poziomu  języka angielskiego B1 są wysokie, może jeszcze nie tak jak wymagania na poziom B2, ale na pewno język musi być już dobrze opanowany.Jeśli odpowiesz na te pytania twierdząco, z czystym sumieniem możesz zdefiniować swój poziom jako B1.  Pamiętaj, że samoocena – język angielski na poziomie B1 powinna być zawsze rzetelna. W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami 584 – 10 – 10 lub, mail : kursy@linguanova.com.pl 

 

                      POZNAJ JĘZYKI! ZROZUM LUDZI! BO SUKCES ZACZYNA SIĘ OD KOMUNIKACJI!

 


Szukaj

Archiwum